Konferencja szkoleniowa „Nowoczesne metody wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia raka płuca”

10 lutego 2021

Serdecznie zapraszamy na konferencję szkoleniową pt. „Nowoczesne metody wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia raka płuca”, która odbędzie się w terminach: 20.03.2021r. (sobota) lub 17.04.2021r. (sobota) (termin do wyboru), drogą on-line, w godzinach 9.00 – 15.00. Konferencja organizowana jest przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy w ramach realizacji „Programu profilaktyki, wczesnego wykrywania i zapobiegania raka płuca dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. Po wyborze terminu konferencji prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową na adres profilaktyka@co.bvdgoszcz.pl. Tą samą drogą nastąpi potwierdzenie uczestnictwa w konferencji. Konferencja przewidziana jest dla lekarzy pulmonologów, torakochirurgów, lekarzy POZ oraz pozostałego personelu ochrony zdrowia zainteresowanego tematyką chorób płuc z województwa kujawsko-pomorskiego.

Poniżej przedstawiamy program konferencji szkoleniowej:
1. Epidemiologia raka płuca – dr n. med. Przemysław Bławat.
2. Badania przesiewowe w raku płuca – dr n. med. Mariusz Bella.
3. Badania diagnostyczne w raku płuca – dr Błażej Przybysławski.
4. Nowoczesne metody leczenia raka płuca – dr n. med. Przemysław Bławat.
5. Ośrodek narządowy Lung Cancer Center (LCC) – cele, zasady organizacyjne – dr n. med. Przemysław Bławat / dr n. med. Maciej Dancewicz.
6. Ciekawe przypadki kliniczne. Pytania i dyskusja – dr Aleksandra Burysz / dr n. med. Maciej Dancewicz.

Moderatorem konferencji szkoleniowej jest dr n. med. Maciej Dancewicz.

Udział w konferencji szkoleniowej jest bezpłatny.

Za udział w konferencji szkoleniowej przyznanych zostanie 5 punktów edukacyjnych.