Informujemy, że w Centrum Onkologii wykonujemy badania bezpłatne i płatne na obecność wirusa SARS-CoV-2. Badania są wykonywane metodą molekularną RT-PCR – rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i inne ważne instytucje metodą potwierdzającą rozpoznanie COVID-19.

W ramach refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia z bezpłatnych badań mogą skorzystać:

 • osoby skierowane przez stację sanitarno-epidemiologiczną,
 • osoby kończące odbywanie kwarantanny, skierowane przez stację sanitarno-epidemiologiczną
 • studenci kierunków medycznych, którzy będą mieć kontakt z pacjentami w ramach zajęć praktycznych na uczelniach,
 • pacjenci skierowani na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu, na podstawie skierowania wystawionego przez uzdrowisko.

Badania komercyjne (odpłatne) realizowane są w Centrum Onkologii w Punkcie Poboru we wtorki i czwartki w godzinach 12.00 – 14.00 oraz 15.00-17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zasady rejestracji oraz sposób przygotowania się do badania dla pacjentów korzystających z badań w ramach refundacji z NFZ i klientów komercyjnych.

Zmiany w zasadach rejestracji pacjentów wykonujących badanie w ramach refundacji z NFZ:

Pacjent skierowany na badanie przez lekarza POZ zostaje na nie zarejestrowany automatycznie przez ministerialny system ekolejka. O wyznaczonym punkcie poboru materiału i terminie badania pacjent informowany jest smsem. Po otrzymaniu wiadomości pacjent powinien udać się na badanie we wskazanym miejscu i czasie.

Gdzie się zgłosić na badanie?

 • Badania na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w Centrum Onkologii są realizowane dla osób wcześniej umówionych.
 • PACJENCI CENTRUM ONKOLOGII: Pobieranie materiału jest wykonywane od poniedziałku do soboty w godzinach 07.00-9.30.
 • PACJENCI ZEWNĘTRZNI (sanatoryjni, osoby przebywające na kwarantannie, POZ): Pobieranie materiału jest wykonywane od poniedziałku do soboty w godzinach 09.00-11.00
 • PACJENCI KOMERCYJNI: Pobieranie materiału jest wykonywane od poniedziałku do czwartku w godzinach 09.00 – 11.00.
 • Punkt Poboru materiału zlokalizowany jest przy Izbie Przyjęć (wjazd przez parking strzeżony).

Przygotowanie do badania

Osoby zainteresowane poborem materiału na obecność koronawirusa:

 • nie mogą palić papierosów w dniu pobrania wymazu.

UWAGA! Osoby objęte kwarantanną zgłaszające się do Punktu Poboru zobowiązane są do pozostania w pojeździe, w którym dokonany zostanie pobór materiału przez personel szpitala. Przyjazd na pobór materiału zostaje zgłoszony przez osobę towarzyszącą.

Preferowana metoda pobrania wymazu:

Zalecaną w pierwszej kolejności metodą pobrania wymazu jest:

 1. wymaz z nosogardzieli,
 2. wymaz z nosa.

Jak zarejestrować się na badanie komercyjne?

  TELEFONICZNIE

 • numer tel. 52 374 30 87                                
 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30)

  E-MAILEM

 • adres: covid@co.bydgoszcz.pl

do rejestracji elektronicznej niezbędne są:

 • ID – numer historii choroby pacjenta (jeśli pacjent posiada),
 • lub imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, telefon, e-mail.

 

Jak dokonać opłaty za badania komercyjne?

Wyłącznie PRZELEWEM na następujący nr konta bankowego:

 • 87 1440 1215 0000 0000 0615 4387
 • tytułem: COVID + imię i nazwisko pacjenta/klienta
 • W PRZYPADKU CHĘCI OTRZYMANIA FAKTUR W TYTULE PRZELEWU NALEŻY PODAĆ NR NIP

UWAGA: Do Punktu Poboru materiału należy zgłosić się z wydrukowanym potwierdzeniem dokonania zapłaty za badanie.

Faktura za badanie komercyjne zostanie przesłana pocztą na wskazany przez klienta w oświadczeniu adres.

 

Koszt badania

Cena: 380 zł

 

Oferta indywidualna

W przypadku większej grupy pacjentów i konieczności dojazdu personelu Centrum w celu pobrania wymazu koszt dojazdu do pacjenta oraz cena za badanie wyceniana jest indywidualnie w zależności od ilości kilometrów i ilości pobranych prób w jednym miejscu.

 

Odbiór wyników

Odbiór osobisty wyniku możliwy jest następnego dnia po pobranym wymazie w Biurze Obsługi Pacjenta od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00.  Istnieje możliwość uzyskania przez pacjenta/klienta zaszyfrowanego wyniku badania drogą elektroniczną. Każdy pacjent zainteresowany uzyskaniem elektronicznego wyniku proszony jest o złożenie oświadczenia w dniu pobrania wymazu. Wyniki wysyłane będą do pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00.

Dostępność do wyniku może być uzależniona od ilości badań wykonywanych dla pacjentów Centrum Onkologii.

W przypadku wyniku pozytywnego badania wykonanego komercyjnie Klient jest niezwłocznie informowany telefonicznie o tym fakcie. Wynik przesłany jest Klientowi drogą elektroniczną (o ile złożone zostało stosowane oświadczenia) lub listownie na wskazany w oświadczeniu przez Klienta adres pobytu. 

UWAGA: odbiór wyniku badania zleconego przez lekarza POZ możliwy jest WYŁĄCZNIE u lekarza, który wystawił skierowanie na badanie. Laboratorium diagnostyczne nie jest uprawione do udzielania informacji nt. wyniku badania zleconego przez lekarza POZ.

 

Interpretacja wyników badań SARS-CoV-2 wg Rekomendacji NIZP-PZH z 24.04.2020:

Wynik POZYTYWNY – w przebadanym materiale stwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2

Wynik NEGATYWNY –  w przebadanym materiale nie stwierdzono obecności wirusa SARS-CoV-2

Wynik NIEROZSTRZYGAJĄCY – w przebadanym materiale stwierdzono obecność SARS-CoV-2 na granicy progu wykrywalności lub stwierdzono obecność innego wirusa. Wynik nierozstrzygający zdarza się rzadko i nie pozwala jednoznacznie stwierdzić obecność zakażenia SARS-CoV-2. Wystawienie wyniku nierozstrzygającego nie świadczy i nie może być interpretowane jako błąd lub brak należytego działania laboratorium. Wg rekomendacji zaleca się wykonanie ponownego badania po upływie 24-48 godzin. Koszt ponownego badania w wysokości 200zł ponosi pacjent.

 

UWAGA! Pacjenci z objawami COVID-19 nie powinni zgłaszać się do punktu pobrań Centrum Onkologii

Pacjenci wykazujący objawy COVID-19 (wysoka gorączka, kaszel, duszność, bóle mięśni, osłabienie) powinni niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub udać się do szpitala zakaźnego.