Lista przetargów

Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
251/P/2018

Dostawa produktów leczniczych

2018-12-06
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
250/P/2018

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych

2018-12-10
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
244/P/2018

Dostawa sprzętu serwerowego, oprogramowania serwerowego oraz przekazanie na rzecz Zamawiającego licencji dostępowych oraz wdrożenie wraz z uruchomieniem systemu Infrastruktury Klucza Publicznego

2018-12-06
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
254/P/2018

Dostawa produktów leczniczych – Fulvestrant

2018-12-06
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
240/P/2018

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków i suplementów diety dla Apteki Centrum (typ apteki – apteka otwarta)

2018-11-22
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
248/P/2018

Transport sanitarny

2018-12-04
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
249/P/2018

Obsługa krytej pływalni w zakresie ratownictwa wodnego

2018-12-03
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
243/P/2018

Usługa serwisowa systemów T-Doc firmy Getinge

2018-11-30
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
252/P/2018

Dostawa materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych

2018-11-30
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
238/P/2018

Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcję układów klimatyzacyjno-wentylacyjnych, dostawę i wymianę filtrów zwykłych i absolutnych oraz badanie integralności i szczelności zamocowania filtrów absolutnych w obiektach Centrum Onkologii w Bydgoszczy i filii we W

2018-11-20