Lista przetargów

Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 EURO
 
numer sprawy:
450/P/2020

Obsługa serwisowa sprzętu produkcji firmy Varian Medical Systems zainstalowanego w Zakładzie Radioterapii w Bydgoszczy i we Włocławku

2020-07-17
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 EURO
 
numer sprawy:
453/P/2020

Dostawa, montaż i uruchomienie 64 warstwowego tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń

2020-07-16
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 EURO
 
numer sprawy:
452/P/2020

Dostawa produktów leczniczych

2020-07-06
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej progu 214 000 EURO
 
numer sprawy:
442/P/2020

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

2020-06-30
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 EURO
 
numer sprawy:
458/P/2020

Świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów technicznych oraz wykonania bieżących napraw aparatów do znieczuleń firmy Drager

2020-07-22
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro
 
numer sprawy:
454/P/2020

Dostawa gazów medycznych, technicznych i specjalnych, mieszaniny azot-tlen do krioterapii, dzierżawa butli, zbiornika na ciekły azot oraz zbiornika na mieszaninę azot-tlen w okresie 12 miesięcy

2020-07-10
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro
 
numer sprawy:
459/P/2020

Dostawa materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych oraz serwis urządzeń

2020-07-17
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro
 
numer sprawy:
460/P/2020

Usługa odbioru, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów potechnologicznych wytwarzanych w procesie termicznego przekształcania odpadów medycznych

2020-07-17
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 EURO
 
numer sprawy:
457/P/2020

Dostawa jednorazowych materiałów do wstrzykiwacza CT Expres oraz wkładów do strzykawek automatycznych EMPOWER MR

2020-07-16
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro
 
numer sprawy:
455/P/2020

Dostawa nici chirurgicznych

2020-07-09