WYKAZ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM ONKOLOGII 

Wykaz realizowanych świadczeń w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

5.01.28.0000001 WP1 PORADA POCZĄTKOWA-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
5.01.28.0000002 WP2 PORADA POCZĄTKOWA-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
5.03.00.0000008 GASTROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA Z BIOPSJĄ (UWZGLĘDNIA 2 LUB WIĘCEJ BADAŃ HIST-PAT)
5.03.00.0000012 SCYNTYGRAFIA NARZĄDOWA (NIE DOTYCZY TARCZYCY)
5.03.00.0000020 SCYNTYGRAFIA CAŁEGO CIAŁA (UKŁAD KOSTNY)
5.03.00.0000021 WYKRYWANIE RNA/DNA ZA POMOCĄ BADAŃ MOLEKULARNYCH (PCR/PFGE)
5.03.00.0000022 GASTROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA (W PRZYPADKU WSKAZAŃ OBEJMUJE TEST UREAZOWY)
5.03.00.0000025 TK – BADANIE GŁOWY – BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO
5.03.00.0000027 TK – BADANIE GŁOWY – BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000042 KOLONOSKOPIA Z POLIPEKTOMIĄ JEDNEGO LUB WIĘCEJ POLIPÓW O ŚREDNICY DO 1 CM, ZA POMOCĄ PĘTLI DIATERMICZNEJ (Z BADANIEM HIST-PAT)
5.03.00.0000069 SCYNTYGRAFIA TARCZYCY
5.03.00.0000070 TK – BADANIE INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ – BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO
5.03.00.0000071 TK – INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ – BEZ I ZE ŚRODKIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000073 TK – BADANIE DWÓCH LUB WIĘCEJ OKOLIC ANATOMICZNYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000075 MR – BADANIE GŁOWY BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO
5.03.00.0000076 MR – BADANIE INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO
5.03.00.0000077 ANGIOGRAFIA MR BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO
5.03.00.0000078 MR – BADANIE GŁOWY BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000079 MR – BADANIE INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000081 SPEKTROSKOPIA MR
5.03.00.0000086 WIRTUALNA KOLONOSKOPIA U PACJENTÓW, U KTÓRYCH WARUNKI ANATOMICZNE UNIEMOŻLIWIAJĄ WYKONANIE KOLONOSKOPII TRADYCYJNEJ
5.03.00.0000088 TK:ANGIOGRAFIA (Z WYŁĄCZENIEM ANGIOGRAFII TT.WIEŃCOWYCH)
5.03.00.0000089 GASTROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA Z BIOPSJĄ (UWZGLĘDNIA 1 BADANIE HIST-PAT)
5.03.00.0000090 RADIOIZOTOPOWE BADANIE PERFUZJI MIĘŚNIA SERCOWEGO TECHNIKĄ SPECT ALBO TECHNIKĄ BRAMKOWĄ SPECT-BADANIE SPOCZYNKOWE
5.03.00.0000091 RADIOIZOTOPOWE BADANIE PERFUZJI MIĘŚNIA SERCOWEGO TECHNIKĄ SPECT ALBO TECHNIKĄ BRAMKOWĄ SPECT – Z TESTEM OBCIĄŻENIOWYM
5.03.00.0000093 TOMOGRAFIA EMISYJNA POJEDYNCZYCH FOTONÓW (SPECT) NIE OBEJMUJE RADIOIZOTOPOWEGO BADANIA PERFUZJI MIĘŚNIA SERCOWEGO TECHNIKĄ SPECT ALBO TECHNIKĄ BRAMKOWĄ SPECT
5.03.00.0000095 TK-BADANIE INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000096 TK-BADANIE DWÓCH LUB WIĘCEJ OKOLIC ANATOMICZNYCH BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO
5.03.00.0000097 TK-BADANIE DWÓCH LUB WIĘCEJ OKOLIC ANATOMICZNYCH ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000099 TK INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ BEZ ŚRODKA KONTRASTOWEGO I CO NAJMNIEJ DWIE FAZY ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000100 MR – BADANIE DWÓCH ODCINKÓW KRĘGOSŁUPA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO
5.03.00.0000101 MR – BADANIE DWÓCH ODCINKÓW KRĘGOSŁUPA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000102 MR – BADANIE DWÓCH OKOLIC ANATOMICZNYCH INNYCH NIŻ DWA ODCINKI KRĘGOSŁUPA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO
5.03.00.0000103 MR – BADANIE DWÓCH OKOLIC ANATOMICZNYCH INNYCH NIŻ DWA ODCINKI KRĘGOSŁUPA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000104 ANGIOGRAFIA ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM-MR
5.03.00.0000105 BADANIE BEZ ŚRODKA KONTRASTOWEGO I CO NAJMNIEJ DWIE FAZY ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM-MR
5.03.00.0000115 TK: BADANIE TRZECH LUB WIĘCEJ OKOLIC ANATOMICZNYCH BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO
5.03.00.0000117 TK: BADANIE TRZECH LUB WIĘCEJ OKOLIC ANATOMICZNYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000118 MR BADANIE JEDNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA LUB KANAŁU KRĘGOWEGO BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO
5.03.00.0000119 MR BADANIE JEDNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA LUB KANAŁU KRĘGOWEGO BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.03.00.0000120 MR BADANIE TRZECH ODCINKÓW KRĘGOSŁUPA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO
