Doświadczony personel

Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest jednym z najbardziej nowoczesnych szpitali w Europie. Nasi pacjenci mogą być pewni, że zajmują się nimi lekarze z ogromnym dorobkiem naukowym połączonym z wiedzą praktyczną, pełen empatii wykwalifikowany personel pielęgniarski oraz doświadczeni technicy. Wspólnie tworzymy zespól z pasją otwarty na innowacyjność, utożsamiający się ze swoim miejscem pracy. Dzięki rozwojowi umiejętności i kompetencji pracowników oraz inwestycji w podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Centrum Onkologii osiągnęło tak wysoki poziom, mierzony liczbą zadowolonych pacjentów.

Nasz doświadczony personel lekarski

AMBULATORIUM CHEMIOTERAPII

Koordynator dr n. med. BOGDAN ŻURAWSKI spec. onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów i radioterapii onkologicznej

dr n. med. EWA CHMIELOWSKA spec. onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów i chorób wewnętrznych

lek. ANNA SZULGO-PACZKOWSKA spec. onkologii klinicznej

lek. OLGA URBANOWSKA-DOMAŃSKA spec. onkologii klinicznej

dr n. med. MICHAŁ WIŚNIEWSKI spec. onkologii klinicznej

CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZE FILIA WE WŁOCŁAWKU

Koordynator dr n. med. PIOTR PLECKA spec. onkologii klinicznej

lek. MARIUSZ BURAK spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

lek. JOANNA JEROMINKO spec. radiologii i diagnostyki obrazowej i radiodiagnostyki

lek. ELŻBIETA KOPYDŁOWSKA spec. anestezjologii i intensywnej terapii 

lek. ELIZA MAJCZYŃSKA spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. MONIKA OLEJNICZAK spec. onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych

dr n. med. PIOTR SAWRYCKI spec. onkologii klinicznej i chemioterapii nowotworów

lek. ANDRZEJ SPORNY spec. gastroenterologii i chorób wewnętrznych

lek. MARCIN WALEWICZ spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. WOŹNIAK ANDRZEJ spec. anestezjologii i intensywnej terapii 

lek. SŁAWOMIR WÓJTEWICZ spec. położnictwa i ginekologii

lek. HELENA WRZECIONKOWSKA spec. otolaryngologii

lek. STEFAN WRZESIŃSKI spec. otolaryngologii

lek. ANNA WSZELAK spec. radiodiagnostyki

lek. DANIEL ZABOROWSKI spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

DZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Koordynator lek. MIROSŁAW DOBROWOLSKI spec. anestezjologii i intensywnej terapii

lek. ALAHMAD ALALI NASER spec. anestezjologii i intensywnej terapii

lek. MAŁGORZATA CHRÓŚCICKA-KULAS spec. anestezjologii i intensywnej terapii

lek. BARBARA GROSS spec. anestezjologii i intensywnej terapii

lek. MAŁGORZATA JANKOWSKA spec. anestezjologii i intensywnej terapii i chirurgii ogólnej

lek. JÓZEF KOWALCZYK spec. anestezjologii i intensywnej terapii

dr n. med. JACEK KUPISIAK spec. anestezjologii i intensywnej terapii

lek. ADAM KWIATKOWSKI spec. anestezjologii i intensywnej terapii

dr n. med. MAREK MACIEJEWSKI spec. anestezjologii i intensywnej terapii

lek. MARZENA PIOTROWSKA-ABOUKATILA spec. anestezjologii i intensywnej terapii

dr n. med. WOJCIECH POLENCEUSZ spec. anestezjologii i intensywnej terapii

lek. TOMASZ RYZNAR spec. anestezjologii i intensywnej terapii

lek. MAŁGORZATA WIECZOREK spec. anestezjologii i intensywnej terapii

lek. JAN WOLNY spec. anestezjologii i intensywnej terapii

IZBA PRZYJĘĆ

Kierownik dr n. med. JAN CISOWSKI spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ I NOWOTWORÓW

