Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów

Rak płuca jest głównym problemem, którym zajmuje się Zespół Oddziału. Prowadzimy także leczenie operacyjne przerzutów nowotworowych do płuc (w tym z użyciem lasera), diagnostykę inwazyjną guzów klatki piersiowej oraz węzłów chłonnych śródpiersia. Cieszymy się dużym zaufaniem pacjentów. Każdego roku w oddziale hospitalizowanych jest ok. 1300 osób.

Od 2002 r. na bazie Oddziału funkcjonuje Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Collegium Medicum UMK. Główne zainteresowania badawcze Zespołu Kliniki to zastosowanie badań molekularnych w leczeniu celowanym chorych na raka płuca, tzw. personalizowana onkologia.

Rozumiemy potrzeby naszych Pacjentów:

  • umożliwiamy dostęp do najnowocześniejszej diagnostyki obrazowej: usg, tomografii komputerowej, magnetycznego rezonansu jądrowego, badań izotopowych, PET-CT, PET-MR, a także do diagnostyki endoskopowej: bronchoskopii, bronchoskopii AFI, biopsji przezoskrzelowej pod kontrolą usg (EBUS-TBNA) i innych.
  • stawiamy na małoinwazyjne techniki leczenia- aż 25% operacji radykalnych jest wykonywanych tymi metodami- dzięki temu chorzy szybciej wracają do zdrowia, nie odczuwają tak silnego bólu, jak przy tradycyjnych zabiegach, zmniejsza się także prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań,
  • wyróżniamy się na tle innych oddziałów torakochirurgicznych w kraju- wykonujemy operację usunięcia płata płucnego techniką VATS,

Koordynator Oddziału
dr n. med. Maciej Dancewicz

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. JANUSZ KOWALEWSKI 

Kierownik Opieki Medycznej
mgr Anna Sędłak