Lista przetargów

Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro
 
numer sprawy:
56/P/2017

Dostawa artykułów spożywczych dla Hotelu POZYTON

2017-07-19
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro
 
numer sprawy:
55/P/2017

Dostawa sorbentów do oczyszczania spalin

2017-07-14
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro
 
numer sprawy:
46/P/2017

Dostawa 2 aparatów USG z wyposażeniem w wersji urologicznej

2017-07-13
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro
 
numer sprawy:
53/P/2017

Dostawa produktów leczniczych

2017-07-12
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro
 
numer sprawy:
40/P/2017

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

2017-06-30
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro
 
numer sprawy:
52/P/2017

Dostawa odczynników do diagnostyki chorób limfoproliferacyjnych metodą cytometrii przepływowej, kompatybilnych z cytometrem przepływowym BD FACS Canto II

2017-06-30
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 EURO
 
numer sprawy:
50/P/2017

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do Radiologii Interwencyjnej

2017-06-20
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro
 
numer sprawy:
51/P/2017

Przebudowa systemu zasilania elektroenergetycznego Centrum Diagnostyczno – Leczniczego we Włocławku

2017-06-20
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000euro
 
numer sprawy:
48/P/2017

Dostawa gazów medycznych, technicznych i specjalnych, mieszaniny azot - tlen do krioterapii, dzierżawę butli, zbiornika na ciekły azot oraz zbiornika na mieszaninę.

2017-06-19
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 EURO
 
numer sprawy:
49/P/2017

Dostawę staplera liniowego do niskich resekcji odbytnicy

2017-06-14