Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej

W bydgoskim Centrum Onkologii funkcjonuje największy w Polsce oddział chirurgii onkologicznej specjalizujący się w leczeniu raka jelita grubego tzw. colorectal cancer unit. Rocznie wykonujemy niemal 500 zabiegów tego odcinka przewodu pokarmowego. Zajmujemy się także leczeniem: raka żołądka, przełyku, czerniaka, guzów wątroby i trzustki. Wykonujemy procedury HIPEC oraz termoablacji.

Nowoczesna chirurgia dąży do minimalizowania inwazyjności. W Polsce zabiegi laparoskopowe w leczeniu raka jelita grubego nadal są rzadkością. Tymczasem w naszym szpitalu aż 30 proc. operacji przeprowadzanych jest tą małoinwazyjną techniką.

Zabiegi laparoskopowe dają wiele korzyści. Dzięki nim pacjenci są znacznie mniej narażeni na powikłania i szybciej wracają do zdrowia. Przechodzą zabieg łagodniej, dlatego przebywają w szpitalu krócej. Nie cierpią. Chory może być wypisany, kiedy powróci praca przewodu pokarmowego. Zwykle jest to czwarta, piąta doba – po operacji laparoskopowej, czyli znacznie krócej niż przy tradycyjnym zabiegu. W przypadku metody klasycznej hospitalizacja trwa około 8-10 dni. Co niezwykle ważne dzięki zabiegom laparoskopowym wielu chorym udaje się uniknąć okaleczającej stomii. Wykonanie ultra niskiego zespolenia jelitowo-odbytniczego pozwala w 85 proc. przypadków zachować zwieracze.

W zależności od typu nowotworu, stadium jego rozwoju oraz kondycji Pacjenta, chemioterapia może być albo główną dla danego Pacjenta linią terapeutyczną, ale częścią leczenia skojarzonego z radioterapią i z chirurgią onkologiczną.
 
W niektórych przypadkach istnieje możliwość zaproponowania naszym pacjentom dobrowolnego udziału w badaniach klinicznych nowych leków. Są to badania II i III fazy mające na celu potwierdzenie skuteczności preparatu lub zestawu leków w określonym typie nowotworu.
 

Nasze możliwości

  • Zajmujemy się leczeniem raka jelita grubego we wszystkich stopniach zaawansowania z wykorzystaniem dostępnych na świecie metod leczenia – spełniamy wszystkie kryteria COLORECTAL CANCER UNIT z uwagi na doświadczenie i sprzęt.
  • Wykonujemy zabiegi laparoskopowe okrężnicy i odbytnicy. Operacje techniką TEM- endoskopowe resekcje małych guzów techniką mikrochirurgiczną oraz HIPEC i termoablacje w przypadku zaawansowanych nowotworów jelita grubego z przerzutami do otrzewnej i/lub wątroby.
  • Mamy ogromne doświadczenie w leczeniu nowotworów. Każdego roku operujemy setki przypadków z dobrymi wynikami leczenia w aspekcie wyleczalności i przeżyć 5 letnich oraz jakości życia- 70% przeżyć 5 letnich.
  • Prowadzimy leczenie raka żołądka w oparciu o mapowanie żołądka i układu chłonnego techniką PET-CT FLT, co daje lepsze wyniki leczenia.
Koordynator Oddziału
prof. dr hab n. med. Wojciech Zegarski
 
Kierownik Opieki Medycznej
mgr Bernadeta Rutkowska