Oddział Kliniczny Onkologii

Oddział Kliniczny Onkologii zajmuje się leczeniem systemowym – chemioterapią, immunoterapią oraz leczeniem ukierunkowanym molekularnie. Współpracujemy z kliniką hematologii i transplantologii szpiku – kwalifikując pacjentów do zabiegów przeszczepiania szpiku. Jako drugi ośrodek w Polsce planujemy rozpoczęcie badania klinicznego II fazy w czerniaku złośliwym z użyciem genetycznie zmodyfikowanego wirusa. Tylko w 2015 roku zaufało nam niemal 5 tys. pacjentów.

Przyszłość, to terapie skrojone na miarę potrzeb:

  • zajmujemy się leczeniem wszystkich typów nowotworów,
  • stosujemy terapie celowane- leki dobieramy pod profil immunologiczny danego raka,
  • minimalizujemy skutki uboczne wywoływane przez chemioterapię,
  • skracamy maksymalnie czas pobytu na oddziale,
  • pacjentom w dobrym stanie zdrowia zalecamy chemioterapię ambulatoryjną,
  • prowadzimy badania kliniczne nowych leków w raku żołądka, jelita grubego i piersi.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym pacjentom dostęp do najbardziej nowoczesnych metod leczenia na świecie. Doskonalimy swoje umiejętności przez aktywne uczestnictwo w krajowych i zagranicznych zjazdach onkologicznych, a także w spotkaniach towarzystw naukowych PTO oraz PTOK.

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej staramy się kierować pacjentów do leczenia ambulatoryjnego po wszczepieniu portów naczyniowych umożliwiających leczenie w warunkach domowych.

Dysponujemy wielospecjalistyczną kadrą lekarską::

  • 8 specjalistów onkologii klinicznej oraz 5 w trakcie specjalizacji
  • 5 specjalistów chemioterapii nowotworów
  • 2 specjalistów chorób wewnętrznych

Koordynator Oddziału
dr Adrianna Makarewicz

Kierownik Opieki Medycznej
mgr Maria Jolanta Wełna

Z-ca Kierownika Opieki Medycznej
mgr Beata Kaźmierczak