13.07.2020 – Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

13 lipca 2020

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
ul. dr I. Romanowskiej 2 
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT na:

" Dostawa sprzętu i peryferii komputerowych, wraz z odbiornikami telewizyjnymi "