Lista przetargów

Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro
 
numer sprawy:
38/P/2017

Przebudowa systemu zasilania elektroenergetycznego Centrum Diagnostyczno - Leczniczego we Włocławku

2017-05-24
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 EURO
 
numer sprawy:
36/P/2017

Dostawa Generatora germanowo-galowego

2017-05-16
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 EURO
 
numer sprawy:
16/P/2017

Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku

2017-05-11
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro
 
numer sprawy:
29/P/2017

Kompleksowa obsługa serwisowa oraz konserwacja instalacji i urządzeń technicznych w obiektach Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu (PARiS) Centrum Onkologii w Bydgoszczy

2017-05-08
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro
 
numer sprawy:
34/P/2017

Dostawa sprzętu komputerowego

2017-05-05
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro
 
numer sprawy:
35/P/2017

Dostawa produktów leczniczych

2017-05-04
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro
 
numer sprawy:
32/P/2017

Dostawa środków chemicznych do utrzymania czystości dla Hotelu Pozyton

2017-04-28
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro
 
numer sprawy:
33/P/2017

Dostawa łącznika bezigłowego

2017-04-28
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 EURO
 
numer sprawy:
31/P/2017

Dostawa staplerów

2017-04-28
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro
 
numer sprawy:
28/P/2017

Dostawa zestawów odczynników do wykonywania badań z zakresu analizy mutacji somatycznych w genach EGFR, KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, AKT1 oraz c-Kit i PDGFRA

2017-04-24