Lista przetargów

Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro
 
numer sprawy:
415/P/2020

Dzierżawa analizatora spektrometrii mas (typu MALDI-TOF) do identyfikacji bakterii i grzybów oraz wybranych mechanizmów oporności wraz z dostawą płytek, matryc, standardów, odczynników, materiałów jednorazowych, zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierża

2020-04-09
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro
 
numer sprawy:
410/P/2020

Dostawa produktów leczniczych

2020-03-17
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 EURO
 
numer sprawy:
420/P/2020

Dostawa chemii podłogowej, środków chemicznych, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości, drobnego asortymentu gospodarczego do utrzymania czystości, pokrowców foliowych na łóżka szpitalne oraz proszku do prania

2020-04-03
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro
 
numer sprawy:
409/P/2020

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

2020-03-24
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro
 
numer sprawy:
421/P/2020

Dostawa sorbentu do oczyszczania spalin

2020-04-01
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro
 
numer sprawy:
412/P/2020

Dostawa odczynników do diagnostyki chorób limfoproliferacyjnych metodą cytometrii przepływowej wraz z dzierżawą cytometru przepływowego

2020-03-23
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 EURO
 
numer sprawy:
417/P/2020

Dostawa produktów leczniczych

2020-03-24
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 EURO
 
numer sprawy:
413/P/2020

Dostawa materiałów do diagnostyki mikrobiologicznej: krążków z antybiotykami, pasków plastikowych, testów manualnych, krążkowych, lateksowych, wskaźników do systemów do hodowli drobnoustrojów

2020-03-10
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 EURO
 
numer sprawy:
414/P/2020

Dostawa 40 sztuk podkładek pod głowę do unieruchomienia w obrębie głowy i szyi

2020-03-10
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro
 
numer sprawy:
416/P/2020

Dostawa objętościowych pomp infuzyjnych

2020-03-06