Konkursy ofert

21.07.2021 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 sierpnia 2021 do 31 grudnia 2024 -

"Lekarz ginekolog w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym we Włocławku"

21.06.2021 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie specjalistycznych badań z zakresu badań laboratoryjnych dla pacjentów Centrum Diagnostyczno-Leczniczego oraz Zakładu Radioterapii we Włocławku

21.05.2021 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 sierpnia 2021 do 31 grudnia 2024 grupa I, od 1 czerwca 2021 do dnia 31 maja 2023 grupa IV, 1 czerwca 2021 do dnia 31 grudnia 2024 grupa II i III, od 1 lipca 2021 do dnia 31 grudnia 2024 grupa V.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
- lekarza  specjalistę z zakresu ginekologii i położnictwa w Oddziale Klinicznym Ginekologii Onkologicznej (Grupa I),
- lekarza specjalistę z zakresu chirurgii klatki piersiowej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów (Grupa II),
- lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej (Grupa III),
- lekarza specjalistę z zakresu chirurgii onkologicznej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Onkologicznej (Grupa IV),

-lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii w Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów (Grupa V).

20.04.2021 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert na stanowisko Dyrektora ds. Pielęgniarstwa pełniącego funkcję Naczelnej Pielęgniarki Centrum Onkologii w Bydgoszczy

22.01.2021 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert w postepowaniu na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

13.01.2021 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 lutego 2021 do 31 grudnia 2024.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
- lekarza ginekologa w Oddziale Klinicznym Ginekologii Onkologicznej (Grupa I),
- lekarza neurochirurga w Zakładzie Neuroonkologii i Radiochirurgii (Grupa II),
-lekarza radiologa w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej (Grupa III),
- magistra farmacji w Centrum Diagnostyczno- Leczniczym we Włocławku (Grupa IV).

 

 

 

 

 

 

03.12.2020 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2024.

24.07.2020 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 września 2020 do 3 grudnia 2024.

wynik

09.07.2020 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w latach 2020-2024 przez mgr farmacji w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym we Włocławku

17.03.2020 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w latach 2020-2024 przez lekarza w Oddziale Klinicznym Onkologii.

ogłoszenie

WYNIK KONKURSU