Doświadczony personel

Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest jednym z najbardziej nowoczesnych szpitali w Europie. Nasi pacjenci mogą być pewni, że zajmują się nimi lekarze z ogromnym dorobkiem naukowym połączonym z wiedzą praktyczną, pełen empatii wykwalifikowany personel pielęgniarski oraz doświadczeni technicy. Wspólnie tworzymy zespól z pasją otwarty na innowacyjność, utożsamiający się ze swoim miejscem pracy. Dzięki rozwojowi umiejętności i kompetencji pracowników oraz inwestycji w podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Centrum Onkologii osiągnęło tak wysoki poziom, mierzony liczbą zadowolonych pacjentów.

Nasz doświadczony personel lekarski

AMBULATORIUM CHEMIOTERAPII

Koordynator dr n. med. BOGDAN ŻURAWSKI spec. onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów i radioterapii onkologicznej

dr n. med. MARIA OSMAŃSKA spec. onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów, chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej

lek. ANNA SZULGO-PACZKOWSKA spec. onkologii klinicznej

lek. OLGA URBANOWSKA-DOMAŃSKA spec. onkologii klinicznej

dr n. med. MICHAŁ WIŚNIEWSKI spec. onkologii klinicznej

CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZE FILIA WE WŁOCŁAWKU

lek. MARIUSZ BURAK spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

lek. JOANNA JEROMINKO spec. radiologii i diagnostyki obrazowej i radiodiagnostyki

lek. ELIZA MAJCZYŃSKA spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

dr n. med. PIOTR SAWRYCKI spec. onkologii klinicznej i chemioterapii nowotworów

lek. ANDRZEJ SPORNY spec. gastroenterologii i chorób wewnętrznych

lek. MARCIN WALEWICZ spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. SŁAWOMIR WÓJTEWICZ spec. położnictwa i ginekologii

lek. HELENA WRZECIONKOWSKA spec. otolaryngologii

lek. STEFAN WRZESIŃSKI spec. otolaryngologii

lek. ANNA WSZELAK spec. radiodiagnostyki

lek. DANIEL ZABOROWSKI spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

DZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Koordynator lek. MIROSŁAW DOBROWOLSKI spec. anestezjologii i intensywnej terapii

lek. ALAHMAD ALALI NASER spec. anestezjologii i intensywnej terapii

lek. MAŁGORZATA CHRÓŚCICKA-KULAS spec. anestezjologii i intensywnej terapii

lek. BARBARA GROSS spec. anestezjologii i intensywnej terapii

lek. MAŁGORZATA JANKOWSKA spec. anestezjologii i intensywnej terapii i chirurgii ogólnej

lek. JÓZEF KOWALCZYK spec. anestezjologii i intensywnej terapii

dr n. med. JACEK KUPISIAK spec. anestezjologii i intensywnej terapii

lek. ADAM KWIATKOWSKI spec. anestezjologii i intensywnej terapii

dr n. med. MAREK MACIEJEWSKI spec. anestezjologii i intensywnej terapii

lek. MARZENA PIOTROWSKA-ABOUKATILA spec. anestezjologii i intensywnej terapii

dr n. med. WOJCIECH POLENCEUSZ spec. anestezjologii i intensywnej terapii

lek. TOMASZ RYZNAR spec. anestezjologii i intensywnej terapii

lek. MAŁGORZATA WIECZOREK spec. anestezjologii i intensywnej terapii

lek. JAN WOLNY spec. anestezjologii i intensywnej terapii

IZBA PRZYJĘĆ

Kierownik dr n. med. JAN CISOWSKI spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ I NOWOTWORÓW

