Zarząd Centrum Onkologii

Dyrektor Centrum Onkologii

prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski

tel. (52) 374 32 00
Prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej. Od 2000r. pracuje w Centrum Onkologii w Bydgoszczy jako Koordynator Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów. W 2008 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych, zaś 01 października 2012 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Collegium Medicum w Bydgoszczy. Autor 104 publikacji z dziedziny torako- i kardiochirurgii oraz onkologii (IF: 137, cytowania 676). Należy do Towarzystwa Chirurgów Polskich, Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Klatki Piersiowej (ESTS) oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Klatki Piersiowej (EACTS). Od 2004 do 2007 roku pełnił funkcję członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.
Otrzymał Nagrodę Zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy (za szczególne zasługi dla miasta Bydgoszczy).

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

dr n. med. Anna Koper

tel. (52) 374 32 03
Dr n. med. Anna Koper – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa w Centrum Onkologii im prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Krajowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego w latach 2000-2019. Absolwentka Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, Specjalnych Studiów Zarządzania na Wydziale Ekonomii UMK w Toruniu a także absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Jednostkami Ochrony Zdrowia UMK w Toruniu.
Doktorat w dziedzinie zarządzania i ekonomiki ochrony zdrowia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.
Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, członek honorowy Zarządu Głównego. Autorka i współautorka 150 publikacji na temat pielęgniarstwa i zarządzania w ochronie zdrowia. Członek Rady Programowej czasopisma fachowego „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”. Członek Rady Naukowej czasopisma "Opieka onkologiczna". Członek Zespołu Eksperckiego do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Przewodnicząca Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych do 2014 r. Starszy Wykładowca w Bydgoskiej Szkole Wyższej na kierunku Zdrowie Publiczne 2007-2014r. Od 01.10.2016 r. profesor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główna Księgowa

mgr Maria Stejbach

tel. (52) 374 32 10
Mgr Maria Stejbach koordynuje całokształt działalności w zakresie spraw ekonomicznych, księgowości, a także kontraktowania i rozliczania usług medycznych. Sprawuje nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniem kalkulacji wynikowej kosztów. Efektywnie i racjonalnie zarządza finansami Centrum, co przekłada się na dobrą kondycję szpitala. Odpowiada za proces zakupów realizowany zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Dyrektor ds. Logistyki

dr inż. Piotr Muzyczuk

tel. (52) 374 32 06
Dr inż. Piotr Muzyczuk koordynuje działalność logistyczną Centrum, zapewniając wsparcie techniczne. Z dużym zaangażowaniem rozbudowuje infrastrukturę szpitala prowadząc inwestycje i remonty. Odpowiada także za proces żywienia Pacjentów oraz utrzymania czystości obiektów. Efektem sprawnie działającego pionu logistyki są nowoczesne budynki i sprzęt oraz obfitujące w zieleń otoczenie Centrum. Zapewnia również wsparcie dla Pacjentów i ich rodzin nadzorując działalność Hotelu Pozyton.

Dyrektor ds. Organizacyjnych i Rozwoju

mgr Katarzyna Klawińska-Knach

tel. (52) 374 30 77