5.03.00.0000121 MR BADANIE TRZECH ODCINKÓW KRĘGOSŁUPA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM
5.06.00.0000902 KOLONOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA
5.06.00.0000903 KOLONOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA Z BIOPSJĄ (UWZGLĘDNIONE BADANIE HIST.-PAT.)
5.07.01.0000011 TELERADIOTERAPIA
5.07.01.0000012 TELERADIOTERAPIA 3D Z MODULACJĄ INTENSYWNOŚCI DAWKI
5.07.01.0000013 TELERADIOTERAPIA 3D – NIEKOPLANARNA Z MONITORINGIEM TOMOGRAFICZNYM (3D-CRT) LUB CAŁEGO CIAŁA (TBI) LUB POŁOWY CIAŁA (HBI) LUB SKÓRY CAŁEGO CIAŁA (TSI)
5.07.01.0000021 TELERADIOTERAPIA PALIATYWNA
5.07.01.0000022 TELERADIOTERAPIA RADYKALNA Z PLANOWANIEM DWUWYMIAROWYM (2D)
5.07.01.0000023 TELERADIOTERAPIA RADYKALNA Z PLANOWANIEM TRÓJWYMIAROWYM (3D)
5.07.01.0000025 BRACHYTERAPIA STANDARDOWA
5.07.01.0000042 BRACHYTERAPIA Z PLANOWANIEM 3D
5.07.01.0000048 ZAKWATEROWANIE DO TELERADIOTERAPII/PROTONOTERAPII
5.07.01.0000056 TELERADIOTERAPIA STEREOTAKTYCZNA
5.08.05.0000008 OKRESOWA OCENA SKUTECZNOŚCI CHEMIOTERAPII
5.08.05.0000011 LECZENIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 1. STOPNIA
5.08.05.0000013 LECZENIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 3. STOPNIA
5.08.05.0000014 LECZENIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 4. STOPNIA
5.08.05.0000170 HOSPITALIZACJA HEMATOLOGICZNA U DOROSŁYCH/ZAKWATEROWANIE
5.08.05.0000171 HOSPITALIZACJA ONKOLOGICZNA ZWIĄZANA Z CHEMIOTERAPIĄ U DOROSŁYCH/ZAKWATEROWANIE
5.08.05.0000172 PORADA AMBULATORYJNA ZWIĄZANA Z CHEMIOTERAPIĄ (Z KOMPLEKSOWĄ REALIZACJĄ ŚWIADCZEŃ)
5.08.05.0000175 HOSPITALIZACJA JEDNEGO DNIA ZWIĄZANA Z PODANIEM LEKU Z KATALOGU 1N CZĘŚĆ A
5.08.07.0000001 HOSPITALIZACJA ZWIĄZANA Z WYKONANIEM PROGRAMU
5.08.07.0000003 HOSPITALIZACJA W TRYBIE JEDNODNIOWYM ZWIĄZANA Z WYKONANIEM PROGRAMU
5.08.07.0000004 PRZYJĘCIE PACJENTA W TRYBIE AMBULATORYJNYM ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PROGRAMU
5.08.07.0000021 PRZYJĘCIE PACJENTA POŁĄCZONE Z PODANIEM DICHLORKU RADU RA-223
5.08.08.0000005 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
5.08.08.0000006 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (BEWACYZUMAB, AFLIBERCEPT)
5.08.08.0000007 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (CETUKSYMAB)
5.08.08.0000008 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (PANITUMUMAB)
5.08.08.0000009 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
5.08.08.0000011 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA (GEFITYNIB, ERLOTYNIB, KRYZOTYNIB, OZYMERTYNIB)
5.08.08.0000014 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NEOADJUWANTOWEGO RAKA PIERSI LUB LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA PIERSI
5.08.08.0000015 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA ADJUWANTOWEGO RAKA PIERSI
5.08.08.0000016 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA RAKA NERKI
5.08.08.0000018 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
5.08.08.0000055 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CZERNIAKA SKÓRY
5.08.08.0000057 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
5.08.08.0000059 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI W SKOJARZENIU Z RADIOTERAPIĄ W MIEJSCOWO ZAAWANSOWANEJ CHOROBIE
5.08.08.0000060 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA WYSOKOZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
5.08.08.0000063 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
5.08.08.0000065 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
5.08.08.0000066 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH IPILIMUMABEM
5.08.08.0000071 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU I NINTEDANIBU
5.08.08.0000074 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY’EGO
5.08.08.0000080 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
5.08.08.0000088 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH NIWOLUMABEM LUB PEMBROLIZUMABEM
5.08.08.0000089 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH PEMBROLIZUMABEM
5.08.08.0000090 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA PODTRZYMUJĄCEGO OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
5.08.08.0000094 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
5.08.08.0000097 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
