Akredytacja Laboratorium medycznego wg normy PN-EN ISO 15189:2013-05

24 stycznia 2020

Uprzejmie informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji po raz kolejny  potwierdziło, że Zakład Mikrobiologii i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy świadczą swoje usługi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15189:2013-05 Laboratoria medyczne. Wymagania dotyczące jakości i kompetencji.

Lista akredytowanych badań realizowanych w ramach stałego i elastycznego zakresu akredytacji wymieniona jest w Zakresie Akredytacji Nr AM 010, wydanie 8 z dnia 10.02.2020 r. Aktualny dokument dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl. Szczegółowe Listy badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego znajdują się w akredytowanym podmiocie i są dostępne na życzenie Klienta.

Personel Zakładów świadczy usługi medyczne z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki laboratoryjnej z należytą starannością i ciągłym dążeniem do doskonalenia swojej pracy. Certyfikat akredytacji potwierdza, że laboratoria zapewniają wysoką jakość i wiarygodność wykonywanych badań niezbędnych do diagnozowania i leczenia pacjenta.