Ambulatorium Chemioterapii Włocławek

Działalność Ambulatorium Chemioterapii we Włocławku zorganizowana jest wokół leczenia z zakresu chemioterapii w trybie dziennym, tzn. że po podaniu leków pacjent wraca do domu. Pacjenci kierowani są do Ambulatorium po konsultacji z lekarzem specjalistą onkologii klinicznej lub przez komisję interdyscyplinarną.

Chemioterapia polega na zaaplikowaniu Pacjentowi specjalnych leków, które mają za zadanie niszczyć komórki nowotworowe znajdujące się w organizmie. Współcześnie wykorzystuje się do tego celu leki cytostatyczne, leki ukierunkowane molekularnie, leki hormonalne i immunoterapię. Każda z tych grup a wśród nich poszczególne preparaty mają inne mechanizmy działania i dlatego często łączy się je tworząc „schematy”.

W zależności od typu nowotworu, stadium jego rozwoju oraz kondycji Pacjenta, chemioterapia może być albo główną linią terapeutyczną dla danego Pacjenta, albo częścią leczenia skojarzonego z radioterapią i z chirurgią onkologiczną.

Zasady wydawania kserokopii dokumentacji medycznej w CDL we Włocławku:

1.Wniosek o kserokopię dokumentacji medycznej można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby do tego upoważnionej w rejestracji CDL, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-16:00

2.Dokumentacja odbierana po raz pierwszy wydawana jest w rejestracji, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-16:00

Dokumentację pobieraną po raz kolejny odbiera się w Sekretariacie CDL ( gab. 203, piętro II) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

3.Prośbę o kserokopię dokumentacji można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby do tego upoważnionej:

  • w rejestracji CDL od 7: 00-16:00 ,
  • telefonicznie pod nr 5402301387 od 8:00-15:00,
  • drogą elektroniczną przesyłając wypełniony i podpisany przez pacjenta odręcznie wniosek na adres wloclawekco@co.bydgoszcz.pl

( wniosek do pobrania na stronie Centrum Onkologii w zakładce Dla Pacjenta - Dokumentacja medyczna.

Ścieżka pacjenta w Ambulatorium Chemioterapii:

  1. Konsultacja lekarska - skierowanie na chemioterapię do Ambulatorium.
  2. Opracowanie schematu leczenia – ustalenie odpowiednich leków i ilości cykli.
  3. Kontrola biochemiczna krwi – następuje przed każdym rozpoczętym cyklem, skierowanie na badanie dostępne jest w systemie informatycznym. Pacjent nie musi mieć go przy sobie.
  4. Kwalifikacja pacjenta do dalszego leczenia- na podstawie wyników krwi lekarz specjalista decyduje o możliwości leczenia. Jeżeli nie ma przeciwwskazań pacjentowi zostaje podana chemioterapia.
  5. Podanie chemioterapii – w gabinecie zabiegowym.
  6. Po zakończonym dniu terapii oraz po uzgodnieniu z pielęgniarką pacjent może opuścić Ambulatorium Chemioterapii i udać się do domu.

Kierownik Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku
mgr Agnieszka Lenarczyk

Call Center
poniedziałek – piątek 7.00-17.00
52 374 31 10

Biuro Obsługi Pacjenta
poniedziałek – piątek 8.00-15.00
54 230 13 87

wloclawekco@co.bydgoszcz.pl