5.08.08.0000111 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) – LECZENIE CHOROBY ROZSIANEJ LUB NIEOPERACYJNEJ – 1 ROK TERAPII
5.08.08.0000112 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) – LECZENIE CHOROBY ROZSIANEJ LUB NIEOPERACYJNEJ – 2 I KOLEJNY ROK TERAPII
5.08.08.0000113 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) – LECZENIE ADJUWANTOWE
5.08.08.0000114 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
5.08.08.0000115 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH – 1 ROK TERAPII
5.08.08.0000116 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH – 2 I KOLEJNY ROK TERAPII
5.08.08.0000117 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA – 1 ROK TERAPII
5.08.08.0000118 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA – 2 I KOLEJNY ROK TERAPII
5.10.00.0000018 TERAPIA IZOTOPOWA ŁAGODNYCH SCHORZEŃ TARCZYCY – PORADA KWALIFIKACYJNA
5.10.00.0000019 TERAPIA IZOTOPOWA ŁAGODNYCH SCHORZEŃ TARCZYCY – PODANIE IZOTOPU
5.10.00.0000020 TERAPIA IZOTOPOWA ŁAGODNYCH SCHORZEŃ TARCZYCY – PORADA KONTROLNA
5.10.00.0000021 SCYNTYGRAFIA CAŁEGO CIAŁA Z ZASTOSOWANIEM ZNAKOWANYCH ANALOGÓW SOMATOSTATYNY
5.10.00.0000022 SCYNTYGRAFIA NADNERCZY/INNYCH OKOLIC CIAŁA
5.10.00.0000025 SCYNTYGRAFIA Z ZASTOSOWANIEM ZNAKOWANYCH LEUKOCYTÓW
5.10.00.0000026 TERAPIA IZOTOPOWA BÓLÓW KOSTNYCH W PRZEBIEGU ZMIAN PRZERZUTOWYCH DO KOŚCI – PORADA KWALIFIKACYJNA
5.10.00.0000028 TERAPIA IZOTOPOWA BÓLÓW KOSTNYCH W PRZEBIEGU ZMIAN PRZERZUTOWYCH DO KOŚCI – PODANIE IZOTOPU SAMARU
5.10.00.0000029 TERAPIA IZOTOPOWA BÓLÓW KOSTNYCH W PRZEBIEGU ZMIAN PRZERZUTOWYCH DO KOŚCI – PORADA KONTROLNA
5.10.00.0000030 SYNOWIEKTOMIE RADIOIZOTOPOWE
5.10.00.0000041 KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA GENETYCZNA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
5.10.00.0000065 SYNOWIEKTOMIE RADIOIZOTOPOWE-PORADA KWALIFIKACYJNA
5.10.00.0000103 POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET) Z ZASTOSOWANIEM RADIOFARMACEUTYKÓW Z GRUPY I
5.10.00.0000104 POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET) Z ZASTOSOWANIEM RADIOFARMACEUTYKÓW Z GRUPY II
5.11.00.0000001 PORADA LEKARSKA REHABILITACYJNA
5.11.00.0000005 PORADA LEKARSKA REHABILITACYJNA KOMPLEKSOWA
5.11.01.0000013 NAUKA CZYNNOŚCI LOKOMOCJI
5.11.01.0000016 INNE FORMY USPRAWNIANIA (KINEZYTERAPIA)
5.11.01.0000019 MASAŻ SUCHY – CZĘŚCIOWY – MINIMUM 20 MINUT NA 1 PACJENTA, W TYM MIN. 15 MINUT CZYNNEGO MASAŻU
5.11.01.0000021 MASAŻ PODWODNY – HYDROPOWIETRZNY
5.11.01.0000022 MASAŻ PODWODNY MIEJSCOWY
5.11.01.0000023 MASAŻ PODWODNY CAŁKOWITY
5.11.01.0000024 GALWANIZACJA
5.11.01.0000025 JONOFOREZA
5.11.01.0000026 KĄPIEL CZTEROKOMOROWA
5.11.01.0000028 ELEKTROSTYMULACJA
5.11.01.0000029 TONOLIZA
5.11.01.0000030 PRĄDY DIADYNAMICZNE
5.11.01.0000031 PRĄDY INTERFERENCYJNE
5.11.01.0000032 PRĄDY TENS
5.11.01.0000033 PRĄDY TREBERTA
5.11.01.0000034 PRĄDY KOTZA
5.11.01.0000035 ULTRADŹWIĘKI MIEJSCOWE
5.11.01.0000036 ULTRAFONOREZA
5.11.01.0000037 IMPULSOWE POLE ELEKTROMAGNETYCZNE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
5.11.01.0000039 IMPULSOWE POLE MAGNETYCZNE NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
5.11.01.0000042 LASEROTERAPIA – SKANER
5.11.01.0000043 LASEROTERAPIA PUNKTOWA
5.11.01.0000049 KĄPIEL WIROWA KOŃCZYN
5.11.01.0000051 NATRYSK BICZOWY, SZKOCKI, STAŁY PŁASZCZOWY, INNE NATRYSKI
5.11.01.0000052 MASAŻ MECHANICZNY (NIE OBEJMUJE URZĄDZEŃ TYPU FOTELE MASUJĄCE, MATY MASUJĄCE, ITP.)
5.11.01.0000055 KRIOTERAPIA – ZABIEG W KRIOKOMORZE
5.11.01.0000060 KĄPIEL BOROWINOWA, SOLANKOWA, KWASOWĘGLOWA, SIARCZKOWO-SIARKOWODOROWA, W SUCHYM CO
5.11.01.0000061 FANGO
5.11.01.0000065 MASAŻ LIMFATYCZNY RĘCZNY – LECZNICZY
5.11.01.0000066 MASAŻ LIMFATYCZNY MECHANICZNY – LECZNICZY
5.11.01.0000067 PIONIZACJA
5.11.01.0000068 ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU I CZYNNE W ODCIĄŻENIU Z OPOREM
5.11.01.0000069 ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE I CZYNNE Z OPOREM
5.11.01.0000070 ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE
5.11.01.0000072 ĆWICZENIA GRUPOWE OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE (NIE WIĘCEJ NIŻ 10 PACJENTÓW NA 1 TERAPEUTĘ)
5.11.01.0000073 INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM (NP.ĆWICZENIA BIERNE,CZYNNO-BIERNE,ĆWICZENIA WEDŁUG METOD NEUROFIZJOLOGICZNYCH, METODY REEDUKACJI NERWOWO-MIĘŚNIOWEJ,ĆWICZENIA SPECJALNE,MOBILIZACJE I MANIPULACJE) – NIE MNIEJ NIŻ 30 MIN.
