Spis telefonów

Telefoniczna Informacja Medyczna

(52) 374 31 10

Centrala

(52) 374 30 00

Fax

(52) 374 33 01

 

Zarząd

Dyrektor

(52) 374 32 00

Dyrektor ds. Medycznych

(52) 374 38 72

Dyrektor ds. Organizacyjnych i Rozwoju

(52) 374 30 77

Dyrektor ds. Logistyki

(52) 374 32 06

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

(52) 374 32 03

Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

(52) 374 32 10

Pełnomocnik Dyrektora ds. Projektów Strategicznych

(52) 374 32 03

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta

(52) 374 34 69

Rzecznik Prasowy

(52) 374 32 21

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

(52) 374 37 30

 

PRACOWNIK SOCJALNY

(52) 374 30 81

 

 

 

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

(52) 374 30 81

 

 

 

Hotel Pozyton

Kierownik Hotelu

(52) 329 05 55

Kierownik ds. Gastronomii

(52) 329 05 05

Recepcja

(52) 329 05 00

Restauracja

(52) 329 05 72

Dział dokumentacji i statystyki medycznej

Kierownik

(52) 374 32 21

Biuro

(52) 374 32 22

 

Dział sal operacyjnych

Kierownik Opieki Medycznej

(52) 374 34 07

Dyżurka Pielęgniarek

(52) 374 34 04

Sekretariat

(52) 374 34 06

 

Dział zarządzania i informatyzacji

Kierownik

(52) 374 37 73

Pełnomocnik ds. ZSZ

(52) 374 30 59

Specjalista ds. Promocji i Organizacji

(52) 374 35 87

Specjalista ds. Informatyki

(52) 374 33 69

Specjalista ds. Zarządzania Technologiami Informatycznymi

(52) 374 35 22

St. Referent ds. Badań Przesiewowych

(52) 374 39 20

Oddział kliniczny chirurgii klatki piersiowej i nowotworów

Koordynator

(52) 374 35 72

Kierownik Opieki Medycznej

(52) 374 35 75

Dyżurka Pielęgniarek

(52) 374 35 77

Sekretariat

(52) 374 35 73

 

Oddział kliniczny nowotworów piersi i chirurgii rekonstrukcyjnej

Koordynator

(52) 374 33 90

Kierownik Opieki Medycznej

(52) 374 33 86

Dyżurka Pielęgniarek

(52) 374 33 88

Sekretariat

(52) 374 33 89

Oddział kliniczny radioterapii

Koordynator

(52) 374 37 44

Kierownik Opieki Medycznej

(52) 374 37 45

Dyżurka Pielęgniarek

(52) 374 33 80

Sekretariat

(52) 374 37 46

 

Zakład endoskopii

Rejestracja

(52) 374 32 74

 

Poliklinika Centrum

Koordynator

(52) 374 32 64

Kierownik

(52) 374 32 86

Zakład psychologii klinicznej

Koordynator

(52) 374 34 34

 

Zakład Mikrobiologii

Kierownik

(52) 374 33 15

Recepcja (kliniczna)

(52) 374 34 77

Recepcja (farmaceutyczna)

(52) 374 34 76

Zakład utylizacji odpadów medycznych

Kierownik

(52) 374 35 33

Biuro

(52) 374 35 32

Automat Zgłoszeniowy

(52) 374 35 20

Fax

 (52) 374 35 35

 

Ambulatorium chemioterapii

Koordynator

(52) 374 31 09

Kierownik Opieki Medycznej

(52) 374 38 68

Sekretariat

(52) 374 35 89

 

Centrum diagnostyczno-lecznicze we Włocławku

Kierownik Centrum Diagnostyczno-Leczniczego

(54) 230 13 45

Sekretariat

(54) 230 13 03

Rejestracja

(52) 374 31 10 

Biuro Obsługi Pacjenta

(54) 230 13 87

 

Dział finansowo-księgowy

Kierownik

(52) 374 32 93

Kasa

(52) 374 32 14

 

Dział spraw pracowniczych

Kierownik

(52) 374 32 15

Specjalista ds. Płac

(52) 374 32 12

Specjalista ds. Pracowniczych

(52) 374 32 16

Specjalista ds. Pracowniczych

(52) 374 34 99

 

