STRUKTURA SZPITALA

DYREKTOR CENTRUM ONKOLOGII

 • Pełnomocnik ds. Projektów Strategicznych
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Zespół ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych
 • Zespół ds. Obrony Cywilnej
 • Zespół ds. BHP i PPOŻ.
 • Audytor Wewnętrzny

PION DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH

 • Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
 • Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej
 • Oddział Kliniczny Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
 • Oddział Kliniczny Urologii Onkologicznej
 • Dział Intensywnej Terapii
 • Oddział Kliniczny Onkologii
 • Oddział Kliniczny Radioterapii
 • Oddział Kliniczny Brachyterapii
 • Ambulatorium Chemioterapii
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej
 • Zakład Psychologii Klinicznej
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Zakład Brachyterapii
 • Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii
 • Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia
 • Zakład Rehabilitacji
 • Zakład Endoskopii
 • Zakład Radioterapii
 • Zakład Neuroonkologii i Radiochirurgii
 • Zakład Fizyki Medycznej
 • Izba Przyjęć
 • Dział Sal Operacyjnych
 • Zakład Medycyny Nuklearnej
 • Zakład Mikrobiologii
 • Poliklinika
 • Apteka
 • Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
 • Centrum Diagnostyczno-Lecznicze we Włocławku
 • Zakład Radioterapii we Włocławku
 • IFM - Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej
 • Zespół ds. Żywienia Klinicznego

PION DYREKTORA DS. PIELĘGNIARSTWA

 • Dział Centralnej Sterylizacji
 • Pracownik socjalny
 • Kierownicy Opieki Medycznej
 • Pielęgniarki Koordynujące
 • Pielęgniarki i Położne
 • Sanitariusze
 • Opiekun Medyczny

PION DYREKTORA DS. ORGANIZACYJNYCH I ROZWOJU

 • Dział Zarządzania i Informatyzacji
 • Dział Spraw Pracowniczych
 • Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu
 • Dział Dokumentacji i Statystyki Medycznej
 • Dział Zamówień Publicznych i Kontraktowania Usług
   
 

PION DYREKTORA DS. LOGISTYKI

 • Dział Techniczny
 • Dział Administracyjno-Eksploatacyjny
 • Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych
 • Hotel Pozyton
 • Zespół ds. Technologii Medycznych
 • Dział Dozoru Mienia

PION DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY

 • Dział Finansowo-Księgowy
 • Zespół ds. Rachunkowości Zarządczej