5.11.01.0000074 KRIOTERAPIA MIEJSCOWA (PARY AZOTU)
5.11.01.0000075 ĆWICZENIA WSPOMAGANE
5.11.01.0000076 NAŚWIETLANIE PROMIENIEM WIDZIALNYM, PODCZERWONYM LUB ULTRAFIOLETOWYM – MIEJSCOWE
5.11.02.9000018 OSOBODZIEŃ W REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM DLA PACJENTÓW Z OBRZĘKIEM LIMFATYCZNYM
5.11.02.9000045 OSOBODZIEŃ W OŚRODKU DZIENNYM W REHABILITACJI DZIECI W WIEKU DO UKOŃCZENIA 7 R.Ż. Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO
5.11.02.9000046 OSOBODZIEŃ W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM W REHABILITACJI DZIECI W WIEKU OD ROZPOCZĘCIA 8 R.Ż. DO UKOŃCZENIA 18R.Ż. Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO
5.11.04.0000013 NAUKA CZYNNOŚCI LOKOMOCJI W WARUNKACH DOMOWYCH
5.11.04.0000016 INNE FORMY USPRAWNIANIA W WARUNKACH DOMOWYCH (KINEZYTERAPIA)
5.11.04.0000019 MASAŻ SUCHY – CZĘŚCIOWY – MINIMUM 20 MINUT NA 1 PACJENTA, W TYM MIN. 15 MINUT CZYNNEGO MASAŻU W WARUNKACH DOMOWYCH
5.11.04.0000065 MASAŻ LIMFATYCZNY RĘCZNY – LECZNICZY W WARUNKACH DOMOWYCH
5.11.04.0000067 PIONIZACJA W WARUNKACH DOMOWYCH
5.11.04.0000073 INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM (NP.ĆWICZENIA BIERNE,CZYNNO-BIERNE,ĆWICZENIA WEDŁUG METOD NEUROFIZJOLOGICZNYCH, METODY REEDUKACJI NERWOWO-MIĘŚNIOWEJ,ĆWICZENIA SPECJALNE,MOBILIZACJE I MANIPULACJE) – NIE MNIEJ NIŻ 30 MIN. W WARUNKACH DOMOWYCH
5.11.04.0000075 ĆWICZENIA WSPOMAGANE W WARUNKACH DOMOWYCH
5.12.00.0000052 KOLPOSKOPIA
5.12.00.0000053 KOLPOSKOPIA Z CELOWANYM POBRANIEM WYCINKÓW I BADANIEM HISTOPATOLOGICZNYM
5.12.00.0000054 PORADA NA ETAPIE POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI PR. PROFILAKTYKI RAKA PIERSI
5.12.00.0000055 MAMMOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
5.12.00.0000056 USG PIERSI
5.12.00.0000061 BIOPSJA CIENKOIGŁOWA JEDNEJ ZMIANY OGNISKOWEJ Z UŻYCIEM TECHNIKI OBRAZOWEJ, Z BADANIEM CYTOLOGICZNYM (2-4 ROZMAZY;KONIECZNA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA KOŃCA IGŁY W NAKŁUWANEJ ZMIANIE)
5.12.00.0000062 BIOPSJA GRUBOIGŁOWA PIERSI PRZEZSKÓRNA Z PEŁNA DIAGNOSTYKĄ (BADANIE HIST-PAT) Z UŻYCIEM TECHNIK OBRAZOWYCH
5.12.00.0000066 PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – W PRACOWNI STACJONARNEJ
5.12.00.0000067 PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – W PRACOWNI MOBILNEJ
5.15.12.0000259 PORADA PSYCHOLOGICZNA – 0,75 GODZINY
5.30.00.0000001 W01 ŚWIADCZENIE POHOSPITALIZACYJNE
5.30.00.0000002 W02 ŚWIADCZENIE RECEPTOWE
5.30.00.0000011 W11 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 1-GO TYPU
5.30.00.0000012 W12 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 2-GO TYPU
5.30.00.0000013 W13 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 3-GO TYPU
5.30.00.0000014 W14 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 4-GO TYPU
5.30.00.0000015 W15 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 5-GO TYPU
5.30.00.0000016 W16 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 6-GO TYPU
5.30.00.0000017 W17 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 7-GO TYPU
5.30.00.0000018 W18 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 8-GO TYPU
5.30.00.0000040 W40 ŚWIADCZENIE PIERWSZORAZOWE 1-GO TYPU
5.30.00.0000041 W41 ŚWIADCZENIE PIERWSZORAZOWE 2-GO TYPU
5.30.00.0000042 W42 ŚWIADCZENIE PIERWSZORAZOWE 3-GO TYPU
5.30.00.0000044 W44 ŚWIADCZENIE PIERWSZORAZOWE 5-GO TYPU
5.31.00.0000001 Z01 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 1
5.31.00.0000010 Z10 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 10
5.31.00.0000022 Z22 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 22
5.31.00.0000025 Z25 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 25
5.31.00.0000027 Z27 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 27
5.31.00.0000031 Z31 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 31
5.31.00.0000048 Z48 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 48
5.31.00.0000053 Z53 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 53
5.31.00.0000056 Z56 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 56
5.31.00.0000057 Z57 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 57
5.31.00.0000058 Z58 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 58
5.31.00.0000079 Z79 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 79
5.31.00.0000088 Z88 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 88
5.31.00.0000090 Z90 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 90
5.31.00.0000091 Z91 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 91
5.31.00.0000092 Z92 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 92
5.31.00.0000100 Z100 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA100
5.31.00.0000101 Z101 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 101
5.31.00.0000102 Z102 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 102
5.31.00.0000103 Z103 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 103
5.31.00.0000105 Z 105 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 105
5.31.00.0000107 Z 107 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 107
5.31.00.0000110 Z110 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 110
5.31.00.0000111 Z111 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 111
5.31.00.0000112 Z112 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 112
5.32.00.0000001 DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – BIAŁACZKI OSTRE I PRZEWLEKŁE
5.32.00.0000002 DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – CHŁONIAKI
5.32.00.0000004 DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO
5.32.00.0000006 DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY DOLNEGO ODCINKA UKŁADU POKARMOWEGO
5.32.00.0000007 DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY GŁOWY I SZYI – KRTANI I GARDŁA
5.32.00.0000008 DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY GŁOWY I SZYI – POZOSTAŁE
5.32.00.0000009 DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY GÓRNEGO ODCINKA UKŁADU POKARMOWEGO
5.32.00.0000010 DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY GÓRNEGO ODCINKA UKŁADU POKARMOWEGO – WĄTROBY I TRZUSTKI
5.32.00.0000011 DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY GRUCZOŁU KROKOWEGO
5.32.00.0000012 DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY JAJNIKÓW I JAJOWODÓW
5.32.00.0000014 DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY JĄDER
5.32.00.0000015 DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY KLATKI PIERSIOWEJ
5.32.00.0000017 DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY MACICY, SZYJKI MACICY I INNE GINEKOLOGICZNE
5.32.00.0000018 DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY NEREK
5.32.00.0000019 DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY PĘCHERZA MOCZOWEGO
5.32.00.0000020 DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY PIERSI
5.32.00.0000021 DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY SKÓRY – CZERNIAK
5.32.00.0000022 DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY TARCZYCY
5.32.00.0000027 DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – SZPICZAK
5.32.00.0000028 DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – NOWOTWORY PRĄCIA
5.32.00.0000029 DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – MIĘSAKI KOŚCI
5.32.00.0000030 DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – MIĘSAKI TKANEK MIĘKKICH
5.33.00.0000001 DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – BIAŁACZKI OSTRE I PRZEWLEKŁE
5.33.00.0000002 DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – CHŁONIAKI
5.33.00.0000003 DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – CHŁONIAKI SKÓRNE
5.33.00.0000004 DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY DOLNEGO ODCINKA UKŁADU POKARMOWEGO
5.33.00.0000005 DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY GŁOWY I SZYI – KRTANI I GARDŁA
5.33.00.0000006 DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY GŁOWY I SZYI – POZOSTAŁE
5.33.00.0000007 DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY GÓRNEGO ODCINKA UKŁADU POKARMOWEGO
5.33.00.0000008 DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY GÓRNEGO ODCINKA UKŁADU POKARMOWEGO – WĄTROBY I TRZUSTKI