Koordynator dr n. med. MACIEJ DANCEWICZ spec. chirurgii klatki piersiowej i chirurgii ogólnej

Kierownik Kliniki prof. dr hab. n. med. JANUSZ KOWALEWSKI spec. chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej i organizacji ochrony zdrowia

dr n. med. MARIUSZ BELLA spec. chirurgii klatki piersiowej i chirurgii ogólnej

dr n. med. PRZEMYSŁAW BŁAWAT spec. chirurgii klatki piersiowej

lek. ALEKSANDRA BURYSZ  spec. chorób wewnętrznych i chorób płuc

dr n. med. ALEKSANDRA CHRZĄSTEK rezydent

lek. BŁAŻEJ PRZYBYSŁAWSKI spec. chorób wewnętrznych i chorób płuc

dr. n. med. JOANNA TURSKA spec. chirurgia klatki piersiowej

lek. ŁUKASZ ŻOŁNA w trakcie specjalizacji

ODDZIAŁ KLINICZNY BRACHYTERAPII

Koordynator prof. dr hab. n. med. ROMAN MAKAREWICZ spec. radioterapii onkologicznej

dr n. med. ANDRZEJ LEBIODA spec. radioterapii onkologicznej i chorób wewnętrznych

dr n. med. JOANNA TERLIKIEWICZ spec. radioterapii onkologicznej i medycyny paliatywnej

dr n. med. ANNA WRONCZEWSKA spec. radioterapii onkologicznej

ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Koordynator prof. dr hab. n. med. WOJCIECH ZEGARSKI spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

Zastępca Koordynatora Oddziału Chirurgii Onkologicznej ds. Zespołu Endokrynologii Onkologicznej dr n. med. MICHAŁ KAMIŃSKI spec. endokrynologii 

lek. JACEK ANDRUSZKIEWICZ spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

dr n. med. DARIUSZ BAŁA spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

lek. WOJCIECH GRĄBCZEWSKI spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

dr n. med. MICHAŁ JANKOWSKI spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

lek. MIECZYSŁAW KAŹMIERCZAK spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

dr n. med. MICHAŁ KLAG spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

dr n. med. MACIEJ NOWACKI rezydent

lek. JANUSZ PIECH spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

lek. MAREK PRZYBYŁ spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

dr n. med. BARTOSZ SKONIECZNY w trakcie specjalizacji

dr n. med. TOMASZ STANIUK spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

lek. KAROL TKACZYŃSKI rezydent

lek. PAWEŁ WOROPAJ rezydent

lek. DORIAN WIŚNIEWSKI rezydent

ODDZIAŁ KLINICZNY GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

Ordynator dr n. med. SŁAWOMIR JABŁOŃSKI spec. ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii

lek. GRZEGORZ CWYNAR

lek. ZBIGNIEW DZWONIARKIEWICZ spec. położnictwa i ginekologii

dr n. med. ARKADIUSZ FABISZEWSKI spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

dr n. med. MAREK HĘSIAK spec. położnictwa i ginekologii

lek. ANDRZEJ ILKÓW spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

lek. JAROSŁAW JAROSZEK spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

dr n. med. JULIUSZ KOBIERSKI spec. ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii

lek. KATARZYNA LÉPINAY

lek. MICHAŁ MAKAREWICZ spec. położnictwa i ginekologii

lek. PIOTR NOWICKI spec. położnictwa i ginekologii

dr n. med. TOMASZ RAJS spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

dr n. med. SEBASTIAN SZUBERT spec. położnictwa i ginekologii

dr n. med. LESZEK WOLAŃSKI spec. chirurgii ogólnej

ODDZIAŁ KLINICZNY NOWOTWORÓW PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ

