Pracownia Radiochirurgii i Radioterapii Nowotworów Układu Nerwowego

Pracownia Radiochirurgii i Radioterapii Nowotworów Układu Nerwowego łączy multidyscyplinarną opiekę kliniczną i programy badawcze, po to aby zapewnić naszym pacjentom dostęp do najnowszych technologii.

W naszej Pracowni dzięki współpracy z Kliniką Onkologii i Brachyterapii oraz wszystkimi bydgoskimi Klinikami Neurochirurgii rozwijane są innowacyjne metody.  Zajmujemy się leczeniem zarówno zmian łagodnych, jak i złośliwych guzów mózgu, rdzenia kręgowego, podstawy czaszki i kręgosłupa.

Szczegółowe patologie obejmują:

  • pierwotne guzy mózgu (w tym glejaki, czaszko-gardlaki, guzy zarodkowe i chłoniaki),
  • guzy przerzutowe (w tym zmiany miąższowe, opon mózgowo-rdzeniowych i kostne)
  • guzy podstawy czaszki (w tym oponiaki, guzy kostne i chrzęstne, gruczolaki przysadki, nerwiaki i kłębczaki).

Mało inwazyjne terapie, takie jak radiochirurgia, są szczególną siłą pracowni. Unikalny w skali kraju jest dostęp i zastosowanie badań technikami PET/CT i PET/MR w leczeniu guzów mózgu. Obecnie nasze działania kierowane są w stronę badań nad innowacyjnym leczeniem radiochirurgią stereotaktyczną i radioterapią glejaków wielopostaciowych z wykorzystaniem FET-PET/MR.

Guzy mózgu lub neurologiczne powikłania innych nowotworów często mają poważne konsekwencje dla pacjentów i ich rodzin. Opieka nad pacjentami z chorobą układu nerwowego jest złożonym zadaniem, które wymaga zaangażowania wielu specjalistów.  Aby sprostać tym wyzwaniom, zespół pracowni składa się z neurochirurgów, onkologów radioterapeutów, onkologów klinicznych oraz neurologa. Naszym celem jest zapewnienie konkretnej i dokładnej diagnozy oraz przekazanie jej oraz planów leczenia w sposób zrozumiały i przystępny dla pacjenta i jego rodziny.  Równie ważna dla nas jest  pomoc pacjentowi i rodzinie pacjenta w radzeniu sobie z chorobą dlatego korzystamy ze współpracy z psychologiem klinicznym i zespołem rehabilitacji.