Lista przetargów

Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro
 
numer sprawy:
488/P/2020

Dostawa myjek dla pacjenta, wkładów eksploatacyjnych do dozowników higienicznych, wyrobów foliowych, materiałów gospodarczych, prześcieradeł i podkładów jednorazowych oraz chemii dla gastronomii

2020-10-21
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro
 
numer sprawy:
477/P/2020

Dostawa zestawów, prekursorów, odczynników oraz wzorców do produkcji i kontroli jakości radiofarmaceutyków diagnostycznych do PET-CT i PET-MR wraz z transportem

2020-09-24
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 EURO
 
numer sprawy:
480/P/2020

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

2020-10-02
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro
 
numer sprawy:
490/P/2020

Dostawę rękawic diagnostycznych, nitrylowych, niejałowych, bezpudrowych

2020-10-16
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro
 
numer sprawy:
489/P/2020

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

2020-10-21
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 EURO
 
numer sprawy:
476/P/2020

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) przez okres 12 miesięcy

2020-09-21
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 EURO
 
numer sprawy:
487/P/2020

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Kancelarii Ogólnej i Zakładu Neuroonkologii Centrum Onkologii w Bydgoszczy

2020-10-05
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro
 
numer sprawy:
486/P/2020

Dostawa produktów leczniczych

2020-10-08
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 EURO
 
numer sprawy:
481/P/2020

Dostawa zestawów jednorazowych, niejałowych do obłożenia stołu operacyjnego

2020-09-29
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro
 
numer sprawy:
482/P/2020

Wymiana dźwigu szpitalnego w Budynku Diagnostyki Obrazowej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

2020-09-29