Zakład Mikrobiologii

Specjalizujemy się w mikrobiologii medycznej i mikrobiologii farmaceutycznej. Posiadamy ponad 25 - letnie doświadczenie w świadczeniu usług mikrobiologicznych z zakresu  mikrobiologii medycznej dla pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych. Oferujemy szeroki zakres usług z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych.

Wykonujemy badania stosując zweryfikowane/zwalidowane  i udokumentowane metody badawcze, aby potwierdzić, że metoda jest  przydatna do zamierzonego zastosowania.  Stosujemy różne techniki badawcze, od klasycznych (hodowlane), po techniki biologii  molekularnej. Korzystamy z materiałów odniesienia, celem zapewnienia jakości wyników badań. W sposób planowy uczestniczymy w krajowych (POLMICRO) i międzynarodowych badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych (LABQUALITY, NEQAS). Uzyskując pozytywne wyniki  potwierdzamy kompetencje techniczne do wykonywania badań. Stosując przyjętą przez nas politykę ciągłego doskonalenia ustanowiliśmy i monitorujemy wskaźniki jakości świadczonych przez nas usług.

W 2015 r. jako pierwsze laboratorium medyczne w naszym szpitalu wdrożyliśmy  system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 15189:2013-05 i uzyskaliśmy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji dla laboratorium medycznego na wykonywanie badań zgodnie z zakresem Nr AM 010

Pozostajemy w grupie nielicznych laboratoriów mikrobiologicznych w Polsce, które wdrożyły ten system zarządzania.

Zakład Mikrobiologii Centrum Onkologii w Bydgoszczy został wprowadzony na listę laboratoriów COVID Ministerstwa Zdrowia.

Badania w kierunku obecności wirusa SARS-CoV 2 wykonujemy metodą molekularną, real time RT-PCR. Analiza próbki oraz interpretacja wyniku oznaczenia oparta jest na wykrywaniu 2 genów, kodujących białka: E (ang. envelope) – białko płaszcza, N2 (ang. nucleocapsid) – białko nukleokapsydu. Wynik badania uzyskujemy w ciągu 30 – 60 minut od rozpoczęcia analizy próbki.

Badania wykonywane są przez kompetentny personel diagnostów laboratoryjnych, specjalistów w zakresie mikrobiologii medycznej. Wiarygodność naszych wyników potwierdzają pozytywne wyniki sprawdzianu LABQUALITY  SARS-CoV-2 nucleic acid detection oraz badania weryfikującego w zakresie wykrywania materiału generycznego (RNA) wirusa SARS-CoV-2 przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

 

Od kilkunastu lat  świadczymy też usługi z zakresu mikrobiologii farmaceutycznej. Nasze pracownie wykonują badania czystości mikrobiologicznej środowiska wytwarzania oraz jałowości radiofarmaceutyków i cytostatyków. Również w tym zakresie uczestniczmy od lat w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych (PHARMASSURE). Jako część Wytwórni Radiofarmaceutyków posiadamy Certyfikat GMP (ang. Good Manufacturing Practice) na badania mikrobiologiczne: produkty sterylne.

odcisk6

Oprócz działalności diagnostycznej aktywnie uczestniczymy w kontroli zakażeń szpitalnych. Wykonujemy badania przesiewowe w kierunku patogenów alarmowych, badania czystości mikrobiologicznej środowiska szpitalnego, endoskopów. Posługujemy się nowoczesnymi, szybkimi  technikami badawczymi (badania przesiewowe w kierunku obecności genów oporności drobnoustrojów).

odcisk4

 

Prowadzimy też działalność dydaktyczną:

 -  staże w zakresie technik badań mikrobiologicznych dla osób specjalizujących się w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej (laboratorium uprawnione do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych)

-  praktyki dla studentów analityki medycznej

- zajęcia w oparciu o bazę Centrum, na podstawie umowy  z podmiotami prowadzącymi kształcenie podyplomowe

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Zakładu- Koordynator ds. Mikrobiologii w Wytwórni Radiofarmaceutyków

Dr n. med. Maria Szymankiewicz

 

Kierownik ds. Jakości

Mgr Agnieszka Rybak