Zasady przyjęcia pacjenta  do oddziałów szpitalnych zabiegowych i niezabiegowych Centrum Onkologii w Bydgoszczy  w czasie pandemii COVID-19 ( z wyłączeniem Oddziału Klinicznego Onkologii)

 

 

Ze względu na podwyższone zagrożenie epidemiologiczne w Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy wprowadzone zostały:

  1. Każdy pacjent przyjmowany do oddziału poddawany jest badaniu przesiewowemu w kierunku obecności koronawirusa SARS-CoV-2 na 2 do 3 dni przed przyjęciem do szpitala.
  2. Wymaz z nosogardzieli lub z nosa dokonywany jest w Punkcie Poboru materiału zlokalizowanym w namiocie przy Izbie Przyjęć w lub Punkcie Poboru w CDL Włocławek.

Godziny pracy Punku Poboru CO:  poniedziałek  – piątek godz. 7.00 – 10.00, sobota  8.00 – 10.00

Godziny pracy Punku Poboru CDL: poniedziałek, środa, piątek  godz. 11.00 – 13.00

  1. W przypadku wyniku pozytywnego badania – o zmianie terminu przyjęcia chory będzie informowany telefonicznie. W innym przypadku pacjenci zostaną przyjęci do szpitala zgodnie z wyznaczonym terminem.
  2. W przypadku braku możliwości wcześniejszego przyjazdu pacjenta do Centrum Onkologiiw Bydgoszczy, pacjent może wykonać badanie komercyjnie, odpłatnie (badanie genetyczne – metoda RT-PCR) w dowolnie wybranym przez siebie ośrodku. W takim przypadku pacjent zostaje przyjęty do oddziału na podstawie dostarczonego w dniu przyjęcia do Centrum  wyniku badania, które jest ważne nie dłużej niż 72 godziny.
  3. W dniu przyjęcia do szpitala pacjenci, zgłaszają się samodzielnie (tylko w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych stanem klinicznym pacjent może zgłosić się z jedną osobą towarzyszącą).
  4. Podczas całego pobytu w szpitalu pacjent nie może opuszczać samodzielnie oddziału.
  5. W oddziałach obowiązuje zakaz odwiedzin.
  6. Podczas całego pobytu w szpitalu pacjenci są zobowiązani do zakrywania nosa i ust. Wyłącznie w przypadku utrudnionego oddychania można zastosować przyłbicę zasłaniającą całą twarz.
  7. Do szpitala pacjent zabiera ze sobą skierowanie, pełną dokumentację, opisy i płyty z badaniami obrazowymi, leki przyjmowane na stałe.
  8. W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych (rozrzedzających krew) należy o tym poinformować lekarza kierującego.

UWAGA:

Zaleca się pacjentom, po pobraniu wymazu, pozostanie w domowej izolacji do czasu przyjęcia do szpitala. W przypadku pojawienia się objawów infekcji zobowiązuje się pacjenta do poinformowania lekarza kierującego lub sekretariatu oddziału.