Informujemy, że w Centrum Onkologii wykonujemy badania bezpłatne i płatne na obecność wirusa SARS-CoV-2. Badania są wykonywane w Zakładzie Mikrobiologii i Zakładzie Patologii Nowotworów i Patomorfologii metodą molekularną RT-PCR – rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i inne ważne instytucje metodą potwierdzającą rozpoznanie COVID-19.

W ramach refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia z bezpłatnych badań mogą skorzystać:

 • osoby skierowane przez stację sanitarno-epidemiologiczną,
 • osoby kończące odbywanie kwarantanny, skierowane przez stację sanitarno-epidemiologiczną
 • studenci kierunków medycznych, którzy będą mieć kontakt z pacjentami w ramach zajęć praktycznych na uczelniach,
 • pacjenci skierowani na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu, na podstawie skierowania wystawionego przez uzdrowisko.

Wynik badania dostępny jest następnego dnia po godz. 14.00 (dostępność wyniku może być uzależniona od ilości badań wykonywanych dla pacjentów Centrum Onkologii).

Zasady rejestracji oraz sposób przygotowania się do badania zarówno dla pacjentów korzystających z badań w ramach refundacji z NFZ, jak i klientów komercyjnych jest jednakowy.

 

Gdzie się zgłosić na badanie?

 • Badania na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w Centrum Onkologii są realizowane dla osób wcześniej umówionych.
 • Pobieranie materiału jest wykonywane CODZIENNIE od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-14.00 oraz w sobotę i niedzielę 8.00-10.00.
 • Punkt Poboru materiału zlokalizowany jest w Izbie Przyjęć (pomieszczenie nr IP 02, wejście wyłącznie od zewnątrz budynku przez parking strzeżony).

 

Przygotowanie do badania

Osoby zainteresowane poborem materiału na obecność koronawirusa:

 • powinny być na czczo lub nie jeść i nie pić co najmniej 4 godziny przed wykonaniem wymazu,
 • nie mogą palić papierosów w dniu pobrania wymazu.

 

Jak zarejestrować się na badanie?

  TELEFONICZNIE

 • numer tel. 52 374 38 86                                
 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30)

  E-MAILEM

do rejestracji elektronicznej niezbędne są:

 • ID – numer historii choroby pacjenta (jeśli pacjent posiada),
 • lub imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, telefon, e-mail.

 

Jak dokonać opłaty za badania komercyjne?

PRZELEWEM (preferowana metoda) na następujący nr konta bankowego:

 • 87 1440 1215 0000 0000 0615 4387
 • tytułem: COVID + imię i nazwisko pacjenta/klienta
 • W PRZYPADKU CHĘCI OTRZYMANIA FAKTUR W TYTULE PRZELEWU NALEŻY PODAĆ NR NIP

lub

OSOBIŚCIE w kasie Centrum Onkologii (I piętro, pok. 1100, poniedziałek-piątek godz. 7.30-15.00)

UWAGA: Do Punktu Poboru materiału należy zgłosić się z potwierdzeniem dokonania zapłaty za badanie.

 

Koszt badania

Cena: 380 zł

 

Oferta indywidualna

W przypadku większej grupy pacjentów i konieczności dojazdu personelu Centrum w celu pobrania wymazu koszt dojazdu do pacjenta oraz cena za badanie wyceniana jest indywidualnie w zależności od ilości kilometrów i ilości pobranych prób w jednym miejscu.

 

Odbiór wyników

Wynik badania dostępny jest następnego dnia po godz. 14.00. Odbiór osobisty wyniku możliwy jest w Biurze Obsługi Pacjenta od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00.

Istnieje możliwość uzyskania przez pacjenta/klienta zaszyfrowanego wyniku badania drogą elektroniczną. Każdy pacjent zainteresowany uzyskaniem elektronicznego wyniku proszony jest o złożenie oświadczenia w dniu pobrania wymazu.

 

UWAGA! Pacjenci z objawami COVID-19 nie powinni zgłaszać się do punktu pobrań Centrum Onkologii

Pacjenci wykazujący objawy COVID-19 (wysoka gorączka, kaszel, duszność, bóle mięśni, osłabienie) powinni niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub udać się do szpitala zakaźnego.