Ambulatorium Chemioterapii

Działalność Ambulatorium Chemioterapii zorganizowana jest wokół leczenia z zakresu chemioterapii w trybie dziennym. Pacjenci kierowani są do Ambulatorium po konsultacji z lekarzem specjalistą onkologii klinicznej lub przez komisję interdyscyplinarną. W przypadku zastosowania terapii w trybie dziennym pacjent nie zostaje w szpitalu na noc tylko po podaniu leków wraca do domu.

Chemioterapia polega na zaaplikowaniu Pacjentowi specjalnych leków, które mają za zadanie niszczyć komórki nowotworowe znajdujące się w organizmie. Współcześnie wykorzystuje się do tego celu leki cytostatyczne, leki ukierunkowane molekularnie, leki hormonalne i immunoterapię. Każda z tych grup a wśród nich poszczególne preparaty mają inne mechanizmy działania i dlatego często łączy się je tworząc „schematy”. Leki przygotowywane są w aptece szpitalnej przez zespół wykwalifikowanych farmaceutów.

W zależności od typu nowotworu, stadium jego rozwoju oraz kondycji Pacjenta, chemioterapia może być albo główną dla danego Pacjenta linią terapeutyczną, albo częścią leczenia skojarzonego z radioterapią i z chirurgią onkologiczną.

W niektórych przypadkach istnieje możliwość zaproponowania naszym pacjentom dobrowolnego udziału w badaniach klinicznych nowych leków. Są to badania II i III fazy mające na celu potwierdzenie skuteczności preparatu lub zestawu leków w określonym typie nowotworu.

Ścieżka pacjenta w Ambulatorium Chemioterapii:

  1. Konsultacja lekarska - skierowanie na chemioterapię do Ambulatorium.
  2. Opracowanie schematu leczenia – ustalenie odpowiednich leków i ilości cykli.
  3. Kontrola biochemiczna krwi – następuje przed każdym rozpoczętym cyklem, skierowanie na badanie dostępne jest w systemie informatycznym. Pacjent nie musi mieć go przy sobie.
  4. Kwalifikacja pacjenta do dalszego leczenia- na podstawie wyników krwi lekarz specjalista decyduje o możliwości leczenia. Jeżeli nie ma przeciwwskazań pacjentowi zostaje podana chemioterapia.
  5. Podanie chemioterapii – w gabinecie zabiegowym.
  6. Po zakończonym dniu terapii oraz po uzgodnieniu z pielęgniarką pacjent może opuścić szpital i udać się do domu.

 

CENNIK - AMBULATORIUM CHEMIOTERAPII

Koordynator Ambulatorium
dr n.med. Bogdan Żurawski
 
Kierownik Opieki Medycznej
mgr Zofia Jędrusik