Koordynator dr hab. n. med. TOMASZ NOWIKIEWICZ spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

dr n. med. PIOTR RHONE spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

dr n. med. ARTUR GRALEC spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

lek. JACEK HOFFMAN spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

lek. WITOLD KOWALSKI spec. chirurgii ogólnej

dr n. med. EDWARD KRAJEWSKI spec. chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej i medycyny paliatywnej

lek. ANDRZEJ NOWOSAD spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

dr n. med. TADEUSZ OLEJARZ spec. chirurgii ogólnej

dr n. med. KRZYSZTOF PŁAWSKI spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

lek. ELŻBIETA STASIENKO

ODDZIAŁ KLINICZNY ONKOLOGII

Koordynator lek. Adrianna Makarewicz

dr n. med. JERZY TUJAKOWSKI spec. onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów i chorób wewnętrznych

dr hab. n. med. KRZYSZTOF KOPER spec. onkologii klinicznej  

lek. JAN KOPEĆ  spec. onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów i chorób wewnętrznych  

lek. RYSZARD CHABOWSKI spec. chorób wewnętrznych

lek. KATARZYNA KALINOWSKA spec. onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów i radioterapii onkologicznej

lek. PAULINA KILIAN-VAN MIEGEM rezydent

dr n.med. AGNIESZKA KOPER spec. onkologii klinicznej

lek. ANNA KRAUSE spec. onkologii klinicznej

lek. MANUELA LAS-JANKOWSKA spec. onkologii klinicznej

lek. MICHAŁ MARJAŃSKI spec. onkologii klinicznej 

lek. MAGDALENA PARADOWSKA rezydent

lek. MATEUSZ PASZKIEWICZ rezydent

lek. KATARZYNA SZYMCZAK rezydent

lek. MARCIN ŚWIEŻYŃSKI spec. onkologii klinicznej

lek. KAROLINA WRÓBLEWSKA rezydent

lek. NATALIA BĄKOWSKA-KOCIK rezydent

lek. JAN FILIPIAK spec. onkologii klinicznej

lek. WOJCIECH IWASZKO spec. onkologii klinicznej, medycyny rodzinnej i medycyny paliatywnej

lek. MARLENA JANICZEK rezydent

lek. ADRIANNA MAKAREWICZ spec. onkologii klinicznej

lek. MARTA MILINKIEWICZ rezydent

lek. AGNIESZKA POKRZYWNICKA rezydent

lek. NATALIA SORBOTTEN rezydent

lek. MARTA SZNAJDROWSKA rezydent

dr n. med. MAGDALENA WIŚNIEWSKA spec. onkologii klinicznej

lek. ALEKSANDRA ZIÓŁKOWSKA-KRAJEWSKA rezydent

ODDZIAŁ KLINICZNY RADIOTERAPII

Koordynator dr hab. n. med. KRZYSZTOF ROSZKOWSKI prof. nadzw spec. radioterapii onkologicznej

dr n. med. PIOTR BŁASZCZYK spec. radioterapii onkologicznej

lek. MACIEJ BLOK rezydent

lek. JOANNA GUZIAŁEK spec. radioterapii onkologicznej

lek. KARINA KORZYBSKA rezydent

lek. PAULINA MAKOWSKA spec. radioterapii onkologicznej

lek. GABRIELA MALAGA spec. radioterapii onkologicznej

lek. RADOSŁAW SITARZ spec. radioterapii onkologicznej

lek. PAWEŁ SZYMAŃSKI spec. radioterapii onkologicznej

ODDZIAŁ KLINICZNY UROLOGII ONKOLOGICZNEJ

Koordynator dr n. med. JERZY SIEKIERA spec. urologii i chirurgii ogólnej

lek. PAWEŁ BARTOSZEWSKI spec. urologii

dr n. med. MIŁOSZ JASIŃSKI spec. urologii

dr n. med. i n. o zdr. KRZYSZTOF KAMECKI spec. urologii i chirurgii ogólnej

dr n. med. KRZYSZTOF KRAŚNICKI spec. urologii

lek. DARIUSZ KRZEMIEŃ spec. urologii

lek. BARTŁOMIEJ MAŁKOWSKI rezydent

lek. PRZEMYSŁAW SKIMINA spec. urologii

lek. MACIEJ TWORKIEWICZ spec. urologii

lek. PRZEMYSŁAW WIŚNIEWSKI spec. urologii

lek. ANDRZEJ WRONCZEWSKI spec. urologii

lek. PAWEŁ WROŃSKI rezydent

POLIKLINIKA/PRZYCHODNIA

Koordynator dr n. med. PIOTR CIOSOWSKI spec. chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej i epidemiologii

