Patronaty

Kto może się starać o nasz patronat?

Centrum Onkologii im prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy obejmuje patronat nad działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi związanymi z chorobami nowotworowymi. Mogą się o niego ubiegać organizacje, stowarzyszenia, samorządy i inne grupy, działające na rzecz upowszechniania wiedzy onkologicznej w społeczeństwie.

Decyzję o tego typu wyróżnieniu podejmuje Dyrektor Centrum Onkologii. Zgoda na patronat nie jest równoznaczna z deklaracją organizacyjnego lub finansowego zaangażowania szpitala w realizację przedsięwzięcia.
Wniosek o wyróżnienie składa się na formularzu (stanowiącym załącznik do informacji), nie później niż 21 dni przed datą planowanego przedsięwzięcia. Wniosek należy przesłać do sekretariatu Dyrektora Centrum Onkologii na adres ul. dr I. Romanowskiej 2 85-796 Bydgoszcz lub elektronicznie sekretariatdn@co.bydgoszcz.pl . Decyzja o objęciu patronatem działań jest podejmowana na bieżąco. Odmowa nie wymaga uzasadnienia.

Informacje o wyróżnieniu przedsięwzięcia zostają zamieszczone na stronie internetowej Centrum Onkologii www.co.bydgoszcz.pl . W celu uzyskania znaków promocyjnych szpitala prosimy kontaktować się z Działem Zarządzania i Informatyzacji pod numerem tel. 52 374 35 87.