Zasady przyjęcia pacjenta  do Oddziału Klinicznego Onkologii Centrum Onkologii w Bydgoszczy  w czasie pandemii COVID-19

Ze względu na podwyższone zagrożenie epidemiologiczne w Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy wprowadzone zostały następujące zasady:

  1. W dniu przyjęcia pacjent udaje się na pobranie krwi w celu kwalifikacji do chemioterapii. Pobranie krwi odbywa się w Punkcie IP2 – wejście od zewnątrz Izby Przyjęć. Lekarz onkolog wyznaczony przez Koordynatora kontaktuje się telefonicznie z pacjentem w przeddzień planowanego przyjęcia (teleporada) i ocenia możliwość hospitalizacji (wywiad, badanie krwi, wynik SARS-CoV-2). W przypadku kwalifikacji do chemioterapii (badanie krwi) o zmianie terminu przyjęcia pacjent będzie informowany telefonicznie o terminie ponownych badań. Lekarz może zdecydować także o konieczności przyjazdu pacjenta i przeprowadzeniu badania w tradycyjny sposób.  W innym przypadku pacjenci zostaną przyjęci do oddziału zgodnie z wyznaczonym terminem.
  2. W wyznaczonym dniu przyjęcia do szpitala pacjenci, zgłaszają się samodzielnie (tylko w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych stanem klinicznym pacjent może zgłosić się z jedną osobą towarzyszącą).
  3. Podczas całego pobytu w szpitalu pacjent nie może opuszczać samodzielnie oddziału.
  4. W oddziałach obowiązuje zakaz odwiedzin.
  5. Podczas całego pobytu w szpitalu pacjenci są zobowiązani do zakrywania nosa i ust. Wyłącznie w przypadku utrudnionego oddychania można zastosować przyłbicę zasłaniającą całą twarz.

UWAGA:

W przypadku pojawienia się objawów infekcji zobowiązuje się pacjenta do poinformowania lekarza kierującego lub sekretariatu oddziału.