Biała sobota w Centrum Onkologii

22 stycznia 2020

Akcja „Drzwi Otwarte” odbędzie się w dniu  01.02.2020 roku (sobota),  w godzinach 9.00 – 13.00, w Zakładzie Profilaktyki i Promocji Zdrowia (budynek „D”) Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Jest to odpowiedź na coroczny Apel Polskiej Unii Onkologii.

Program akcji:

 1. Przesiewowe badania mammograficzne (kobiety w wieku 50 – 69 lat, raz na 2 lata) .
 2. Badania cytologiczne (kobiety w wieku 25 – 59 lat, raz na 3 lata).
 3. Badania poziomu markera PSA w surowicy krwi (mężczyźni – bez choroby nowotworowej, od 55 roku życia – 30 osób) oraz badania poziomu markera CA125 w surowicy krwi (kobiety – bez choroby nowotworowej, u których w rodzinie wystąpił rak jajnika) – wskazana wcześniejsza rejestracja pod nr tel. 52/ 374 32 38.
 4. Dermatoskopowa ocena znamion skórnych – dr n. med. Tomasz Mierzwa – wskazana wcześniejsza rejestracja pod nr. tel. 52/ 374 32 38.
 5. Rejestracja do badań kolonoskopowych.
 6. Stoisko Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej –
  in. pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, profilaktyka uzależnień, quiz wiedzy prozdrowotnej.
 7. Stoisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, m.in. świadczenia krótkoterminowe (zasiłki chorobowe, opiekuńcze i świadczenia rehabilitacyjne) oraz długoterminowe (renty, emerytury), możliwość założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
 8. Stoisko Narodowego Funduszu Zdrowia – możliwość uzyskania dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), profilu zaufanego, możliwość wyrobienia karty EKUZ, informacje nt. e-recept i elektronicznego potwierdzania zleceń na wyroby medyczne, informacje  o programach profilaktycznych.
 9. Stoisko IFMSA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów medycyny:
 • edukacja wraz z warsztatami samobadania piersi i jąder,
 • pomiar RR,
 • badania poziomu glukozy w surowicy krwi (glukometr).
 1. Stoisko Fundacji „Centrum Wsparcia Onkologicznego”.