Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii

Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii (ZPNiP) posiada Licencję Komisji Polskiego Towarzystwa Patologów na wykonywanie badań histopatologicznych, immunohistochemicznych, cytologicznych, w tym cytologii szyjki macicy.

W strukturze Zakładu znajdują się pracownie: histologiczna z pracownią intrową, cytologiczna, histochemiczna, immunohistochemiczna i cytometryczna.

Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii Centrum Onkologii w Bydgoszczy został wpisany na listę laboratoriów COVID Ministerstwa Zdrowia. Badania w kierunku obecności wirusa SARS-CoV 2 wykonujemy metodą molekularną RT-PCR. Zgodnie w referencjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w badaniu identyfikowane są 2 geny charakterystyczne dla SARS-CoV-2 (ORF1ab i N).

Wiarygodność naszych wyników potwierdzają pozytywne wyniki badania weryfikującego w zakresie wykrywania materiału generycznego (RNA) wirusa SARS-CoV-2 przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Wykonujemy szereg typów badań patomorfologicznych:

  • posiadamy technologie medyczne, które pozwalają na zastosowanie najnowszych metod w diagnostyce patomorfologicznej,
  • wykonujemy badania terminowo, kompleksowo i z krótkim czasem oczekiwania na wynik,
  • prowadzimy badania naukowe w zakresie m.in. roli układu immunologicznego i mikrośrodowiska w biologii nowotworów,
  • współpracuje z czołowymi ośrodkami i naukowcami w kraju i za granicą, m.in. National Institutes of Health (USA), University of Alabama at Birmingham (USA) i University of Western (Australia).

W Zakładzie zatrudnieni są lekarze patomorfolodzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz wysoko wykwalifikowany personel laboratoryjny, w tym diagności laboratoryjni i technicy medyczni.

 

Koordynator Zakładu
dr hab. n. med. Łukasz Szylberg

Koordynator Zespołu Laboratoryjnego 
mgr Anita Welc