SZCZEPIENIA COVID – 19   III DAWKA dla osób z zaburzeniami odporności

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 01.09.2021 r. w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką dodatkową, informujemy, że wskazanie to dotyczy wyłącznie osób z zaburzeniami odporności:

  1. otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe,
  2. po przeszczepach narządowych przyjmujących leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
  3. po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich dwóch lat,
  4. z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności,
  5. z zakażeniem wirusem HIV,
  6. leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
  7. dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Dodatkową III dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w odstępie > 28 dni po ukończeniu 2- dawkowego schematu szczepienia przeciwko COVID-19.

UWAGA:

Powyższe zalecenia nie dotyczą osób, które przyjęły wcześniej 2 – dawki szczepionki ochronnej Vaxzevaria (AstraZeneca) lub pojedynczą dawkę szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen.

UWAGA:

Informujemy, że na terenie Centrum Onkologii w Bydgoszczy, nie będą prowadzone  szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 dla pacjentów
(III–dawka).  W celu przyjęcia 3 dawki szczepionki ochronnej prosimy o zgłaszanie się w celu rejestracji do wybranych Punktów Populacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że najbliższy Punkt Populacyjny przy Centrum Onkologii znajduje się na ul. Kaliskiego 7. Telefoniczna rejestracja na szczepienie pod nr telefonu: 536 707 504.

Minister Zdrowia komunikat nr 11 III dawka szczepienia