5.33.00.0000009 DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY GRUCZOŁU KROKOWEGO
5.33.00.0000010 DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY KLATKI PIERSIOWEJ
5.33.00.0000011 DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY MACICY, SZYJKI MACICY I INNE GINEKOLOGICZNE
5.33.00.0000012 DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY NEREK
5.33.00.0000013 DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY PĘCHERZA MOCZOWEGO
5.33.00.0000014 DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY PIERSI
5.33.00.0000015 DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY SKÓRY – CZERNIAK
5.33.00.0000016 DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – NOWOTWORY TARCZYCY
5.33.00.0000018 DIAGNOSTYKA POGŁEBIONA – NOWOTWORY PRĄCIA
5.33.00.0000019 DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA – MIĘSAKI KOŚCI
5.33.00.0000020 DIAGNOSTYKA POGŁEBIONA – MIĘSAKI TKANEK MIĘKKICH
5.51.01.0001037 A34C GUZY MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO
5.51.01.0003012 C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI
5.51.01.0003014 C14 ŚREDNIE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI > 17 R.Ż.
5.51.01.0003031 C31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI USZU
5.51.01.0003057 C57 INNE CHOROBY GARDŁA, USZU I NOSA
5.51.01.0003058 C56A POWAŻNE CHOROBY GARDŁA, USZU I NOSA >17 R.Ż.
5.51.01.0004001 D01 ZŁOŻONE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ*
5.51.01.0004002 D02 KOMPLEKSOWE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ*
5.51.01.0004003 D03 DUŻE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ*
5.51.01.0004005 D05 BRONCHOSKOPIA
5.51.01.0004006 D06 ŚREDNIE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ*
5.51.01.0004007 D07 MAŁE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ
5.51.01.0004016 D16 ZATOR PŁUCNY
5.51.01.0004017 D17 ROPIEŃ PŁUC, ROPOWICA
5.51.01.0004026 D26 WYSIĘKOWE ZAPALENIE OPŁUCNEJ
5.51.01.0004028 D28 CHOROBY NOWOTWOROWE UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ
5.51.01.0004051 D51 ODMA OPŁUCNOWA
5.51.01.0006001 F01 KOMPLEKSOWE ZABIEGI PRZEŁYKU*
5.51.01.0006002 F02 DUŻE ZABIEGI PRZEŁYKU, W TYM PROTEZOWANIE
5.51.01.0006003 F03 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI PRZEŁYKU
5.51.01.0006004 F04 DIAGNOSTYCZNE I MAŁE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO
5.51.01.0006012 F12 DUŻE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY
5.51.01.0006013 F13 ZABIEGI LECZNICZE ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY
5.51.01.0006021 F21 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA CIENKIEGO
F21 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA CIENKIEGO*
5.51.01.0006022 F22 DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA CIENKIEGO
5.51.01.0006031 F31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO
5.51.01.0006032 F32 DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO
5.51.01.0006034 F31A KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO > 17 R. Ż.
5.51.01.0006036 F36 CHOROBY JELITA GRUBEGO
5.51.01.0006037 F34 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO
5.51.01.0006042 F42 DUŻE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ
  F42 DUŻE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ*
5.51.01.0006044 F44 DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ
5.51.01.0006046 F46 CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ
5.51.01.0006072 F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM
5.51.01.0006073 F73 OPERACJE PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH
5.51.01.0006093 F93 ŚREDNIE ZABIEGI ODBYTU
5.51.01.0006094 F94 MAŁE ZABIEGI ODBYTU I ODBYTNICY
5.51.01.0006096 F96 CHOROBY ODBYTU
5.51.01.0006097 F11E KOMPLEKSOWE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY > 65 R.Ż.*
5.51.01.0006098 F11F KOMPLEKSOWE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY < 66 R.Ż.*
