Zakupy do 30 000 euro

15.10.2021 – Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
ul. dr I. Romanowskiej 2 
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT na:

 

"Zakup wraz z dostawą zestawów odczynników diagnostycznych (CE-IVD) do izolacji, amplifikacji i genotypowania wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) wysokiego ryzyka rakotwórczego w materiale klinicznym (minimum 14 genotypów) przy zastosowaniu techniki Real Time-PCR; oraz zakup i dostawa testów do amplifikacji DNA oraz jakościowego wykrywania i różnicowanie genotypów 6 i 11 wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w materiale klinicznym przy użyciu Real Time – PCR".

 

 

27.09.2021 – Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
ul. dr I. Romanowskiej 2 
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT na:

„Dostawa Sprzętu komputerowego wraz z drukarkami”

 

15.09.2021 – Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
ul. dr I. Romanowskiej 2 
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT na:

„Zakup wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań parametrów krytycznych na okres 12 miesięcy do analizatorów ABL 90 FLEX PLUS dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy ”

 

10.09.2021 – Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
ul. dr I. Romanowskiej 2 
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT na:

„Dostawa Fortimail-400F wraz z dodatkowym zasilaczem”

 

03.09.2021 – Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
ul. dr I. Romanowskiej 2 
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT na:

„zamrażarki niskotemperaturowej medycznej z licencją oprogramowania Cryolog”

 

01.09.2021 – Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
ul. dr I. Romanowskiej 2 
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT na:

„Świadczenie usługi asysty technicznej oraz prawa dostępu do aktualizacji systemu magazynowego części szarej, zwanego dalej systemem IMPULS EVO.”

 

19.08.2021 – Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
ul. dr I. Romanowskiej 2 
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT na:

„Przegląd i konserwacja 275 szt. klimatyzatorów freonowych obsługujących pomieszczenia komórek organizacyjnych Centrum w Bydgoszczy i filii we Włocławku.”

 

09.08.2021 – Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
ul. dr I. Romanowskiej 2 
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT na:

„Świadczenie usług serwisowych systemu GATEway w okresie 12 m-cy, świadczenie usług serwisowych systemu obsługi i raportowania bramek restauracji Fantazja w okresie 12-m-cy, pakiet 200000 pkt. sms-owych do pacjentów  ( abonament roczny) ”

 

09.07.2021 – Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
ul. dr I. Romanowskiej 2 
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT na:

„Utrzymanie wsparcia na okres 12 mc-y dla: FortiGate 70D;  FortiGate 600E”