Lista przetargów

Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyzej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
199/P/2018

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych

2018-08-10
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
201/P/2018

Świadczenie usług całodobowego żywienia pacjentów w oparciu o wynajęte pomieszczenia Bloku Żywieniowego po uzupełnieniu wyposażenia oraz prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej w oparciu o wynajęte pomieszczenia Cafe Bar Patio w Centrum Onkologi

2018-07-27
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
204/P/2018

Dostawa protez piersi

2018-08-16
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości ponizej 221 000 euro
 
numer sprawy:
209/P/2018

Dostawa jednorazowych elementów „Linia Pacjenta” do wstrzykiwacza CT

2018-08-07
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 Euro
 
numer sprawy:
198/P/2018

Dostawa produktów leczniczych - Nintedanibum

2018-08-08
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
182/P/2018

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków i suplementów diety dla Apteki Centrum (typ apteki – apteka otwarta)

2018-06-20
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
189/P/2018

Dostawa gotowych odczynników do automatycznego barwienia metodą histochemiczną wraz z dzierżawą 2 aparatów medycznych

2018-08-02
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyzej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
186/P/2018

Dostawa materiałów opatrunkowych

2018-07-03
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
202/P/2018

Dostawa ręczników papierowych, wyrobów foliowych, prześcieradeł i podkładów jednorazowych oraz chemii gospodarczej

2018-08-01
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
197/P/2018

Dostawa produktu leczniczego - OLAPARIBUM

2018-07-26