"Termomodernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy”

 

EFRR3

Celem projektu jest podniesienie jakości powietrza atmosferycznego w Bydgoszczy i okolicach oraz ograniczanie strat ciepła. Zachowanie standardów jakości powietrza związane jest z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych powstających przy produkcji energii cieplnej.

Zamierzeniem projektu jest podjęcie działań zmierzających do wzrostu efektywności cieplnej poprzez wykonanie:

  1. Przebudowy systemu grzewczego w zakresie:

1) Przebudowy węzła cieplnego parowo-wodnego zasilającego obiekty Zespołu Głównego,

2) Wykonania równoważenia hydraulicznego wewnętrznych instalacji c.o. i c.t. zasilających w ciepło grzewcze pomieszczenia budynków Zespołu Głównego oraz w ciepło technologiczne nagrzewnice central instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych;

  1. Ocieplenia stropodachów budynków wraz z wymianą pokrycia dachowego.

Projekt będzie zakończony w roku 2018.

Całkowita wartość projektu : 6 513 363,36 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: do 4 096 349,99 zł