RTG/USG/Mammografia

RTG

Badanie RTG jest jedną z podstawowych technik diagnostycznych w medycynie. Jest to badanie z użyciem promieniowania jonizującego. Wykonujemy badania całego ciała, poza zdjęciami zębów, oraz badania kontrastowe - urografię, badanie przełyku i pasaż jelit.

USG

Jest to badanie z użyciem fali ultradźwiękowej. USG jest badaniem bezbolesnym i nieszkodliwym. Przeprowadzamy badania wszystkich okolic ciała, w tym badania dopplerowskie, ortopedyczne oraz dorektalne.

Do badania USG jamy brzusznej należy przyjść na czczo lub 5-6 godzin po jedzeniu, pęcherz moczowy powinien być wypełniony. Badanie pozostałych okolic ciała nie wymaga przygotowania.

Mammografia

Jest podstawowym badaniem w diagnostyce raka piersi. Jest to badanie z użyciem promieniowania jonizującego. Od indywidualnej wrażliwości zależy bezbolesny lub bolesny przebieg badania.

Mammografie diagnostyczne wykonujemy od 35-ego roku życia ze wskazań lekarskich, u pacjentek objawowych. Mammografie skriningowe wykonujemy u pań bezobjawowych między 50 a 69 rokiem życia. Badania te w naszym szpitalu wykonywane są w Zakładzie Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

U ponad 95% kobiet nie stwierdzamy zmian podejrzanych o nowotwór złośliwy. Pozostałe osoby są wzywane do wykonania badań w ramach diagnostyki pogłębionej: USG, zdjęcia mammograficzne celowane i powiększone, biopsje cienko- i grubo-igłowe, mammotomie pod kontrolą obrazu usg i mammografu (stereotaktyczne). Wykonujemy także galaktografię - badanie polegające na podaniu środka kontrastowego do wydzielającego przewodu mlekowego i zobrazowanie tego w mammografii. Badanie to wykonuje się przy podejrzeniu rozrostu wewnątrzprzewodowego.

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej

zajmujemy się diagnostyką wszystkich nowotworów na podstawie analizy ciała pacjenta w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności zmienionych chorobowo tkanek. Specjalizujemy się w diagnostyce chorób piersi. Wykonujemy badania RTG, USG, mammografie diagnostyczne i skriningowe, a także galaktografię. Diagnostyka wstępna i pogłębiona pacjentek, które mają niepokojące objawy jest prowadzona w trybie pilnym. Dzięki temu chora w krótkim czasie zostaje skierowana do dalszego leczenia onkologicznego, albo dowiaduje się, że nie wymaga terapii.

Koordynator Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej
dr n. med. Jadwiga Szabo-Moskal

Kierownik Zespołu Techników
mgr Michał Lorenc