Innowacyjne Forum Medyczne

Współczesna medycyna jest ściśle związana z rozwojem nauki. Personalizowana onkologia, to klasyczny przykład transferu najnowocześniejszych technologii i metodologii z laboratoriów do klinik. Dzięki pracy interdyscyplinarnego zespołu: chirurgów, onkologów, patomorfologów, genetyków i biologów molekularnych,  możemy zaproponować naszym pacjentom leczenie „skrojone na miarę” potrzeb.

Tak jak linie papilarne są indywidualne dla człowieka, tak samo rak ma swój własny profil molekularny inny dla każdego pacjenta. Łącząc informacje molekularną (na poziomie DNA czy RNA) z kliniczną możemy dowiedzieć się czy dana choroba będzie wrażliwa, czy oporna na konkretny rodzaj chemioterapii.

W pierwszym etapie w pobranych z guza tkankach sprawdzamy jaki jest procent żywych komórek nowotworowych. Prawidłowo wytypowany materiał przez patomorfologa pozwala uniknąć błędów. Wraz z postępem nauki i wprowadzeniem innowacyjnych technologii do onkologii molekularnej pojawiła się możliwość analizowania materiału zatopionego w parafinie. Dzięki analizie DNA możemy dobrać najskuteczniejszą terapię dla konkretnego pacjenta.

Wybudowaliśmy Innowacyjne Forum Medyczne po to, aby kompleksowo zajmować się pacjentem chorym onkologicznie. Nasz ośrodek posiada zgraną kadrę medyczną, wspaniałych specjalistów, dlatego podejmujemy się wprowadzenia coraz to nowocześniejszych terapii. Dzięki analizom profili genetycznych nowotworów otrzymujemy swoisty antybiotykogram a klinicysta informację, na które leki pacjent najprawdopodobniej zareaguje, a które raczej będą nieskuteczne.

Nie wszystkie zagadki onkologii molekularnej zostały odkryte i dogłębnie poznane. Zdarza się, że nawet 400 genowe analizy nie są skuteczne. Co więcej nie każdy pacjent może być poddany tym specjalistycznym badaniom a później leczeniu. Powyższe procedury są skuteczne pod warunkiem, że w komórkach nowotworowych chorego znajduje się cel molekularny (białko, powstałe najczęściej na podstawie nieprawidłowej informacji genetycznej). Terapia celowana jest najczęściej wykorzystywana w leczeniu raka piersi, jelita grubego, płuca, czy czerniaka. Prowadzone badania naukowe i kliniczne ( nad rakiem prostaty, jajnikiem, glejakiem etc) dają nadzieję, że już niebawem uda się pod tym kątem analizować coraz więcej nowotworów i dobrać do nich najskuteczniejszy lek. Terapia celowana- oparta na profilu molekularnym raka daje niewątpliwie większą szansę na wyleczenie. Pacjent dostaje terapię zindywidualizowaną, dopasowaną do informacji genetycznej jego raka. Tak dobrany lek jest mniej toksyczny i obciążający organizm. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko powikłań, niwelowane są skutki uboczne.