Konkursy ofert

15.06.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert na udzielanie specjalistycznych badań z zakresu badań laboratoryjnych dla pacjentów Centrum Diagnostyczno - Leczniczego oraz Zakładu Radioterapii we Włocławku

28.04.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 16 maja 2022 do 31 grudnia 2024

  • Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z onkologii klinicznej w Oddziale Klinicznym Onkologii.

07.04.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 2 maja 2022 do 31 grudnia 2024

  • Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Dziale Sal Operacyjnych.

14.02.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 marca 2022 do 31 grudnia 2024

  • grupa I - lekarz specjatista z chirurgii onkologicznej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Onkologicznej,
  • grupa II - technik elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej.

02.02.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 lutego 2022 do 31 grudnia 2024

Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  • Grupa I - lekarza specjalistę z laryngologii w Poradni Laryngologicznej w Poliklinice,
  • Grupa II - lekarza specjalistę z onkologii klinicznej w Ambulatorium Chemioterapii w Bydgoszczy ( w tym pełnienie dyżurów ) oraz w Ambulatorium Chemioterapii w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym we Włocławku.

11.01.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 lutego 2022r. do 31 grudnia 2024r.

Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
Grupa I - lekarza specjalistę z urologii w Oddziale Klinicznym Urologii Onkologicznej,
Grupa II - lekarza specjalistę z onkologii klinicznej w Oddziale Klinicznym Onkologii,
Grupa III - lekarza specjalistę z laryngologii w Poradni Laryngologicznej w Poliklinice,
Grupa IV -lekarza specjalistę z zakresu chirurgii klatki piersiowej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów.

20.12.2021 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2024
przez lekarza w Oddziale Klinicznym Onkologii

03.12.2021 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 

08.11.2021 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2024 przez lekarza w Oddziale Klinicznym Onkologii.

02.11.2021 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie: Grupa I - od 1 grudnia 2021 do 31 grudnia 2024, Grupa II- VI - od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2024.

Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
Grupa I - lekarza anestezjologa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Grupa II - lekarza ginekologa w Oddziale Klinicznym Ginekologii Onkologicznej,
Grupa III - lekarza onkologa w Ambulatorium Chemioterapii w Centrum Diagnostyczno-
Leczniczym we Włocławku,
Grupa IV - fizjoterapeutę w Zakładzie Rehabilitacji,
Grupa V - fizyka medycznego w Zakładzie Fizyki Medycznej.
Grupa VI - lekarza pulmonologa w Oddziale Klinicznych Chirurgii Klatki Piersiowej
i Nowotworów