Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw

13 grudnia 2019

(fot. Alicja Wójcik)

W dniu 20 listopada br. odbyła się konferencja  dotycząca gospodarki 4.0 wyzwania dla biznesu i nauki oraz gala finałowa konkursu „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw” . Zespół badawczy pod kierunkiem dr hab. n med. Marzeny A Lewandowskiej, prof. nadzw. Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej, IFM – wyróżnionym Liderem Innowacji Pomorza i Kujaw 2019.

Opracowanie badania diagnostycznego mutacji w genach BRCA1/2 w tkance nowotworowej piersi i/lub jajnika z wykorzystaniem metody sekwencjonowania nowej generacji (NGS) zostało docenione  wyróżnieniem w konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2019 dla zespołu badawczego Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej, IFM, Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Jesteśmy pierwszą instytucją w regionie oferującą ocenę mutacji w genach BRCA1/2 z zastosowaniem sekwencjonowania nowej generacji z tkanki nowotworowej. Główne korzyści wynikające z oferowanej usługi to podwyższenie wykrywalności mutacji w genach BRCA1/2 (pogłębiona diagnostyka  u pacjentek z rakiem piersi, natomiast u pacjentek z rakiem jajnika – w przypadku wykrycia zmiany patogennej w DNA – szansa na personalizowane leczenie ukierunkowane molekularne). Badanie BRCA1/2 metodą NGS znalazło się w ofercie ZGiOM  Centrum Onkologii w podobnym okresie czasowym jak w innych krajach Europy Zachodniej – tym samym nowoczesna na światowym poziomie diagnostyka genetyczna jest w zasięgu ręki  dla pacjentek onkologicznych naszego regionu.

Nowa usługa  z zastosowaniem NGS pozwala na analizę wszystkich eksonów genów BRCA1/2 w tkance nowotworowej w przeciwieństwie do tradycyjnych metod przesiewowych, które ograniczają się tylko do oceny najczęstszych w populacji polskiej mutacji we krwi obwodowej. Wysokie pokrycie sekwencjonowanego obszaru gwarantuje detekcje zmian nabytych (mutacje somatyczne) nawet przy niskim odsetku komórek nowotworowych w badanym materiale. Ważną korzyścią jest wykrywalność nowych, wcześniej nie  zidentyfikowanych zmian patogennych (mutacji).