Lista przetargów

Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
137/P/2018

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków i suplementów diety dla Apteki Centrum (typ apteki – apteka otwarta)

2018-02-20
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
135/P/2018

Dostawa i uruchomienie układu komór gorących z półautomatycznym systemem rozdozowywania radiofarmaceutyków PET, spełniających wymagania GMP z zakupem jednorazowych zestawów eksploatacyjnych

2018-02-12
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
125/P/2018

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

2018-02-02
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
138/P/2018

Dostawa oprogramowania systemu dla radioterapii stereotaktycznej z rozbudową systemu planowania leczenia

2018-02-16
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
141/P/2018

Dostawa zestawu jednorazowych drenów, czujników temperatury i pojemników do perfuzji, kompatybilnego z urządzeniem Performer HT

2018-02-20
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
139/P/2018

Dostawa sorbentów do oczyszczania spalin

2018-02-19
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
133/P/2018

Dostawa wysokiej jakości aparatów ultrasonograficznych

2018-02-14
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
132/P/2018

Dostawa przeciwciał, odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatów do barwienia metodą immunohistochemiczną.

2018-02-15
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
126/P/2018

Dostawa produktów leczniczych

2018-01-16
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
134/P/2018

Dostawa produktu leczniczego - Enzalutamidum

2018-02-09