Pacjencie w naszym szpitalu możesz otrzymać e-receptę

E-recepta to nic innego, jak elektroniczny odpowiednik wersji papierowej recepty. Od niedawna Centrum Onkologii w Bydgoszczy dołączyło do grona szpitali, w których wystawiana jest e-recepta.

Jak funkcjonuje e-recepta?

Etap I

Lekarz wystawia i cyfrowo podpisuje elektroniczną receptę. Elektroniczny zapis recepty za pośrednictwem informatycznej platformy zostaje przekazywany od lekarza do farmaceuty, a stamtąd do instytucji, która refunduje dany lek, czyli do NFZ-tu.

Etap II

Pacjent otrzymuje od lekarza wydruk informujący o e-recepcie na którym znajdują się:

 • kod kreskowy,
 • 4-cyfrowy kod odbioru
 • imię, nazwisko pacjenta
 • imię, nazwisko lekarza zlecającego lek
 • nazwa leku oraz jego dawkowanie

Lub

Chory posiadający dostęp do swojego Internetowego Konta Pacjenta (IKP) otrzymuje powyższe informacje drogą elektroniczną – w formie e-maila/smsa.

Etap III

Opcja I Wydruk informacyjny o e-recepcie z gabinetu lekarskiego

 • Po udaniu się do apteki pacjent przekazuje farmaceucie do zeskanowania kod kreskowy z wydruku z gabinetu lekarskiego.

Opcja II Informacja o e-recepcie w formie e-maila

 • W sytuacji wyboru opcji przesłania e-recepty drogą mailową do odbioru leku będzie konieczny załączony w e-mailu plik z kodem kreskowym oraz 4-cyfrowy kod.

Opcja III Informacja o e-recepcie w formie smsa

 • Natomiast informacje o e-recepcie przesłane smsem będą wymagały podania farmaceucie 4-cyfrowego kodu odbioru z wiadomości sms oraz nr PESEL pacjenta, któremu został zlecony lek.

Zalety e-recepty:

 • mniejsze prawdopodobieństwo wydania pacjentowi nieprawidłowego leku
 • wystawienie e-recepty bez konieczności wizyty pacjenta w gabinecie lekarskim
 • przepisane leki mogą być realizowane w różnych aptekach
 • większe bezpieczeństwo terapii dzięki dostępowi do historii wystawionych e-recept na Internetowym Koncie Pacjenta na pacjent.gov.pl
 • czytelne informacje o dawkowaniu leku, które są zawsze dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta można szybko i bezpiecznie sprawdzić informacje o wykonanych w ramach NFZ badaniach i leczeniu. W celu zalogowania do IKP potrzebny jest profil zaufany (zobacz jak założyć profil).

Konfiguracja IKP w Centrum Onkologii

Osoby posiadające profil zaufany będą mogły skorzystać z pomocy w skonfigurowaniu Internetowego Konta Pacjenta, po to aby otrzymywać e-recepty w formie smsa bądź e-maila lub jednego i drugiego. W tym celu należy zgłosić się do:

 • Biura Obsługi Pacjenta znajdującego się w holu głównym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00

LUB

 • Recepcji w Poliklinice od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 17.00

Jak długo ważna jest e-recepta?

Zmiana sposobu wystawiania recept wiąże się również ze zamianą czasu ich obowiązywania. Dotychczas recepty w tradycyjnej, papierowej formie były ważne przez 30 dni od daty wystawienia. Zgodnie z nowymi przepisami, jej elektroniczna forma jest ważna nawet przez 365 dni, z zastrzeżeniem kilku wyjątków.

W myśl obowiązujących przepisów, pacjenci najszybciej powinni udać się do apteki po antybiotyki. W tym przypadku e-Recepta traci ważność już po upływie 7 dni od daty wystawienia. Kolejnym wyjątkiem są leki z grupy środków odurzających, psychotropowych lub prekursorów, czyli preparatów zawierających substancje umożliwiające produkcję narkotyków. Na te leki, e-Recepta będzie ważna przez 30 dni.

Z kolei pacjenci chcący zakupić preparaty immunologiczne, muszą pamiętać, że ich e-Recepta będzie ważna przez 120 dni.  Dotyczy to w głównej mierze preparatów wytwarzanych indywidualnie dla pacjenta.

W przypadku pozostałych leków, elektroniczne recepty mogą być ważne nawet przez 365 od daty jej wystawienia lub podanej daty realizacji. Pamiętajmy, że te daty mogą się od siebie różnić i w praktyce oznaczają coś innego.

Czym różni się data wystawienia od daty realizacji e-Recepty?

Lekarz wystawiając e-Receptę ma możliwość wskazania daty jej realizacji, co oznacza termin od którego pacjent będzie mógł zakupić przepisane leki. Dotyczy to szczególnie przypadków leków na choroby przewlekłe. W sytuacji gdy lekarz wprowadzi do elektronicznej recepty taką datę, wówczas jej ważność będzie liczona od tego dnia. W pozostałych  przypadkach, czas na realizację e-Recepty rozpocznie się w momencie jej wystawienia.