Oddział i Zakład Radioterapii

Zakład Radioterapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest jednym z najlepszych w kraju. Posiadamy nie tylko wysokiej jakości, nowoczesny sprzęt, ale także doświadczoną i wyspecjalizowaną w leczeniu promieniami kadrę medyczną. Nasi wykwalifikowani i pełni empatii radioterapeuci, technicy oraz fizycy medyczni wspólnie tworzą „zespół idealny”- są w stanie zaoferować pacjentom terapie stosowane w najbardziej rozwiniętych krajach na świecie.

W Zakładzie Radioterapii znajduje się 8 nowoczesnych aparatów do napromieniania, dzięki temu możemy zaoferować naszym pacjentom najbardziej precyzyjne techniki leczenia, m.in. radioterapię stereotaktyczną, bramkowaną i sterowaną obrazem. W najmniejszych napromienianych obszarach średnica guza nie przekracza nawet kilku milimetrów.

Specjalizujemy się w leczeniu skojarzonym zaawansowanych nowotworów i nawrotów choroby z udziałem pełno profilowej chemioterapii (standardowej i celowanej), brachyterapii, terapii celowanych molekularnie oraz chirurgii. Korelacja tych technik sprawia, że możemy zaoferować naszym pacjentom najskuteczniejsze dla nich leczenie.

Bydgoskie Centrum Onkologii jest jedynym ośrodkiem w regionie wykorzystującym do planowania radioterapii najnowocześniejsze metody diagnostyczne PET/CT i PET/MR. W grudniu ubiegłego roku dołączył do nich nowy 64-rzędowy tomograf komputerowy dedykowany tylko i wyłącznie planowaniu leczenia. Dzięki tym urządzeniom możemy zaoferować naszym pacjentom precyzyjne leczenie promieniami.

Radioterapia jest wykonywana w warunkach ambulatoryjnych oraz szpitalnych. Pacjenci, którzy wymagają hospitalizacji zostają skierowani na Oddział Radioterapii, gdzie pod okiem wykwalifikowanych specjalistów przechodzą całą terapię. Od chwili wejścia w życie pakietu onkologicznego radioterapia nie oznacza już miesiąca spędzonego na łóżku szpitalnym. Teraz chorzy poddawani leczeniu promieniami otrzymują bezpłatne zakwaterowanie w kilku-gwiazdkowych hotelach z całodniowym wyżywieniem.

Czym się zajmujemy?

  • zajmujemy się radioterapią wszystkich nowotworów, w których wykorzystywane jest leczenie promieniami,
  • przygotowujemy indywidualny plan terapii w oparciu o badania genetyczne w ramach współpracy z ośrodkiem amerykańskim,
  • do dyspozycji naszych pacjentów mamy 8 akceleratorów, pracujących siedem dni w tygodniu,
  • pacjenci są przyjmowani na bieżąco,
  • osobom wymagającym hospitalizacji oferujemy całodobową, kompleksową opiekę specjalistyczną,
  • jesteśmy ośrodkiem dedykowanym do radioterapii dzieci,
  • do radioterapii gruczołu krokowego stosujemy złote znaczniki- zwiększające precyzję leczenia.
Koordynator Oddziału

dr n. med. Piotr Błaszczyk

Koordynator Zakładu Radioterapii
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Roszkowski

Kierownik Opieki Medycznej Oddziału
mgr Sylwia Dhams

Pielęgniarka Koordynująca Zakładu
mgr Małgorzata Trzcińska

Nasi lekarze