V Konferencja Naukowa Czasopisma „Nowotwory. Journal of Oncology”

31 marca 2017

7-8 kwietnia 2017 w Warszawie odbędzie się V Konferencja Naukowa Czasopisma „Nowotwory. Journal of Oncology” Debaty Onkologiczne. Przewodniczącymi Komitetu Naukowego są: prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem oraz prof dr. hab. n. med. Edward Towpik. Konferencja organizowana jest w stylu debat oksfordzkich. Eksperci będą prezentować poglądy „za” lub „przeciw” postawionej tezy przy udziale publiczności. W Konferencji biorą udział m.in.: prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski oraz dr n. med. Michał Jankowski z Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy.