Oddział i Zakład Radioterapii

Zakład Radioterapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest jednym z najlepszych w kraju. Posiadamy nie tylko wysokiej jakości, nowoczesny sprzęt, ale także doświadczoną i wyspecjalizowaną w leczeniu promieniami kadrę medyczną. Nasi wykwalifikowani i pełni empatii radioterapeuci, technicy oraz fizycy medyczni wspólnie tworzą „zespół idealny”- są w stanie zaoferować pacjentom terapie stosowane w najbardziej rozwiniętych krajach na świecie.

W Zakładzie Radioterapii znajduje się 8 nowoczesnych aparatów do napromieniania, dzięki temu możemy zaoferować naszym pacjentom najbardziej precyzyjne techniki leczenia, m.in. radioterapię stereotaktyczną, bramkowaną i sterowaną obrazem. W najmniejszych napromienianych obszarach średnica guza nie przekracza nawet kilku milimetrów.

Specjalizujemy się w leczeniu skojarzonym zaawansowanych nowotworów i nawrotów choroby z udziałem pełno profilowej chemioterapii (standardowej i celowanej), brachyterapii, terapii celowanych molekularnie oraz chirurgii. Korelacja tych technik sprawia, że możemy zaoferować naszym pacjentom najskuteczniejsze dla nich leczenie.

Bydgoskie Centrum Onkologii jest jedynym ośrodkiem w regionie wykorzystującym do planowania radioterapii najnowocześniejsze metody diagnostyczne PET/CT i PET/MR. W grudniu ubiegłego roku dołączył do nich nowy 64-rzędowy tomograf komputerowy dedykowany tylko i wyłącznie planowaniu leczenia. Dzięki tym urządzeniom możemy zaoferować naszym pacjentom precyzyjne leczenie promieniami.

Radioterapia jest wykonywana w warunkach ambulatoryjnych oraz szpitalnych. Pacjenci, którzy wymagają hospitalizacji zostają skierowani na Oddział Radioterapii, gdzie pod okiem wykwalifikowanych specjalistów przechodzą całą terapię. Od chwili wejścia w życie pakietu onkologicznego radioterapia nie oznacza już miesiąca spędzonego na łóżku szpitalnym. Teraz chorzy poddawani leczeniu promieniami otrzymują bezpłatne zakwaterowanie w kilku-gwiazdkowych hotelach. W ramach noclegu zapewnione zostaje pacjentowi śniadanie oraz obiadokolacja. Bezpłatny nocleg nie przysługuje w dniach, w których nie odbywa się naświetlanie.

Czym się zajmujemy?

  • zajmujemy się radioterapią wszystkich nowotworów, w których wykorzystywane jest leczenie promieniami,
  • przygotowujemy indywidualny plan terapii w oparciu o badania genetyczne w ramach współpracy z ośrodkiem amerykańskim,
  • do dyspozycji naszych pacjentów mamy 8 akceleratorów, pracujących siedem dni w tygodniu,
  • pacjenci są przyjmowani na bieżąco,
  • osobom wymagającym hospitalizacji oferujemy całodobową, kompleksową opiekę specjalistyczną,
  • jesteśmy ośrodkiem dedykowanym do radioterapii dzieci,
  • do radioterapii gruczołu krokowego stosujemy złote znaczniki- zwiększające precyzję leczenia.

Koordynator Oddziału
dr n. med. Piotr Błaszczyk

Koordynator Zakładu
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Roszkowski

Kierownik Opieki Medycznej Oddziału
dr n. o zdr. Sylwia Dhams

Pielęgniarka Koordynująca Zakładu
mgr Małgorzata Trzcińska