Scyntygrafia

Scyntygrafia to badanie obrazowe, w którym narządy wewnętrzne człowieka zostają uwidocznione za pomocą izotopów promieniotwórczych. Wykonywana jest głównie w przypadku choroby nowotworowej. Jest w pełni bezpieczna, a izotopy po krótkim czasie wydalane są z organizmu.

W badaniach scyntygraficznych wykorzystuje się niewielkie dawki izotopów emitujących promieniowanie, zwykle połączone ze związkami chemicznymi, które powodują ich gromadzenie w określonym narządzie. Izotopy w organizmie obrazuje się za pomocą scyntygrafu lub gammakamery. Na komputerze zostaje zarejestrowany obraz w postaci cyfrowej, przedstawiający rozkład nagromadzenia izotopu w organizmie.

Scyntygrafię wykonuje się w celu uzyskania graficznego podglądu narządów, przede wszystkim po to, aby ocenić ich położenie, wielkość, strukturę i przepływ. Za sprawą tej metody możliwe jest uwidocznienie obiegu hemoglobiny, moczu oraz żółci.

Wskazania do wykonania scyntygrafii

  • choroby nowotworowe
  • podejrzenie przerzutów nowotworowych
  • krwawienie z przewodu pokarmowego
  • podejrzenie chorób nerek
  • podejrzenie nieprawidłowości w krążeniu płynu mózgowo-rdzeniowego
  • powtarzające się zapalenie płuc
  • choroby mięśnia sercowego
  • przewlekłe zapalenie wątroby

Przygotowanie do scyntygrafii

Badanie nie wymaga szczególnego przygotowania. W przypadku scyntygrafii dróg żółciowych, dwunastnicy i żołądka Pacjent powinien się zgłosić na czczo. Należy zdjąć wszystkie duże metalowe przedmioty (klamry pasków, wisiorki itp.). Badanie jest nieszkodliwe. Nie wolno wykonywać go u kobiet w ciąży oraz w czasie laktacji.

Koordynator Zakładu Medycyny Nuklearnej
dr hab. n. med. i n. o zdr. Bogdan Małkowski

Nasi lekarze