Hattrik Centrum Onkologii w rankingu Rzeczpospolitej

17 grudnia 2019

 

Centrum Onkologii w Bydgoszczy trzykrotnie na podium w corocznym rankingu przygotowywanym przez Centrum Jakości w Ochronie Zdrowia. Po raz kolejny okazaliśmy się bezkonkurencyjni wśród szpitali onkologicznych, ośrodków w województwie kujawsko-pomorskim. Pierwsze miejsce zajęliśmy także w tak zwanej „Złotej setce”.

Konkurs odbywał się po raz szesnasty. Tradycyjnie przed oficjalnym rozdaniem nagród odbyła się debata. W tym roku tematem przewodnim była cyfryzacja szpitali. Okazuje się, że najlepsze ośrodki coraz większy nacisk kładą na komputeryzację, co przynosi wymierne korzyści dla samego pacjenta. Wśród zaproszonych panelistów znaleźli się Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski, Wicedyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Michał Bedlicki, gen. prof. Grzegorz Gielerak – dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego oraz prof. Piotr Skarżyński z Instytutu Narządów Zmysłów.

Centrum Onkologii w Bydgoszczy to prężnie rozwijający się ośrodek. Wszystkim podejmowanym przez nas działaniom przyświeca jeden cel – dobro pacjenta. Naszym celem strategicznym na 2020 rok jest rozwinięcie leczenia w trybie ambulatoryjnym w maksymalnie komfortowych warunkach. Kolejnym krokiem jest przystąpienie do certyfikacji ośrodka kompleksowego leczenia raka płuca, kontynuacja informatyzacji ośrodka oraz rozwój technik małoinwazyjnych. Jesteśmy jednym z nielicznych szpitali w Polsce, które mogą szczycić się dodatnim wynikiem finansowym. Mimo, że nie jesteśmy szpitalem sensu stricte akademickim, stwarzamy warunki rozwoju kadry. W tym roku stopień habilitacji uzyskało aż czterech naszych specjalistów.

 

IMG_1430 IMG_1476 IMG_1442