Lista przetargów

Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
175/P/2018

Dostawa produktów leczniczych

2018-06-01
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.548.000 euro
 
numer sprawy:
185/P/2018

Termomodernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy- docieplenie stropodachów

2018-06-19
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
174/P/2018

Dostawa produktu leczniczego zawierającego substancję czynną dichlorek radu-223 stosowany w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego

2018-05-29
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
179/P/2018

Kompleksowa obsługa serwisowa i konserwacja instalacji i urządzeń technicznych w obiektach Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu (PARiS) Centrum Onkologii w Bydgoszczy

2018-06-15
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
183/P/2018

Dostawa jednorazowych, jałowych instrumentów do urządzenia Mammotomy Encore Enspire

2018-06-13
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 EURO
 
numer sprawy:
180/P/2018

Dostawę radiofarmaceutyków do diagnostyki i terapii izotopowych wraz z transportem

2018-06-12
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.548.000 euro
 
numer sprawy:
171/P/2018

Termomodernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy- docieplenie stropodachów

2018-05-24
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
167/P/2018

Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów potechnologicznych wytwarzanych w procesie termicznego przekształcania odpadów medycznych

2018-05-29
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
172/P/2018

Obsługa siłowni i prowadzenie zajęć fitness

2018-05-30
 
 
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro
 
numer sprawy:
178/P/2018

Dostawa radiofarmaceutyku SAMAR 153 wraz z transportem

2018-05-30