Lista przetargów

Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
293/P/2019

Dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego min 1,5 T i mammografu cyfrowego

2019-04-10
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
295/P/2019

Dostawa produktów leczniczych

2019-03-25
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
301/P/2019

Dostawa jednorazowych materiałów do wstrzykiwacza Empower RM oraz jednorazowych materiałów do wstrzykiwacza CT

2019-04-16
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
288/P/2019

Dostawa zestawów odczynników do produkcji FDG, FET i prekursorów do produkcji [68Ga]PSMA

2019-03-14
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
299/P/2019

Dostawa systemu unieruchamiania pacjenta dla procedur w radioterapii

2019-04-04
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
297/P/2019

Dostawa produktów leczniczych - OSIMERTINIBUM

2019-04-01
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
298/P/2019

Dostawę Generatora germanowo-galowego

2019-04-01
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
281/P/2019

Dostawa jednorazowych, jałowych instrumentów do urządzenia Mammotomy Encore Enspire

2019-03-06
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyzej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
275/P/2019

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz osób współubezpieczonych (członków rodziny ubezpieczonego) Centrum Onkologii w Bydgoszczy na okres 3 lat.

2019-03-08
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
294/P/2019

Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca

2019-03-25