Prof. Wojciech Zegarski konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii onkologicznej

08 stycznia 2021

Na okres 5 lat prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski został powołany na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Decyzja w tej sprawie wpłynęła dzisiaj z Ministerstwa Zdrowia.

Do zadań konsultanta krajowego należy m.in. inicjowanie krajowych badań epidemiologicznych oraz ich ocena, prognozowanie potrzeb zdrowotnych, doradztwo, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych, opiniowanie wniosków o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski, ect.

Powołanie na stanowisko konsultanta krajowego to ogromne wyróżnienie oraz odpowiedzialność. W imieniu Zarządu Centrum Onkologii składamy serdeczne gratulacje i życzymy powodzenia w realizacji tej niezwykle ważnej misji.