Oddział Kliniczny Onkologii

Oddział Kliniczny Onkologii zajmuje się leczeniem systemowym – chemioterapią, immunoterapią oraz leczeniem ukierunkowanym molekularnie. Współpracujemy z kliniką hematologii i transplantologii szpiku – kwalifikując pacjentów do zabiegów przeszczepiania szpiku. Jako drugi ośrodek w Polsce planujemy rozpoczęcie badania klinicznego II fazy w czerniaku złośliwym z użyciem genetycznie zmodyfikowanego wirusa. Tylko w 2015 roku zaufało nam niemal 5 tys. pacjentów.

Przyszłość, to terapie skrojone na miarę potrzeb:

  • zajmujemy się leczeniem wszystkich typów nowotworów,
  • stosujemy terapie celowane- leki dobieramy pod profil immunologiczny danego raka,
  • minimalizujemy skutki uboczne wywoływane przez chemioterapię,
  • skracamy maksymalnie czas pobytu na oddziale,
  • pacjentom w dobrym stanie zdrowia zalecamy chemioterapię ambulatoryjną,
  • prowadzimy badania kliniczne nowych leków w raku żołądka, jelita grubego i piersi.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym pacjentom dostęp do najbardziej nowoczesnych metod leczenia na świecie. Doskonalimy swoje umiejętności przez aktywne uczestnictwo w krajowych i zagranicznych zjazdach onkologicznych, a także w spotkaniach towarzystw naukowych PTO oraz PTOK.

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej staramy się kierować pacjentów do leczenia ambulatoryjnego po wszczepieniu portów naczyniowych umożliwiających leczenie w warunkach domowych.

Dysponujemy wielospecjalistyczną kadrą lekarską::

  • 8 specjalistów onkologii klinicznej oraz 5 w trakcie specjalizacji
  • 5 specjalistów chemioterapii nowotworów
  • 2 specjalistów chorób wewnętrznych

Koordynator Oddziału (odcinek A)
prof. UMK, dr hab. n. med. Krzysztof Koper

Kierownik Opieki Medycznej (odcinek A)
mgr Maria Jolanta Wełna

Koordynator Oddziału (odcinek B)
dr n. med. Adrianna Makarewicz

Kierownik Opieki Medycznej (odcinek B)
mgr Beata Kaźmierczak