Ośrodek Narządowy Leczenia Raka Jelita Grubego (Colorectal Cancer Center – CrCC)

W 2020 roku w Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy został utworzony specjalistyczny Ośrodek Narządowy Leczenia Raka Jelita Grubego (Colorectal Cancer Center – CrCC).

Celem wyodrębnionego Ośrodka Narządowego Leczenia Raka Jelita Grubego jest zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej opieki chorym z nowotworami złośliwymi dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Wyspecjalizowany zespół lekarzy skupia ekspertów z różnych dziedzin medycyny, którzy prowadzą diagnostykę i leczenie pacjentów z rakiem jelita grubego. Wielospecjalistyczne, skoordynowane i indywidualne podejście obejmuje: przesiewowe badania genetyczne, ocenę ryzyka dziedziczenia rodzinnego, specjalistyczne zabiegi endoskopowe, chirurgię laparoskopową, małoinwazyjną i klasyczną, terapie celowane, badania kliniczne i zapobieganie nawrotom po radykalnym leczeniu onkologicznym. Jako ośrodek specjalizujący się w leczeniu nowotworów jelita grubego kadra posiada niezbędne doświadczenie w terapii pacjentów na wszystkich etapach choroby nowotworowej, w tym pacjentów ze znacznym zaawansowaniem miejscowym i regionalnym wymagającym interdyscyplinarnej wiedzy i współpracy. Każdy z pacjentów otrzymuje kompleksową opiekę onkologiczną od momentu rozpoznania choroby nowotworowej, poprzez wszystkie etapy jej leczenia, kończąc na monitorowaniu po zakończonej terapii.

Aby zapewnić kompleksową i skoordynowaną opiekę nad pacjentami zespół  specjalistów Ośrodka Narządowego Leczenia Raka Jelita Grubego ściśle ze sobą współpracuje, aby rozważyć i przeanalizować wszystkie możliwe opcje terapeutyczne i stworzyć indywidualny plan leczenia dla każdego pacjenta.

Chirurdzy onkolodzy, radioterapeuci i onkolodzy kliniczni, a także specjaliści gastroenterolodzy, radiolodzy i patolodzy są krajowymi liderami, którzy tworzą personalizowane strategie leczenia w oparciu o bogate doświadczenie i dostępne na miejscu metody diagnostyczno-terapeutyczne.

Jako specjalistyczny ośrodek leczenia nowotworów jelita grubego oferuje pacjentom dostęp do procedur chirurgicznych, ukierunkowanych terapii lekowych, badań klinicznych oraz pełnego zakresu poradnictwa: genetycznego, żywieniowego, psychologicznego i pomocy socjalnej. Dodatkowo każdy pacjent może skorzystać z dedykowanych grup wsparcia, rehabilitacji i fizykoterapii oraz pomocy poradni stomijnej.

 

Ośrodek Narządowy Leczenia Raka Jelita Grubego w Centrum Onkologii w Bydgoszczy to:

 •  jeden z najbardziej doświadczonych zespołów chirurgicznych i onkologicznych w kraju,
 •  jeden z najczęściej wybieranych przez pacjentów ośrodków w kraju zajmujący się nowotworami przewodu pokarmowego,
 •  pełen zakres leczenia chirurgicznego raka okrężnicy i odbytnicy obejmujący m.in. operacje laparoskopowe, endoskopowe resekcje przezodbytnicze (TEM), chemioterapię dootrzewnową w hipertermii z cytoredukcją zmian przerzutowych do otrzewnej,
 •  wysokospecjalistyczny ośrodek, w którym koncentrujemy się na specyficznych potrzebach pacjentów z rakiem jelita grubego,
 •   doświadczenie w diagnostyce i leczeniu nawet najbardziej skomplikowanych przypadków wymagających wielodyscyplinarnej współpracy,
 •  plan leczenia opracowany przez wielodyscyplinarny zespół, który ściśle współpracuje, aby rozważyć i przeanalizować wszystkie możliwe opcje, terapeutyczne i stworzyć indywidualny plan leczenia dla każdego pacjenta
 •  dostęp do badań klinicznych.

 

Jako specjalistyczny Ośrodek Narządowy Leczenia Raka Jelita Grubego oferuje zindywidualizowane podejście do leczenia, które obejmuje:

 • szybki dostęp do rejestracji w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i terminowych wizyt ambulatoryjnych, w tym możliwość wizyty u lekarza specjalisty tego samego lub następnego dnia,
 • nowoczesne i  zaawansowane procedury diagnostyczne,
 • operacje u pacjentów z rakiem odbytnicy z zachowaniem zwieraczy,
 • laparoskopowe i małoinwazyjne zabiegi chirurgiczne
 • protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy leczenia chirurgicznego,
 • leczenie oparte na personalizowanych testach genetycznych i aktualnych badaniach klinicznych,
 • możliwość konsultacji u lekarzy specjalizujących się w leczeniu osób o podwyższonym ryzyku genetycznym w kierunku chorób nowotworowych,
 • badania kliniczne adresowane zarówno do pacjentów z rozpoznaniem nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego we wczesnym stadium zaawansowania jak i do chorych z przerzutowym rakiem jelita grubego, w tym badania z nowymi i celowanymi terapiami lekowymi i immunoterapiami,
 • techniki radiologii interwencyjnej, takie jak termoablacja, ablacja częstotliwością radiową i chemoembolizacja,
 • nowoczesne techniki planowania i przeprowadzania radioterapii, uwzględniające plan kompleksowego leczenia opracowany we współpracy specjalistów z chirurgii onkologicznej i onkologii klinicznej.

 

Misją Ośrodka Narządowego Leczenia Raka Jelita Grubego w Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest zapewnienie nowoczesnej, interdyscyplinarnej i kompleksowej diagnostyki i leczenia raka okrężnicy, odbytnicy wszystkim pacjentom, w oparciu o pełen dostęp do innowacyjnych technik leczenia chirurgicznego, systemowego i radioterapii.