Kolejny tytuł profesora belwederskiego w Centrum Onkologii

25 stycznia 2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 4 stycznia 2021r. nadał Panu dr hab. n. med. Krzysztofowi Roszkowskiemu tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Z tej okazji składamy Panu Profesorowi serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Prof. Krzysztof Roszkowski jest specjalistą w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Od 1994 roku pracuje w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Obecnie pełni funkcję Koordynatora Zakładu Radioterapii. W 2010 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku “Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” w Wyższej Szkole Gospodarki.

W 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, nadany przez Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego CM w Krakowie. Otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia oraz Nagrodę pierwszego stopnia Rektora UMK w Toruniu za działalność naukowo-badawczą.