lek. ANNA ADAMCZYK spec. neurologii i medycyny paliatywnej

dr n. med. MAREK BALCERZAK spec. kardiologii

dr n. med. TOMASZ KORNATOWSKI spec. otolaryngologii i alergologii

lek. JOANNA KWAŚNIEWSKA spec. chorób wewnętrznych

dr n. med. MARIA MARTYŃSKA spec. otolaryngologii i laryngologii

lek. MAGDALENA SPYCHALSKA spec. chorób wewnętrznych i diabetologii

lek. BARTOSZ TOPOLIŃSKI spec. kardiologii

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ

Koordynator dr n. med. JADWIGA SZABO-MOSKAL spec. radiodiagnostyki

lek. PRZEMYSŁAW ANDRZEJEWSKI rezydent

dr n. med. EWELINA BŁASZCZYK spec. radiologii i diagnostyki obrazowej i radiodiagnostyki

lek. KATARZYNA KRYSTKIEWICZ - rezydent

lek. KATARZYNA KUPISZ - rezydent

lek. MARCIN ŁADZIŃSKI spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. ADAM NOWAK spec. radiodiagnostyki

lek. MAGDALENA ORACZ spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. EMILIA PIĄTKOWSKA - rezydent

lek. JAREMA PIETRZAK - radiolog

lek. ROBERT PISKOW spec. radiologii i diagnostyki obrazowej i chorób wewnętrznych

lek. PAULINA PRZYGODZIŃSKA spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. KATARZYNA PUCKOWSKA-MICHALSKA spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. MAREK SIELATYCKI spec. radiologii i diagnostyki obrazowej i chorób wewnętrznych

lek. AGNIESZKA SKUTECKA spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

lek MATEUSZ SOWIŃSKI  - rezydent

dr n. med. MAŁGORZATA STUSIŃSKA spec. radiodiagnostyki

lek. SZAREK-KARPIŃSKA MARTA rezydent

lek. PRZEMYSŁAW SZLĘZAK spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. MATEUSZ SZYMAŃSKI rezydent

lek. BEATA TALAŚKA rezydent

lek. MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. BEATA WOZIKOWSKA-BIAŁKOWSKA spec. radiodiagnostyki

lek. KAROL ZACZYŃSKI spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

ZAKŁAD ENDOSKOPII

Koordynator dr n. med. ZBIGNIEW KULA spec. gastroenterologii i chorób wewnętrznych

lek. MARCIN SOBOŃ spec. gastroenterologii i chorób wewnętrznych

ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Koordynator dr hab. n. med. BOGDAN MAŁKOWSKI spec. medycyny nuklearnej

lek. RITA ŁOPATTO spec. medycyny nuklearnej

lek. MARTA MARUSZAK rezydent

lek. TOMASZ PIETRZAK spec. medycyny nuklearnej i chorób wewnętrznych

lek. JAROSŁAW SZEFER spec. medycyny nuklearnej i chorób wewnętrznych

ZAKŁAD PATOLOGII NOWOTWORÓW I PATOMORFOLOGII

Koordynator dr hab. n. med. WOJCIECH JÓŹWICKI spec. patomorfologii

dr n. med. CEZARY JOCHYMSKI spec. patomorfologii

dr n. med. EWA ŚRUTEK spec. patomorfologii

ZAKŁAD PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

Koordynator dr n. med. TOMASZ MIERZWA spec. chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

lek. JÓZEF DZIEDZIC spec. położnictwa i ginekologii

lek. HELENA MALESZEWSKA-ZABOJSKA  spec. chirurgii onkologicznej

lek. AGATA RUNGE spec. genetyki klinicznej

dr n. med. PIOTR SIWEK spec. położnictwa i ginekologii

ZAKŁAD RADIOTERAPII

Koordynator dr hab. n. med. KRZYSZTOF ROSZKOWSKI prof. nadzw spec. radioterapii onkologicznej