5.51.01.0006099 F16E CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY > 65 R.Ż.
5.51.01.0006100 F16F CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY < 66 R.Ż.
5.51.01.0006101 F26E CHOROBY JELITA CIENKIEGO (BEZ CHORÓB ZAPALNYCH) > 65 R.Ż
5.51.01.0006102 F26F CHOROBY JELITA CIENKIEGO (BEZ CHORÓB ZAPALNYCH) < 66 R.Ż.
5.51.01.0006103 F43E ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ > 65 R.Ż.
5.51.01.0006104 F43F ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ < 66 R.Ż.
5.51.01.0006107 F86E CHOROBY WYROSTKA ROBACZKOWEGO > 65 R.Ż.
5.51.01.0006109 F07E CHOROBY PRZEŁYKU > 65 R.Ż.
5.51.01.0006110 F07F CHOROBY PRZEŁYKU < 66 R.Ż.
5.51.01.0007001 G01 ROZLEGŁE ZABIEGI WĄTROBY
5.51.01.0007011 G11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI WĄTROBY
5.51.01.0007013 G13 ŚREDNIE ZABIEGI WĄTROBY
5.51.01.0007014 G14 MAŁE ZABIEGI WĄTROBY
5.51.01.0007015 G18A PRZEWLEKŁE CHOROBY WĄTROBY BEZ PW > 17 R. Ż.
5.51.01.0007021 G21 KOMPLEKSOWE ZABIEGI PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH
5.51.01.0007022 G22 DUŻE ZABIEGI PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH
5.51.01.0007028 G28 NOWOTWORY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
5.51.01.0007031 G31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI TRZUSTKI
5.51.01.0007032 G32 DUŻE ZABIEGI TRZUSTKI
5.51.01.0007035 G35 INNE ZABIEGI DRÓG ŻÓŁCIOWYCH I TRZUSTKI
5.51.01.0007038 G38 PRZEWLEKŁE CHOROBY TRZUSTKI
5.51.01.0007042 G42 ZABIEGI ŚLEDZIONY*
5.51.01.0007043 G25E WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO > 65 R.Ż.
5.51.01.0007044 G25F WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO < 66 R.Ż
5.51.01.0007047 G31G RESEKCJE TRZUSTKI BEZ ZABIEGÓW REKONSTRUKCYJNYCH
5.51.01.0007048 G31H KOMPLEKSOWE ZABIEGI TRZUSTKI Z REKONSTRUKCJĄ (PANKREATODUODENEKTOMIE)
5.51.01.0008072 H72 AMPUTACJE ROZLEGŁE I DUŻE
5.51.01.0008082 H82 DUŻE ZABIEGI W CHOROBACH INFEKCYJNYCH, NOWOTWOROWYCH KOŚCI, STAWÓW, TKANKI ŁĄCZNEJ
5.51.01.0008083 H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH
5.51.01.0008084 H84 MNIEJSZE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH
5.51.01.0008086 H86 CHOROBY TKANEK MIĘKKICH
5.51.01.0009001 J01 RADYKALNE ODJĘCIE PIERSI Z REKONSTRUKCJĄ*
5.51.01.0009002 J02 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W OBRĘBIE PIERSI*
5.51.01.0009004 J04 ZABIEGI REKONSTRUKCYJNE PIERSI
5.51.01.0009005 J05 ŚREDNIA CHIRURGIA PIERSI
5.51.01.0009006 J06 MAŁA CHIRURGIA PIERSI
5.51.01.0009007 J07 CHOROBY PIERSI ŁAGODNE
5.51.01.0009008 J08 CHOROBY PIERSI ZŁOŚLIWE
5.51.01.0009010 J10 BIOPSJA MAMMOTOMICZNA
5.51.01.0009031 J31 – ZABIEGI ZWIĄZANE Z PRZESZCZEPAMI SKÓRY *
5.51.01.0009032 J32 DUŻE ZABIEGI SKÓRNE
5.51.01.0009033 J33 ŚREDNIE ZABIEGI SKÓRNE
5.51.01.0009047 J47 DUŻE GUZY SKÓRY
5.51.01.0009049 J49 ŁAGODNE CHOROBY DERMATOLOGICZNE
5.51.01.0009050 J03E DUŻE ZABIEGI W OBRĘBIE PIERSI > 65 R.Ż.*
5.51.01.0009051 J03F DUŻE ZABIEGI W OBRĘBIE PIERSI < 66 R.Ż.*
5.51.01.0010001 K01 ZABIEGI RADYKALNE W RAKACH GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH
5.51.01.0010003 K03 ZABIEGI DOTYCZĄCE TARCZYCY I PRZYTARCZYC
5.51.01.0010004 K04 ZABIEGI DOTYCZĄCE NADNERCZY
5.51.01.0010016 K16 CHOROBY PRZYSADKI
5.51.01.0010059 K59 INNE CHOROBY UKŁADU WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
5.51.01.0011000 L00 NEFREKTOMIA I INNE DUŻE OTWARTE ZABIEGI NEREK
5.51.01.0011006 L06 ŚREDNIE ENDOSKOPOWE ZABIEGI NEREK
5.51.01.0011007 L07 ZAKAŻENIA NEREK LUB DRÓG MOCZOWYCH
5.51.01.0011008 L08 NOWOTWORY NEREK I DRÓG MOCZOWYCH
5.51.01.0011009 L09 MAŁE ZABIEGI NEREK
5.51.01.0011015 L15 DUŻE ENDOSKOPOWE ZABIEGI MOCZOWODU
5.51.01.0011017 L17 MAŁE ENDOSKOPOWE ZABIEGI MOCZOWODU
5.51.01.0011021 L21 KOMPLEKSOWE ZABIEGI PĘCHERZA MOCZOWEGO Z WYTWORZENIEM PRZETOKI
L21 KOMPLEKSOWE ZABIEGI PĘCHERZA MOCZOWEGO Z WYTWORZENIEM PRZETOKI*
5.51.01.0011022 L22 DUŻE OTWARTE ZABIEGI NA PĘCHERZU MOCZOWYM, W TYM PLASTYKA
5.51.01.0011026 L26 ŚREDNIE ZABIEGI ENDOSKOPOWE NA PĘCHERZU MOCZOWYM
