Doposażenie Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku w kolonoskopy i gastroskopy

 

EFRR3

Realizujemy projekt pt. " Doposażenie Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku w kolonoskopy i gastroskopy w celu poprawy dostępności badań diagnostycznych i przesiewowych ukierunkowanych na rozwój opieki koordynowanej dla mieszkańców Włocławka i gmin ościennych."

Celem projektu jest zwiększenie ilości badań specjalistycznych umożliwiających wykrywanie zmian nowotworowych przewodu pokarmowego we wczesnym stadium ich rozwoju.

Całkowita wartość projektu : 400 604,26 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 194 766,14 zł

Opis projektu