Zasady odwiedzin pacjentów w Centrum Onkologii

Od 20 czerwca 2021r. obowiązują nowe zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

 1. Odwiedziny pacjentów dotyczą Oddziału Klinicznego Radioterapii w sytuacji gdy hospitalizacja pacjenta trwa więcej niż 7 dni oraz Oddziału Klinicznego Brachyterapii w przypadku hospitalizacji powyżej 14 dni.
 2. Odwiedziny mogą odbywać się w każdą niedzielę od godz. 15.00 do 17.00.
 3. Czas odwiedzin nie może być dłuższy niż 15 minut.
 4. Osoba odwiedzająca nie może kłaść odzieży wierzchniej na łóżku i w otoczeniu pacjenta. W korytarzu oddziału przy wejściu znajdują się wieszaki na odzież wierzchnią osób odwiedzających.
 5. Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi na terenie Centrum Onkologii obowiązuje stosowanie maseczek ochronnych.
 6. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana do wykonania dezynfekcji rąk po wejściu na teren szpitala oraz przed wejściem i wyjściem z sali chorych.
 7. Wejście na oddział możliwe jest jedynie w przypadku przedstawienia pielęgniarce/położnej dokumentu potwierdzającego pełne zaszczepienie p/ko SARS -CoV-2 w okresie nie mniej niż 2 przed odwiedzinami lub ujemnego wyniku badania w kierunku SARs-CoV-2 pobranego nie wcześniej niż 48 godzin przed odwiedzinami.
 8. Obowiązuje ograniczenie liczby osób odwiedzających na sali chorych do max. jednej osoby odwiedzającej.
 9.  Jednoczasowo w danym oddziale mogą przebywać cztery osoby odwiedzające.
 10. Zaleca się zachowanie dystansu 1,5 metra pomiędzy osobami znajdującymi się na sali chorych.
 11. Rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 12. W Centrum Onkologii obowiązuje zakaz przynoszenia pacjentom artykułów spożywczych. Jedynym dopuszczalnym artykułem jaki może dostarczyć pacjentowi osoba odwiedzająca jest woda butelkowana.
 13. Odwiedziny należy zgłosić od poniedziałku do piątku w sekretariacie oddziału w godzinach 800-1300. Numery kontaktowe: Oddział Kliniczny Radioterapii 52 374 37 46 oraz Oddział Kliniczny Brachyterapii 52 374 34 32.
 14. Sekretarka oddziału wpisuje datę i godzinę odwiedzin w harmonogramie odwiedzin oddziału.
 15. Pielęgniarka/położna będzie zobowiązana do odnotowania odbycia odwiedzin w harmonogramie odwiedzin oddziału.
 16. Nadal w przypadku odwiedzin pacjentów w stanach terminalnych o odwiedzinach decyduje lekarz prowadzący/lekarz dyżurny/koordynator oddziału.