Konkursy ofert

13.01.2021 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 lutego 2021 do 31 grudnia 2024.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
- lekarza ginekologa w Oddziale Klinicznym Ginekologii Onkologicznej (Grupa I),
- lekarza neurochirurga w Zakładzie Neuroonkologii i Radiochirurgii (Grupa II),
-lekarza radiologa w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej (Grupa III),
- magistra farmacji w Centrum Diagnostyczno- Leczniczym we Włocławku (Grupa IV).

 

 

 

 

 

 

03.12.2020 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2024.

24.07.2020 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 września 2020 do 3 grudnia 2024.

wynik

09.07.2020 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w latach 2020-2024 przez mgr farmacji w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym we Włocławku

17.03.2020 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w latach 2020-2024 przez lekarza w Oddziale Klinicznym Onkologii.

ogłoszenie

WYNIK KONKURSU

06.03.2020 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w latach 2020-2024

Rodzaj świadczeń: Lecznictwo szpitalne oraz Ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

  1. Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej
  2. Zakładzie Patologii Nowotworów i Patomorfologii
  3. Zakładzie Rehabilitacji
  4. Oddział Kliniczny Radioterapii/ Zakład Radioterapii/ Poradnia Radioterapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy/ Centrum Diagnostyczno- Lecznicze we Włocławku/ Zakład Radioterapii we Włocławku
  5. Oddział Kliniczny Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

OGŁOSZENIE

03.12.2019 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w latach 2020-2024

Rodzaj świadczeń: Lecznictwo szpitalne oraz Ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej

Ogłoszenie

WYNIK KONKURSU

 

26.11.2019 – Ogłoszenie konkursu

18.11.2019 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń - od 01.01.2020 roku do 31.12.2022 roku

 

 

 

 

18.10.2019 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w latach 2020-2024

Rodzaj świadczeń: Lecznictwo szpitalne oraz Ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, wyższy i średni personel medyczny.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  

WYNIK I KONKURSU

wynik konkursu

SWKO 

Formularz oferty - zał nr 1 SWKO 

Oświadczenie- zał nr 2 SWKO  

WYMAGANIA ZAŁ. NR 4 DO SWKO

UMOWA ŚWIADCZENIA 

UMOWA KOORDYNATOR

Sprostowanie nr 1

odpowiedź na zapytanie nr 1

odpowiedź na zapytanie nr 2

odpowiedź na zapytanie nr 3

odp na zapytanie nr 4

odp na zapytania nr 5

zmiana swko Formularz 19 i 24

Grupa 19- Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej 

Grupa 24- Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii- diagności

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

zmiana SWKO nr 4 ubezpieczenie

zmiana nr 5 swko Formularz 25c i 31.7

Grupa 31.7 Genetyk          Grupa 25c- Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia- genetyk

zmiana SWKO nr 6 Formularz 5

odp na zapytania nr 6

Grupa-5-Oddział-Kl.-Urologii-Onkologicznej

odp na zapytania nr 7