Zasady przyjęcia pacjenta  do Oddziału Klinicznego Onkologii Centrum Onkologii w Bydgoszczy  w czasie pandemii COVID-19

Ze względu na podwyższone zagrożenie epidemiologiczne w Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy wprowadzone zostały

  1. Każdy pacjent przyjmowany do oddziału poddawany jest badaniu przesiewowemu w kierunku obecności koronawirusa SARS-CoV-2 w terminie do 2 dni przed przyjęciem do szpitala.
  2. Wymaz z nosogardzieli lub z nosa dokonywany jest w Punkcie Poboru materiału zlokalizowanym w namiocie przy Izbie Przyjęć w lub Punkcie Poboru w CDL Włocławek.

     Godziny pracy Punku Poboru CO:  poniedziałek  – piątek godz. 7.00 – 10.00, sobota  8.00 – 10.00

     Godziny pracy Punku Poboru CDL: poniedziałek, środa, piątek  godz. 11.00 – 13.00

  1. W dniu pobrania wymazu na obecność SARS-CoV-2 pacjent udaje się również na pobranie krwi w celu kwalifikacji do chemioterapii. Pobranie krwi odbywa się w Punkcie IP2 – wejście od zewnątrz Izby Przyjęć. Lekarz onkolog wyznaczony przez Koordynatora kontaktuje się telefonicznie z pacjentem w przeddzień planowanego przyjęcia (teleporada) i ocenia możliwość hospitalizacji (wywiad, badanie krwi, wynik SARS-CoV-2). W przypadku wyniku pozytywnego badania w kierunku obecności SARS-CoV-2 oraz w przypadku braku kwalifikacji do chemioterapii (badanie krwi) o zmianie terminu przyjęcia pacjent będzie informowany telefonicznie o terminie ponownych badań. Lekarz może zdecydować także o konieczności przyjazdu pacjenta i przeprowadzeniu badania w tradycyjny sposób.  W innym przypadku pacjenci zostaną przyjęci do oddziału zgodnie z wyznaczonym terminem.
  2. W sytuacji braku możliwości wcześniejszego przyjazdu pacjenta do Centrum Onkologii
    w Bydgoszczy, pacjent może wykonać badanie komercyjnie, odpłatnie (badanie genetyczne – metoda RT-PCR) w dowolnie wybranym przez siebie ośrodku. W takim przypadku pacjent zostaje przyjęty do oddziału na podstawie dostarczonego do Centrum wyniku badania, które jest ważne nie dłużej niż 48 godzin oraz na podstawie wykonanych w dniu przyjazdy badań krwi.
  3. W wyznaczonym dniu przyjęcia do szpitala pacjenci, zgłaszają się samodzielnie (tylko w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych stanem klinicznym pacjent może zgłosić się z jedną osobą towarzyszącą).
  4. Podczas całego pobytu w szpitalu pacjent nie może opuszczać samodzielnie oddziału.
  5. W oddziałach obowiązuje zakaz odwiedzin.
  6. Podczas całego pobytu w szpitalu pacjenci są zobowiązani do zakrywania nosa i ust. Wyłącznie w przypadku utrudnionego oddychania można zastosować przyłbicę zasłaniającą całą twarz.

UWAGA:

Zaleca się pacjentom, po pobraniu wymazu, pozostanie w domowej izolacji
do czasu przyjęcia do szpitala.

W przypadku pojawienia się objawów infekcji zobowiązuje się pacjenta do poinformowania lekarza kierującego lub sekretariatu oddziału.