Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej świadczy usługi medyczne polegające na badaniu składu jakościowego i ilościowego elementów morfotycznych, substancji, enzymów i markerów immunobiochemicznych we krwi, szpiku, moczu, kale i płynach ustrojowych.

Wykonujemy badania dla pacjentów Centrum Onkologii - szpitalnych i ambulatoryjnych a także dla zleceniodawców zewnętrznych (według zawartej umowy) i klientów indywidualnych za odpłatnością.

Zespół Zakładu tworzą wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści. Stosowane przez nas metody diagnostyczne są rekomendowane przez towarzystwa naukowe i międzynarodowe stowarzyszenia diagnostyki laboratoryjnej. Wykonujemy badania przy użyciu zaawansowanych technologii i nowoczesnego wyposażenia, które gwarantują najwyższą możliwą wiarygodność wyników badań.

Zakład uczestniczy w krajowych i międzynarodowych programach kontroli wiarygodności wykonywanych badań, które potwierdzają, że laboratorium działa zgodnie z najlepszą praktyką. W 2015 roku jako jedni z nielicznych w Polsce uzyskaliśmy akredytację PCA nr AM 010 według normy PN-EN ISO 15189:2013-05, co jest dla nas ogromnym powodem do satysfakcji.

Rocznie przeprowadzamy około 700 000 badań diagnostycznych z zakresu:

  • hematologii
  • hemostazy
  • biochemii i immunologii
  • markerów nowotworowych
  • diagnostyki hormonalnej
  • analityki ogólnej

Kierownik Zakładu
mgr Agnieszka Kaczmarczyk

Kierownik Techników
mgr Anetta Słupicka