lek. MAGDALENA ADAMCZAK-SOBCZAK rezydent

lek. JOWITA ARMATYS-SOWA spec. radioterapii onkologicznej

dr n. med. MAGDALENA BAŃKOWSKA-WOŹNIAK spec. radioterapii onkologicznej i otolaryngologii

dr n. med. MARTA BIEDKA spec. radioterapii onkologicznej

lek. JOANNA BONDOS

lek. ARKADIUSZ BRĄSZEWSKI rezydent

dr n. med. JACEK FURTAK spec. neurochirurgii

dr n. med. MONIKA GRZELA spec. radioterapii onkologicznej i medycyny paliatywnej

lek. KATARZYNA INDRAK-RAWICKA spec. radioterapii onkologicznej

lek. MARIA KUBIAK spec. radioterapii onkologicznej

dr n. med. GRAŻYNA KULIŃSKA spec. radioterapii onkologicznej

lek. TAMARA KUŹBA-KRYSZAK spec. radioterapii onkologicznej

dr n. med. ALEKSANDRA LEWANDOWSKA spec. radioterapii onkologicznej i medycyny paliatywnej

lek. ALEKSANDRA MELLER spec. radioterapii onkologicznej i medycyny paliatywnej

lek. ANDRZEJ OSTROWSKI spec. radioterapii onkologicznej

lek. ANNA PARTYKA spec. radioterapii onkologicznej

dr n. med. JOANNA RESZKE spec. radioterapii onkologicznej i medycyny paliatywnej

lek. ZYGMUNT SIEDLECKI spec. neurochirurgii

dr n. med. PAWEŁ SOKAL spec. neurochirurgii

dr hab. n. med. MACIEJ ŚNIEGOCKI spec. neurochirurgii

lek. IZABELA TESMER-LASKOWSKA spec. radioterapii onkologicznej

dr n. med. TOMASZ WIŚNIEWSKI spec. radioterapii onkologicznej

lek. WERONIKA ŻURAWSKA spec. radioterapii onkologicznej

PRACOWNIA RADIOCHIRURGII I RADIOTERAPII OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO

Koordynator dr n. med. MACIEJ HARAT spec. radioterapii onkologicznej

lek. MARCIN BIRSKI spec. neurochirurgii 

dr n. med. PIOTR GASIŃSKI spec. neurochirurgii

dr n. med. MARCIN RUDAŚ spec. neurochirurgii

dr hab.n.o zdr PIOTR ZIELIŃSKI spec. neurochirurgii

ZAKŁAD REHABILITACJI

Kierownik Zakładu mgr JOLANTA KOŁODZIEJ

Zastępca kierownika mgr MARIA MARSZAŁEK spec. rehabilitacji ruchowej

lek. JOANNA KAMIŃSKA-MUCHA spec. rehabilitacji medycznej

lek. MONIKA LITWINIUK  spec. rehabilitacji medycznej

lek. ANDRZEJ PODHREBELNY  spec. rehabilitacji medycznej

lek. AGNIESZKA POŁOMSKA spec. rehabilitacji medycznej

lek. JOANNA WIERZCHUCKA  spec. rehabilitacji medycznej

ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Koordynator dr n. med. BOŻENA KAWIECKA-DZIEMBOWSKA psycholog

mgr HANNA MATUSZCZAK psycholog

mgr RENATA PAŁASZYŃSKA psycholog

lek. MAŁGORZATA ZASĘPA spec. psychiatra

ZAKŁAD RADIOTERAPII WE WŁOCŁAWKU

Kierownik dr n. med. MAŁGORZATA ZARZYCKA spec. radioterapii onkologicznej i medycyny paliatywnej

zastępca kierownika dr n.med. MIESZKO BIAŁAS spec. radioterapii onkologicznej

prof. dr hab. n. med. JACEK FIJUTH - konsultant medyczny