5.51.01.0011027 L27 ZABURZENIA ODPŁYWU MOCZU
5.51.01.0011030 L30 MAŁE ZABIEGI PĘCHERZA MOCZOWEGO
5.51.01.0011031 L31 RADYKALNA PROSTATEKTOMIA*
5.51.01.0011032 L32 OTWARTE ZABIEGI GRUCZOŁU KROKOWEGO I SZYI PĘCHERZA MOCZOWEGO
5.51.01.0011043 L43 PRZEZCEWKOWA RESEKCJA GRUCZOŁU KROKOWEGO
5.51.01.0011045 L46 CHOROBY GRUCZOŁU KROKOWEGO
5.51.01.0011047 L47 MAŁE ZABIEGI GRUCZOŁU KROKOWEGO LUB PĘCHERZA MOCZOWEGO
5.51.01.0011053 L53 ŚREDNIE ZABIEGI CEWKI MOCZOWEJ
5.51.01.0011054 L54 MAŁE ZABIEGI CEWKI MOCZOWEJ
5.51.01.0011064 L64 MAŁE ZABIEGI PRĄCIA
5.51.01.0011069 L69 CHOROBY PRĄCIA, JĄDER, NASIENIOWODU, MOCZOWODU I CEWKI MOCZOWEJ
5.51.01.0011073 L72A ZABIEGI MOSZNY, JĄDRA, NAJĄDRZA I NASIENIOWODU > 17 R. Ż.
5.51.01.0011074 L72B ZABIEGI MOSZNY, JĄDRA, NAJĄDRZA I NASIENIOWODU < 18 R.Ż.
5.51.01.0011085 L85 KAMICA MOCZOWA
5.51.01.0011104 L104 INNE PROCEDURY W ZAKRESIE UKŁADU MOCZOWO – PŁCIOWEGO
5.51.01.0011105 L84E INNE CHOROBY NEREK > 65 R.Ż.
5.51.01.0011106 L84F INNE CHOROBY NEREK < 66 R.Ż.
5.51.01.0011107 L62E DUŻE I ŚREDNIE ZABIEGI PRĄCIA > 65 R.Ż.
5.51.01.0011108 L62F DUŻE I ŚREDNIE ZABIEGI PRĄCIA < 66 R.Ż.
5.51.01.0012001 M01 KOMPLEKSOWE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW
5.51.01.0012002 M02 DUŻE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO
5.51.01.0012003 M03 ŚREDNIE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO
5.51.01.0012004 M04 MAŁE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO
5.51.01.0012006 M06 KOMPLEKSOWE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO Z PW
5.51.01.0012011 M11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW
5.51.01.0012013 M13 DUŻE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO
5.51.01.0012014 M14 ŚREDNIE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO
5.51.01.0012015 M15 MAŁE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO
5.51.01.0012016 M16 ZAGRAŻAJĄCE LUB DOKONANE PORONIENIE, ZAKOŃCZENIE CIĄŻY OBUMARŁEJ
5.51.01.0012018 M18 LECZENIE ZACHOWAWCZE DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO
5.51.01.0012019 M19 LECZENIE ZACHOWAWCZE ZABURZEŃ STATYKI NARZĄDU RODNEGO
5.51.01.0012020 M20 KOMPLEKSOWE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO Z PW*
5.51.01.0012026 M26 LECZENIE ZACHOWAWCZE GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO
5.51.01.0012028 M28 LECZENIE ZACHOWAWCZE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH UKŁADU ROZRODCZEGO Z PW > 4 DNI
5.51.01.0012029 M29 LECZENIE ZACHOWAWCZE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW
5.51.01.0012030 M30 LECZENIE ZACHOWAWCZE W INNYCH CHOROBACH UKŁADU ROZRODCZEGO
5.51.01.0015018 Q18 DUŻE ZABIEGI NA UKŁADZIE LIMFATYCZNYM
5.51.01.0015019 Q19 ŚREDNIE ZABIEGI NA UKŁADZIE LIMFATYCZNYM
5.51.01.0015020 Q20 MAŁE ZABIEGI NA UKŁADZIE LIMFATYCZNYM
5.51.01.0015045 Q45 ZABIEGI ENDOWASKULARNE – 5. GRUPA
5.51.01.0015048 Q48 RADIOLOGIA ZABIEGOWA – ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE
5.51.01.0015067 Q16E INNE ZABIEGI NA NACZYNIACH > 65 R.Ż.
5.51.01.0015068 Q16F INNE ZABIEGI NA NACZYNIACH < 66 R.Ż
5.51.01.0016002 S02 CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I ODPORNOŚCIOWEGO > 10 DNI
5.51.01.0016003 S03 CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I ODPORNOŚCIOWEGO > 1 DNIA
5.51.01.0016004 S04 CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I ODPORNOŚCIOWEGO < 2 DNI
5.51.01.0016005 S05 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 10 DNI
5.51.01.0016006 S06 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 1 DNIA
5.51.01.0016007 S07 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY < 2 DNI
5.51.01.0016060 S60 CHOROBY ZAKAŹNE NIEWIRUSOWE
5.51.01.0016066 S55F GORĄCZKA NIEJASNEGO POCHODZENIA < 66 R.Ż.
5.52.01.0000035 IMPLANTACJA PORTU NACZYNIOWEGO Z HOSPITALIZACJĄ
5.52.01.0001384 HOSPITALIZACJA Z PRZYCZYN NIE UJĘTYCH GDZIE INDZIEJ
5.52.01.0001440 HOSPITALIZACJA DO TELERADIOTERAPII /TERAPII PROTONOWEJ NOWOTWORÓW ZLOKALIZOWANYCH POZA NARZĄDEM WZROKU>17 R.Ż.