Oddział kliniczny chirurgii onkologicznej

Koordynator

(52) 374 34 13

Kierownik Opieki Medycznej

(52) 374 34 14

Dyżurka Pielęgniarek

(52) 374 34 16

Sekretariat

(52) 374 34 12

 

Oddział kliniczny onkologii

Koordynator

(52) 374 34 11

Kierownik Opieki Medycznej

(52) 374 34 18

Z-ca Kierownika Opieki Medycznej

(52) 374 33 52

Dyżurka Pielęgniarek

(52) 374 34 15

Sekretariat

(52) 374 35 34

 

Zakład diagnostyki laboratoryjnej

Rejestracja

(52) 374 33 17

Kierownik

(52) 374 34 44

Sekretariat

(52) 374 33 19

 

Zakład genetyki i onkologii molekularnej

Kierownik

(52) 374 30 31

Sekretariat
(52) 374 30 30

 

Zakład patologii nowotworów i patomorfologii

Koordynator

(52) 374 33 42

Sekretariat

(52) 374 33 43

 

Zakład rehabilitacji

Koordynator

(52) 374 31 17

Kierownik

(52) 374 31 15

Rejestracja

 (52) 374 31 10

 

Dział Centralnej Sterylizacji

Kierownik

(52) 374 33 03

Administracja

(52) 374 33 04

 

Zespół wsparcia duchowego

(52) 374 33 08

 

Izba przyjęć

Kierownik

(52) 374 31 01

Kierownik Opieki Medycznej

(52) 374 31 01

Recepcja

(52) 374 32 43/44

 

Apteka Szpitalna

(52) 374 33 30

 

Dział anestezjologii i intensywnej terapii

Koordynator

(52) 374 35 61

Kierownik Opieki Medycznej

(52) 374 35 62

Dyżurka Pielęgniarek

(52) 374 35 63

Sekretariat

(52) 374 37 55

 

Dział administracyjno-eksploatacyjny

Kierownik

(52) 374 32 24

Biuro

(52) 374 32 25

Kancelaria

(52) 374 33 00

Utrzymanie Czystości

(52) 374 34 61

 

Dział zamówień publicznych i kontraktowania usług

Kierownik

(52) 374 32 08

Zamówienia Publiczne

(52) 374 32 40

Rozliczanie Usług Medycznych

(52) 374 32 47

Kontraktowanie Usług

(52) 374 32 20

 

Oddział kliniczny brachyterapii

Koordynator

(52) 374 33 28

Kierownik Opieki Medycznej

(52) 374 33 29

Dyżurka Pielęgniarek

(52) 374 34 42

Sekretariat

(52) 374 34 32

 

Oddział kliniczny ginekologii onkologicznej

Koordynator

(52) 374 33 95

Kierownik Opieki Medycznej

(52) 374 33 85

Dyżurka Pielęgniarek

(52) 374 33 96

Sekretariat

(52) 374 33 94

 

Oddział kliniczny urologii onkologicznej

Koordynator

(52) 374 32 65

Kierownik Opieki Medycznej

(52) 374 38 71

Dyżurka Pielęgniarek

(52) 374 38 70

Sekretariat

(52) 374 38 72

 

Zakład diagnostyki obrazowej i radiologii interwencyjnej

Koordynator

(52) 374 32 95

Kierownik Opieki Medycznej

(52) 374 37 75

Sekretariat

(52) 374 32 61

Rejestracja

(52) 374 31 10

 

Zakład medycyny nuklearnej

Koordynator

(52) 374 34 37

Sekretariat i Rejestracja PET-CT

(52) 374 34 28

Recepcja

(52) 374 38 63

Zakład profilaktyki i promocji zdrowia

Kierownik

(52) 374 32 39

Sekretariat

(52) 374 32 38

Poradnia Genetyczna

(52) 374 35 96

Rejestracja

(52) 374 31 10

 

Zakład Radioterapii

Koordynator

(52) 374 37 28

Pielęgniarka koordynująca

(52) 374 34 63

Recepcja

(52) 374 34 84

Sekretariat

(52) 374 34 72

 

Zakład Radioterapii we Włocławku

Kierownik

(54) 230 13 81

Pielęgniarka koordynująca

(54) 230 13 55

Recepcja

(54) 230 13 70
(54) 230 13 71

Rejestracja

(54) 230 13 72

Sekretariat

(54) 230 13 80