Lista przetargów

Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
379/P/2019

Dostawa produktu radiofarmaceutycznego DOTA TATE

2019-12-10
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
380/P/2019

Dostawa produktów radiofarmaceutycznych do diagnostyki, produktów radiofarmaceutycznych do terapii izotopowych oraz zestawów do sporządzania preparatów radiofarmaceutycznych wraz z transportem

2019-12-05
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
384/P/2019

Dostawa jednorazowych aplikatorów do aparatu Microselectron HDR

2019-12-13
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
387/P/2019

Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora podstawowego i analizatora back-up

2019-12-11
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
389/P/2019

Dostawę narzędzi Ligasure kompatybilnych z urządzeniem Force Triad

2019-12-11
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
378/P/2019

Dostawa jednej sztuki generatora Ge/Ga o aktywności 50 mCi z eluentem do produkcji izotopu 68Ga

2019-12-05
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
382/P/2019

Obsługa krytej pływalni w zakresie ratownictwa wodnego

2019-12-02
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
381/P/2019

Dostawa odczynników i preparatów chemicznych

2019-11-28
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
355/P/2019

Dostawa środków ochrony indywidualnej stosowanych w procedurze medycznej oraz materiałów opatrunkowych

2019-10-29
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
360/P/2019

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do podawania leków

2019-10-24