Program profilaktyki raka jelita grubego dla województwa kujawsko-pomorskiego

 

EFS 3

Centrum Onkologii, Centrum Diagnostyczno-Lecznicze we Włocławku oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku realizują „Program profilaktyki raka jelita grubego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Całkowita wartość projektu : 3 895 510,00 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 3 311 183,50 zł

Celem programu jest:

  • Zwiększenie odsetka raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania
  • Zwiększenie odsetka wyleczenia
  • Obniżenie zachorowalności na raka jelita grubego
  • Obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju ( dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych – polipów).

Program polega na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych w populacji osób średniego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego. Kolonoskopia jest to metoda badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego polegająca obejrzeniu jelita grubego od środka za pomocą miękkiego, giętkiego aparatu w kształcie rurki wprowadzonej przez odbyt do oczyszczonego jelita grubego i przesuwanie go do ujścia jelita cienkiego. Jeśli w trakcie badania zostaną stwierdzone polipy, zostaną one usunięte za pomocą pętli wprowadzonej do jelita przez kolonoskop.

Program skierowany jest do osób:

  1. W wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  2. W wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  3. W wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

Zadzwoń i zgłoś się do programu:

Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka
Ul . dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Tel .52 374 39 20

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
ul. Wieniecka 49
87 – 800 Włocławek
Tel. 54 412 97 77

Centrum Diagnostyczno – Lecznicze we Włocławku
Ul. Królewiecka 2a
87-800 Włocławek
Tel. 54 230 13 46

W celu zagwarantowania udzielenia świadczenia jak największej ilości osób program dopuszcza możliwość refundacji kosztów dojazdu na badanie . Refundowane są również koszty opieki dla osób, które nie są w stanie stawić się samodzielnie.

Po więcej informacji zajrzyj na stronę http://www.profilaktyka-jelita.pl/