Zarząd Centrum Onkologii

Dyrektor Centrum Onkologii

prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski

tel. (52) 374 32 00
Prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej. Od 2000r. pracuje w Centrum Onkologii w Bydgoszczy jako Koordynator Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów. W 2008 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych, zaś 01 października 2012 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Collegium Medicum w Bydgoszczy. Autor 104 publikacji z dziedziny torako- i kardiochirurgii oraz onkologii (IF: 137, cytowania 676). Należy do Towarzystwa Chirurgów Polskich, Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Klatki Piersiowej (ESTS) oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Klatki Piersiowej (EACTS). Od 2004 do 2007 roku pełnił funkcję członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.
Otrzymał Nagrodę Zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy (za szczególne zasługi dla miasta Bydgoszczy).

Dyrektor ds. Medycznych

dr n. med. Krzysztof Kamecki

tel.(52) 374 38 72
 
Dr n. med. Krzysztof Kamecki jest specjalistą w dziedzinie urologii oraz chirurgii ogólnej. Absolwent Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych ośrodkach krajowych i zagranicznych. Uzyskał najwyższy wynik na europejskim egzaminie specjalizacyjnym i otrzymał dyplom specjalisty w dziedzinie urologii oraz tytuł Fellow of the European Board of Urology (UEMS, Arnhem, Holandia). Rozprawę doktorską poświęconą zjawisku angiogenezy i limfoangiogenezy w raku gruczołu krokowego pod kierunkiem prof. Romana Makarewicza obronił na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. W Centrum Onkologii pracuje od 2006r, aktualnie jako Koordynator Oddziału Klinicznego Urologii Onkologicznej oraz Dyrektor ds. Medycznych.

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

dr n. med. Anna Koper

tel. (52) 374 32 03
Dr n. med. Anna Koper – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa w Centrum Onkologii im prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Krajowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego w latach 2000-2019. Absolwentka Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, Specjalnych Studiów Zarządzania na Wydziale Ekonomii UMK w Toruniu a także absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Jednostkami Ochrony Zdrowia UMK w Toruniu.
Doktorat w dziedzinie zarządzania i ekonomiki ochrony zdrowia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.
Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, członek honorowy Zarządu Głównego. Autorka i współautorka 150 publikacji na temat pielęgniarstwa i zarządzania w ochronie zdrowia. Członek Rady Programowej czasopisma fachowego „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”. Członek Rady Naukowej czasopisma "Opieka onkologiczna". Członek Zespołu Eksperckiego do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Przewodnicząca Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych do 2014 r. Starszy Wykładowca w Bydgoskiej Szkole Wyższej na kierunku Zdrowie Publiczne 2007-2014r. Od 01.10.2016 r. profesor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Dyrektor ds. Logistyki

dr inż. Piotr Muzyczuk

tel. (52) 374 32 06
Dr inż. Piotr Muzyczuk koordynuje działalność logistyczną Centrum, zapewniając wsparcie techniczne. Z dużym zaangażowaniem rozbudowuje infrastrukturę szpitala prowadząc inwestycje i remonty. Odpowiada także za proces żywienia Pacjentów oraz utrzymania czystości obiektów. Efektem sprawnie działającego pionu logistyki są nowoczesne budynki i sprzęt oraz obfitujące w zieleń otoczenie Centrum. Zapewnia również wsparcie dla Pacjentów i ich rodzin nadzorując działalność Hotelu Pozyton.

Dyrektor ds. Organizacyjnych i Rozwoju

mgr Katarzyna Klawińska-Knach

tel. (52) 374 30 77
 
Katarzyna Klawińska - Knach związana jest z Centrum Onkologii od 2005r. Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe w zakresie bankowości, a także zarządzanie w ochronie zdrowia. Przez wiele lat nadzorowała działalność Działu Zarządzania i Informatyzacji w ramach, którego odpowiedzialna była za wdrożenia systemów informatycznych, proces telefonicznej rejestracji pacjentów Call Center oraz kwestie organizacyjno-promocyjne. Pełniła również funkcję Pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Od 2019r. Dyrektor ds. Organizacyjnych i Rozwoju nadzorujący działalność w zakresie spraw pracowniczych, zarządzania i informatyzacji, zamówień publicznych i kontraktowania usług oraz dokumentacji i statystyki medycznej. Do jej obowiązków należy także nadzór nad pracą Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu.
 

Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

mgr Anna Kasprowicz

tel. (52) 374 32 10

Dyrektor ds. Ekonomicznych odpowiada za tworzenie polityki finansowej Centrum Onkologii i nadzór nad całokształtem działań w tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania płynności finansowej szpitala. Mimo niesprzyjających warunków rynkowych, stara się aby wszyscy kontrahenci i klienci mogli zawsze oceniać Centrum Onkologii jako solidnego i rzetelnego partnera. Dużą uwagę przykłada do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla realizowanych w ośrodku inwestycji, które są niezbędne dla utrzymania przez jednostkę zajmowanej pozycji rynkowej, podnoszenia standardu udzielanych świadczeń medycznych i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.