Konkursy ofert

11.01.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 lutego 2022r. do 31 grudnia 2024r.

Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
Grupa I - lekarza specjalistę z urologii w Oddziale Klinicznym Urologii Onkologicznej,
Grupa II - lekarza specjalistę z onkologii klinicznej w Oddziale Klinicznym Onkologii,
Grupa III - lekarza specjalistę z laryngologii w Poradni Laryngologicznej w Poliklinice,
Grupa IV -lekarza specjalistę z zakresu chirurgii klatki piersiowej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów.

20.12.2021 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2024
przez lekarza w Oddziale Klinicznym Onkologii

03.12.2021 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 

08.11.2021 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2024 przez lekarza w Oddziale Klinicznym Onkologii.

02.11.2021 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie: Grupa I - od 1 grudnia 2021 do 31 grudnia 2024, Grupa II- VI - od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2024.

Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
Grupa I - lekarza anestezjologa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Grupa II - lekarza ginekologa w Oddziale Klinicznym Ginekologii Onkologicznej,
Grupa III - lekarza onkologa w Ambulatorium Chemioterapii w Centrum Diagnostyczno-
Leczniczym we Włocławku,
Grupa IV - fizjoterapeutę w Zakładzie Rehabilitacji,
Grupa V - fizyka medycznego w Zakładzie Fizyki Medycznej.
Grupa VI - lekarza pulmonologa w Oddziale Klinicznych Chirurgii Klatki Piersiowej
i Nowotworów

21.07.2021 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 sierpnia 2021 do 31 grudnia 2024 -

"Lekarz ginekolog w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym we Włocławku"

21.06.2021 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie specjalistycznych badań z zakresu badań laboratoryjnych dla pacjentów Centrum Diagnostyczno-Leczniczego oraz Zakładu Radioterapii we Włocławku

21.05.2021 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 sierpnia 2021 do 31 grudnia 2024 grupa I, od 1 czerwca 2021 do dnia 31 maja 2023 grupa IV, 1 czerwca 2021 do dnia 31 grudnia 2024 grupa II i III, od 1 lipca 2021 do dnia 31 grudnia 2024 grupa V.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
- lekarza  specjalistę z zakresu ginekologii i położnictwa w Oddziale Klinicznym Ginekologii Onkologicznej (Grupa I),
- lekarza specjalistę z zakresu chirurgii klatki piersiowej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów (Grupa II),
- lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej (Grupa III),
- lekarza specjalistę z zakresu chirurgii onkologicznej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Onkologicznej (Grupa IV),

-lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii w Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów (Grupa V).

20.04.2021 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert na stanowisko Dyrektora ds. Pielęgniarstwa pełniącego funkcję Naczelnej Pielęgniarki Centrum Onkologii w Bydgoszczy

22.01.2021 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert w postepowaniu na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)