Oddział Kliniczny Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

Oddział Kliniczny Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej jest jednym z największych oddziałów dedykowanych kompleksowemu leczeniu raka piersi w Polsce. Leczymy w myśl zasady „less is better” dążąc do minimalnego okaleczenia pacjentki przy maksymalnie dobrym rezultacie leczniczym. W zawiązku z powyższym odsetek operacji oszczędzających piersi w naszym ośrodku wynosi 54%.

Rocznie operujemy ponad 1000 przypadków nowo rozpoznanych nowotworów piersi. Efektem stosowanych przez nas nowoczesnych technik są doskonałe wyniki leczenia porównywalne z tymi osiąganymi w wysokorozwiniętych krajach Europy Zachodniej, czy USA. Szacunkowy odsetek przeżyć 5 - letnich wynosi aż 97% w I stopniu zaawansowania, 71% w II i 67% w III stopniu.

Wybór leczenia zależy od stopnia zaawansowania nowotworu. Głównym zadaniem Zespołu jest ograniczenie zabiegów, w których dochodzi do amputacji piersi i dołu pachowego. W każdym przypadku gdzie nie możemy wykonać operacji oszczędzających, dążymy do naprawy kalectwa onkologicznego poprzez wykonywanie rekonstrukcji jednoczasowych już w trakcie amputacji bądź odroczonych – przeprowadzanych po zakończeniu leczenia.

W 2017 roku otrzymaliśmy Międzynarodowy  Certyfikat Diagnostyki i Leczenia  Raka Piersi – Breast Cancer Unit (BCU). Uruchomienie wyspecjalizowanego ośrodka to kolejny milowy krok, pozwalający zapewnić chorym opiekę na najwyższym poziomie, odpowiadającą standardom i osiągnięciom współczesnej medycyny. Kompleksowość leczenia uwzględnia multidyscyplinarność, w tym rehabilitację, wielopłaszczyznowe wsparcie psychologiczne i socjalne oraz bieżącą współpracę doświadczonych specjalistów.

Wdrożenie certyfikatu umożliwia podjęcie współpracy z towarzystwami naukowymi w całej Europie. Dzięki temu śledzimy najnowsze trendy w leczeniu, co pozwala zapewnić naszym chorym opiekę na najwyższym, światowym poziomie.

Nasze osiągnięcia:

  • stosowaną od wielu lat diagnostykę zorganizowaliśmy w ramach tzw. pracowni Brest Unit, dzięki której możliwe jest postawienie diagnozy w bardzo krótkim czasie,
  • wykonujemy aż 54% zabiegów oszczędzających pierś,
  • dla pań po mastektomii oferujemy profesjonalną rekonstrukcję piersi,
  • sukcesem zespołu jest znikoma ilość wznów, pojawiających się po leczeniu, chirurgicznym oraz wysoki wskaźnik przeżyć,
  • osiągamy wyniki leczenia porównywane z renomowanymi ośrodkami w USA i Europie Zachodniej,
  • przy współpracy z Oddziałem Brachyterapii wykonuje śródoperacyjną radioterapię oraz brachyterapię.

Koordynator Oddziału
dr hab. n. med. i n. o zdr. Tomasz Nowikiewicz

Kierownik Opieki Medycznej
mgr Beata Borzych