11.12.2019 – Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

12 grudnia 2019

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
ul. dr I. Romanowskiej 2 
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT na:

„Roczna umowa serwisowa dla aparatu NextSeq550 o ns. NB551282 wraz z wykonaniem jednego przeglądu”