Zarząd Centrum Onkologii

Dyrektor Centrum Onkologii

prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski

tel. (52) 374 32 00
Prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej. Od 2000r. pracuje w Centrum Onkologii w Bydgoszczy jako Koordynator Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów. W 2008 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych, zaś 01 października 2012 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Collegium Medicum w Bydgoszczy. Autor 104 publikacji z dziedziny torako- i kardiochirurgii oraz onkologii (IF: 137, cytowania 676). Należy do Towarzystwa Chirurgów Polskich, Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Klatki Piersiowej (ESTS) oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Klatki Piersiowej (EACTS). Od 2004 do 2007 roku pełnił funkcję członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.
Otrzymał Nagrodę Zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy (za szczególne zasługi dla miasta Bydgoszczy).

Dyrektor ds. Medycznych

dr n. med. Krzysztof Kamecki

tel.(52) 374 39 33
 
Dr n. med. Krzysztof Kamecki jest specjalistą w dziedzinie urologii oraz chirurgii ogólnej. Absolwent Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych ośrodkach krajowych i zagranicznych. Uzyskał najwyższy wynik na europejskim egzaminie specjalizacyjnym i otrzymał dyplom specjalisty w dziedzinie urologii oraz tytuł Fellow of the European Board of Urology (UEMS, Arnhem, Holandia). Rozprawę doktorską poświęconą zjawisku angiogenezy i limfoangiogenezy w raku gruczołu krokowego pod kierunkiem prof. Romana Makarewicza obronił na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. W Centrum Onkologii pracuje od 2006r, aktualnie jako Koordynator Oddziału Klinicznego Urologii Onkologicznej oraz Dyrektor ds. Medycznych.

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

mgr Edyta Szortyka

tel. (52) 374 32 03
Edyta Szortyka  ukończyła kierunek pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Związana z Centrum Onkologii w Bydgoszczy od 2003r. Przez 16 lat pełniła funkcję Kierownika Opieki Medycznej Oddziału Klinicznego Urologii Onkologicznej. Jako Dyrektor ds. Pielęgniarstwa w Centrum Onkologii jest odpowiedzialna za świadczenia pielęgniarskie realizowane nad pacjentami ambulatoryjnymi oraz leczonymi stacjonarnie w Centrum. Promotorka  rozwoju pielęgniarstwa  w Centrum Onkologii w oparciu o najnowsze standardy jakości opieki pielęgniarskiej. Odpowiada także za działalność  Działu Centralnej Sterylizacji oraz Pracownika Socjalnego.

Dyrektor ds. Logistyki

inż. Mirosław Stawicki

tel. (52) 374 32 06

Mirosław Stawicki jest zatrudniony w Centrum Onkologii od 2011 roku. Ukończył kierunek elektryczny na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Przez 10 lat pracował na stanowisku Kierownika Działu Technicznego Centrum w Pionie Logistyki. Od sierpnia 2021 roku pełni obowiązki Dyrektora ds. Logistyki. Sprawuje nadzór nad infrastrukturą i jej rozwojem. Kieruje i koordynuje całokształtem działalności w zakresie logistyki. Odpowiedzialny jest za nadzór nad inwestycjami, remontami, prawidłowym funkcjonowaniem aparatury i sprzętu medycznego, dostarczaniem mediów, utrzymaniem czystości w obiektach i otoczeniu Centrum oraz jego mieniem. Nadzoruje działalność Hotelu POZYTON i Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych.

 

Dyrektor ds. Organizacyjnych i Rozwoju

mgr Katarzyna Klawińska-Knach

tel. (52) 374 30 77
 
Katarzyna Klawińska - Knach związana jest z Centrum Onkologii od 2005r. Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe w zakresie bankowości, a także zarządzanie w ochronie zdrowia. Przez wiele lat nadzorowała działalność Działu Zarządzania i Informatyzacji w ramach, którego odpowiedzialna była za wdrożenia systemów informatycznych, proces telefonicznej rejestracji pacjentów Call Center oraz kwestie organizacyjno-promocyjne. Pełniła również funkcję Pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Od 2019r. Dyrektor ds. Organizacyjnych i Rozwoju nadzorujący działalność w zakresie spraw pracowniczych, zarządzania i informatyzacji, zamówień publicznych i kontraktowania usług oraz dokumentacji i statystyki medycznej. Do jej obowiązków należy także nadzór nad pracą Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu.
 

Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

mgr Anna Kasprowicz

tel. (52) 374 32 10

Dyrektor ds. Ekonomicznych odpowiada za tworzenie polityki finansowej Centrum Onkologii i nadzór nad całokształtem działań w tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania płynności finansowej szpitala. Mimo niesprzyjających warunków rynkowych, stara się aby wszyscy kontrahenci i klienci mogli zawsze oceniać Centrum Onkologii jako solidnego i rzetelnego partnera. Dużą uwagę przykłada do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla realizowanych w ośrodku inwestycji, które są niezbędne dla utrzymania przez jednostkę zajmowanej pozycji rynkowej, podnoszenia standardu udzielanych świadczeń medycznych i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.