Dane kontaktowe

Biuro Obsługi Pacjenta

Biuro Obsługi Pacjenta powstało po to, aby pomóc pacjentom przebrnąć przez gąszcz procedur medycznych. W BOP można uzyskać informacje o sposobie przygotowania się do badań diagnostycznych, odwołać lub przełożyć wizytę, założyć/uzupełnić kartotekę oraz otrzymać uwierzytelnioną kopię dokumentacji medycznej.
 
Biuro Obsługi Pacjenta:
Hol główny Centrum Onkologii
poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00
tel. (052) 374 38 88

Rachunki

Rachunek bieżący:
87 1440 1215 0000 0000 0615 4387

Rachunek do wpłat wadium, gwarancji:
59 1440 1215 0000 0000 0861 4423

 

Call Center

Telefoniczna Informacja Medyczna to wieloelementowy system komunikacji umożliwiający telefoniczną rejestrację. W celu umówienia wizyty wystarczy podać swój numer ID lub PESEL. Za pośrednictwem Call Center można także uzyskać ważne informacje medyczne, założyć historię choroby, przypomnieć termin wizyty oraz dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować się do badań.
 
Call Center
poniedziałek – piątek 7.00 – 17.00
tel. (052) 374 31 10

Dane przedsiębiorstwa

REGON:
001255363

NIP:
5542217419

KRS:
0000002329

Adres:
Centrum Onkologii
im. prof. F. Łukaszczyka
ul. dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz

e-mail: co@co.bydgoszcz.pl