Kierunki kształcenia

Na bazie funkcjonujących w Centrum Onkologii oddziałów oraz zakładów zostały utworzone katedry i kliniki Collegium Medicum w Bydgoszczy:

Dzięki temu szpital realizuje zadania dydaktyczne oraz badawcze kształcąc studentów następujących kierunków:

Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej

 • Lekarski
 • Ratownictwo Medyczne
 • Fizjoterapia
 • Pielęgniarstwo
 • Elektroradiologia

Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów

 • Lekarski
 • Pielęgniarstwo

Oddział Kliniczny Urologii Onkologicznej

 • Pielęgniarstwo

Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej

 • Pielęgniarstwo

Oddział Onkologii Klinicznej

 • Pielęgniarstwo

Oddział Chemioterapii

 • Pielęgniarstwo

Apteka

 • Farmacja

Zakład Rehabilitacji

 • Fizjoterapia

Oddział Kliniczny Brachyterapii

 • Lekarski
 • Elektroradiologia
 • Pielęgniarstwo

Zakład Radioterapii Oddział Kliniczny Radioterapii

 • Lekarski
 • Elektroradiologia
 • Pielęgniarstwo

Zakład Medycyny Nuklearnej

 • Elektroradiologia

Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii

 • Lekarski

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

 • Analityka medyczna

Zakład Radiologii

 • Elektroradiologia

Zakład Psychologii Klinicznej

 • Psychologia