5.52.01.0001467 HOSPITALIZACJA WYŁĄCZNIE W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
5.52.01.0001470 HOSPITALIZACJA DO BRACHYTERAPII I TERAPII IZOTOPOWEJ – W ODDZIALE RADIOTERAPII/ONKOLOGII KLINICZNEJ
5.52.01.0001498 PLAN LECZENIA ONKOLOGICZNEGO W TRYBIE AMBULATORYJNYM
5.52.01.0001511 BADANIE GENETYCZNE MATERIAŁU ARCHIWALNEGO
5.52.01.0001512 ROZLICZENIE ŚWIADCZEŃ W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII PO OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
5.53.01.0000006 ŻYWIENIE DOJELITOWE
5.53.01.0000012 PRODUKT LECZNICZY W RAMACH RATUNKOWEGO DOSTĘPU DO TECHNOLOGII LEKOWEJ
5.53.01.0000035 IMPLANTACJA PORTU NACZYNIOWEGO
5.53.01.0001000 PLAN LECZENIA ONKOLOGICZNEGO
5.53.01.0001001 LECZENIE ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH PO TELERADIOTERAPII-3 STOPIEŃ
5.53.01.0001002 LECZENIE ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH PO TELERADIOTERAPII-4 STOPIEŃ
5.53.01.0001416 CZĘŚCIOWE (NIEKOMPLETNE) ŻYWIENIE POZAJELITOWE
5.53.01.0001434 ŻYWIENIE POZAJELITOWE IMMUNOMODULUJĄCE
5.53.01.0001435 WYRÓB MEDYCZNY NIE ZAWARTY W KOSZTACH ŚWIADCZENIA
5.53.01.0001436 PRODUKT LECZNICZY NIE ZAWARTY W KOSZTACH ŚWIADCZENIA
5.53.01.0001468 KOMPLETNE ŻYWIENIE POZAJELITOWE
5.53.01.0001472 CIĄGŁE LECZENIE NERKOZASTĘPCZE
5.53.01.0001512 PRZETOCZENIE KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH Z KRWI PEŁNEJ.
5.53.01.0001514 PRZETOCZENIE KONCENTRATU KRWINEK PŁYTKOWYCH Z KRWI PEŁNEJ.
5.53.01.0001515 PRZETOCZENIE UBOGOLEUKOCYTARNEGO KONCENTRATU KRWINEK PŁYTKOWYCH Z AFEREZY.
5.53.01.0001517 PRZETOCZENIE OSOCZA ŚWIEŻO MROŻONEGO.
5.53.01.0001518 PRZETOCZENIE KRIOPRECYPITATU.
5.53.01.0001519 KARENCJA SKŁADNIKA KRWI.
5.53.01.0001520 REDUKCJA BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH OSOCZA ŚWIEŻO MROŻONEGO.
5.53.01.0001521 REDUKCJA BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH.
5.53.01.0001522 NAPROMIENIOWANIE KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW.
5.53.01.0001523 FILTROWANIE JEDNOSTKI KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW.
5.53.01.0001524 FILTROWANIE DAWKI TERAPEUTYCZNEJ KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW.
5.53.01.0001526 PODZIAŁ KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW.
5.53.01.0001527 REKONSTYTUCJA KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW.
5.53.01.0001528 KONSULTACJA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI DO WYKONANIA ZNIECZULENIA DO ZABIEGU OPERACYJNEGO, DIAGNOSTYCZNEGO LUB LECZNICZEGO.
5.53.01.0005001 PODSTAWOWE BADANIE GENETYCZNE W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH
5.53.01.0005002 ZŁOŻONE BADANIE GENETYCZNE W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH
5.53.01.0005003 ZAAWANSOWANE BADANIE GENETYCZNE W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH
5.53.01.0005019 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-19 PKT
5.53.01.0005020 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-20 PKT
5.53.01.0005021 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-21 PKT
5.53.01.0005022 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-22 PKT
5.53.01.0005023 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-23 PKT
5.53.01.0005024 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-24 PKT
5.53.01.0005025 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-25 PKT
5.53.01.0005026 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-26 PKT
5.53.01.0005027 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-27 PKT
5.53.01.0005028 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-28 PKT
5.53.01.0005029 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-29 PKT
5.53.01.0005030 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-30 PKT
5.53.01.0005031 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-31 PKT
5.53.01.0005032 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-32 PKT
5.53.01.0005033 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-33 PKT
5.53.01.0005034 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-34 PKT
5.53.01.0005035 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-35 PKT
5.53.01.0005036 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-36 PKT
5.53.01.0005037 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-37 PKT
5.53.01.0005038 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-38 PKT
5.53.01.0005039 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-39 PKT
5.53.01.0005040 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-40 PKT
5.53.01.0005041 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-41 PKT
5.53.01.0005042 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-42 PKT
5.53.01.0005043 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-43 PKT
5.53.01.0005044 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-44 PKT
5.53.01.0005046 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-46 PKT
5.53.01.0005047 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-47 PKT
5.53.01.0005050 LECZENIE W OAiIT DLA DOROSŁYCH – OCENA WEDŁUG SKALI TISS – 28-50 PKT