Lista przetargów

Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
335/P/2019

Dostawa myjek dla pacjenta, wkładów eksploatacyjnych do dozowników higienicznych, wyrobów foliowych, materiałów gospodarczych, prześcieradeł i podkładów jednorazowych oraz chemii dla gastronomii

2019-08-20
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
345/P/2019

Obsługa środowiska teleinformatycznego Centrum Onkologii

2019-08-19
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
337/P/2019

Dostawa radiofarmaceutyków do diagnostyki i terapii

2019-08-07
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
331/P/2019

Kompleksowa obsługa serwisowa i konserwacja instalacji i urządzeń technicznych w obiektach Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu (PARiS) Centrum Onkologii w Bydgoszczy

2019-08-12
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
344/P/2019

Ubezpieczenie majątku Centrum Onkologii

2019-08-14
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
328/P/2019

Dostawa, montaż i uruchomienie laboratoryjnej linii technologicznej dla Zakładu Patologii Nowotworów i Patomorfologii

2019-07-29
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
333/P/2019

Świadczenie usługi serwisowej oprogramowania Kamsoft KS-FKW, KS-ESM, KS-ZZL wraz z infrastrukturą sprzętową

2019-08-14
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro
 
numer sprawy:
343/P/2019

Remont budynku Izby Przyjęć

2019-08-08
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
334/P/2019

Dostawa produktów leczniczych

2019-08-07
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
340/P/2019

Dostawa radiofarmaceutyku SAMAR 153 wraz z transportem

2019-08-07