Nowy Zakres Akredytacji Laboratorium Medycznego

01 lutego 2021

Zakład Mikrobiologii i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej po raz kolejny potwierdziły kompetencje techniczne do wykonywania badań zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 15189:2013. Na podstawie pozytywnej oceny przeprowadzonej przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) został wydany nowy Zakres Akredytacji Laboratorium Medycznego Nr AM 010, wyd. 9 z dnia 15.01.2021, w którym laboratoria rozszerzają/ uaktualniają listę akredytowanych badań w zakresie stałym i elastycznym.

Aktualny dokument Zakresu Akredytacji dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl, a szczegółowe Listy akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego są udostępniane klientom na stronie Centrum Onkologii w rozwijanej liście „Dla pacjenta”, po wybraniu „Laboratoria diagnostyczne” należy przejść do witryny Zakładu Mikrobiologii lub Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Dzięki utrzymywanej akredytacji i ciągłym dążeniem do doskonalenia Zleceniodawcy / Klienci mogą mieć pewność, że świadczone przez laboratoria usługi z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki laboratoryjnej  świadczone są z należytą starannością i na najwyższym poziomie.  Wykwalifikowany personel regularnie uczestniczy w szkoleniach podnosząc swoje kompetencje zawodowe. Potwierdzeniem tego jest wysoka jakość i wiarygodność wykonywanych badań poparta spełnieniem krajowych i międzynarodowych kryteriów programów porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości.

Akredytacja jest potwierdzeniem, że laboratoria działają zgodnie z najlepszą praktyką w celu wspierania procesu diagnozowania i leczenia pacjentów. Oprócz potwierdzenia technicznych kompetencji, poddanie się akredytacji buduje również prestiż laboratorium oraz zaufanie pacjenta i lekarza do usług laboratoryjnych.