Monitoring – Tereny wewnętrzne oraz zewnętrzne Centrum Onkologii w Bydgoszczy są monitorowane.

Cena za przechowywanie zwłok –  rodzina zmarłego nie ponosi opłat za przechowywanie zwłok przez okres do 72 godzin od momentu zgonu pacjenta. Po upływie 72 godzin opłatę ponosi rodzina zgodnie z obowiązującym cennikiem zakładu pogrzebowego.