Tomograf komputerowy

Tomografia komputerowa jest badaniem z użyciem promieniowania jonizującego. Badanie to jest bezbolesne, trwa 5-15 minut, obrazuje narządy wewnętrzne i pozwala na wykrycie w nich ewentualnych nieprawidłowości.

Narządy człowieka różnią się gęstością, w związku z tym pochłaniają różną ilość promieniowania. Dzięki tej właściwości można dobrze zróżnicować tkanki pacjenta. Powstające z każdego obrotu lampy obrazy, są przetwarzane przez komputer i przedstawiane na monitorze, jako obraz struktur ciała pacjenta.

Tomograf komputerowy wykonuje skany ciała pacjenta wzdłuż jednej powierzchni, ale oglądać je możemy i analizować pod różnym kątem, najczęściej w trzech przekrojach - poprzecznym, czołowym i strzałkowym. TK jest badaniem z wyboru w diagnostyce chorób klatki piersiowej.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania TK jest ciąża. Dlatego każda kobieta ciężarna lub podejrzewająca ciążę pacjentka powinna powiadomić o tym fakcie personel medyczny pracowni. Wyjątkowe przypadki są indywidualnie rozpatrywane przez lekarza prowadzącego i wykonywane z pisemną zgodą pacjentki.

Do badania TK konieczne jest oznaczenie poziomu kreatyniny we krwi lub GFR (badanie ważne jest 3 m-ce). U pacjentów z upośledzoną funkcją nerek podawany jest bezpieczny dla nich środek kontrastowy lub badanie wykonujemy bez środka kontrastowego (w zależności od poziomu GFR).

Należy zabrać ze sobą wcześniejsze wyniki badań (USG, RTG, KT, MR, opisy ze zdjęciami lub CD).

Podanie środków kontrastowych może wywołać

  • zawroty głowy,
  • swędzenie,
  • uczucie gorąca,
  • nudności, wymioty,
  • kołatanie serca.

Wystąpienie któregokolwiek z powyższych należy natychmiast zgłosić personelowi.

 

Przygotowanie do badania

  • zaleca się wypicie wody niegazowanej 1l wieczorem przed dniem badania oraz 2,5l po badaniu,
  • należy przyjść na czczo lub nie jeść i nie pić 6 godzin przed badaniem (pacjenci z cukrzycą powinni zabrać ze sobą śniadanie i leki),
  • w dniu badania należy zażyć leki, które są stale przyjmowane popijając małą ilością wody niegazowanej (wyjątek stanowi metformina)
  • pacjenci z nieuregulowaną nadczynnością tarczycy lub chorobą Gravesa-Basedova potrzebują zgody endokrynologa na podanie środka kontrastowego.

Koordynator Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej
dr n. med. Jadwiga Szabo-Moskal

Kierownik Zespołu Techników
mgr Urszula Wąsik