Ordynator prof. dr hab. n. med. JANUSZ KOWALEWSKI spec. chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej i organizacji ochrony zdrowia

dr n. med. MARIUSZ BELLA spec. chirurgii klatki piersiowej i chirurgii ogólnej

dr n. med. PRZEMYSŁAW BŁAWAT spec. chirurgii klatki piersiowej

lek. ALEKSANDRA CHRZĄSTEK rezydent

dr n. med. MACIEJ DANCEWICZ spec. chirurgii klatki piersiowej i chirurgii ogólnej

dr n. med. TOMASZ SZCZĘSNY spec. chirurgii klatki piersiowej i chirurgii ogólnej

dr n. med. PAWEŁ WNUK spec. chirurgii klatki piersiowej

lek. ŁUKASZ ŻOŁNA w trakcie specjalizacji

ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII

Koordynator dr n. med. JERZY TUJAKOWSKI spec. onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów i chorób wewnętrznych

lek. NATALIA BĄKOWSKA-KOCIK rezydent

lek. JAN FILIPIAK spec. onkologii klinicznej

lek. WOJCIECH IWASZKO spec. onkologii klinicznej, medycyny rodzinnej i medycyny paliatywnej

dr n. med. KRZYSZTOF KOPER w trakcie specjalizacji

lek. ANNA KWIATKOWSKA rezydent

lek. ADRIANNA MAKAREWICZ spec. onkologii klinicznej

lek. MARTA MILINKIEWICZ rezydent

lek. EMILIA RAWICKA rezydent

lek. NATALIA SORBOTTEN rezydent

lek. MARTA SZNAJDROWSKA rezydent

dr n. med. MAGDALENA WIŚNIEWSKA spec. onkologii klinicznej

lek. ALEKSANDRA ZIÓŁKOWSKA rezydent

ODDZIAŁ KLINICZNY BRACHYTERAPII

Koordynator prof. dr hab. n. med. ROMAN MAKAREWICZ spec. radioterapii onkologicznej

dr n. med. ANDRZEJ LEBIODA spec. radioterapii onkologicznej i chorób wewnętrznych

dr n. med. JOANNA TERLIKIEWICZ spec. radioterapii onkologicznej i medycyny paliatywnej

dr n. med. ANNA WRONCZEWSKA spec. radioterapii onkologicznej

ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Koordynator prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

lek. JACEK ANDRUSZKIEWICZ spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

lek. ALICJA BABIAK rezydent

dr n. med. DARIUSZ BAŁA spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

lek. WOJCIECH GRĄBCZEWSKI spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

dr n. med. MICHAŁ JANKOWSKI spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

lek. JAROSŁAW JAROSZEK spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

lek. MIECZYSŁAW KAŹMIERCZAK spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

dr n. med. MICHAŁ KLAG spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

dr n. med. MACIEJ NOWACKI w trakcie specjalizacji

lek. JANUSZ PIECH spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

lek. MAREK PRZYBYŁ spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

dr n. med. TOMASZ STANIUK spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

lek. KAROL TKACZYŃSKI rezydent

lek. DORIAN WIŚNIEWSKI rezydent

ODDZIAŁ KLINICZNY GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

Koordynator dr n. med. SŁAWOMIR JABŁOŃSKI spec. ginekologii onkologicznej i położnictwa i ginekologii

lek. ZBIGNIEW DZWONIARKIEWICZ spec. położnictwa i ginekologii

dr n. med. ARKADIUSZ FABISZEWSKI spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

lek. ANDRZEJ ILKÓW spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

dr n. med. JULIUSZ KOBIERSKI spec. ginekologii onkologicznej i położnictwa i ginekologii

lek. MICHAŁ MAKAREWICZ spec. położnictwa i ginekologii

lek. PIOTR NOWICKI spec. położnictwa i ginekologii

lek. TOMASZ RAJS spec. chirurgii ogólnej

lek. ELŻBIETA STASIENKO w trakcie specjalizacji

prof. dr hab. n. med. ŁUKASZ WICHEREK spec. ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii  i immunologii klinicznej

ODDZIAŁ KLINICZNY NOWOTWORÓW PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ

Koordynator dr n. med. PIOTR RHONE spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

dr n. med. ARTUR GRALEC spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

lek. JACEK HOFFMAN spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

lek. WITOLD KOWALSKI spec. chirurgii ogólnej

dr n. med. EDWARD KRAJEWSKI spec. chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej i medycyny paliatywnej

dr n. med. TOMASZ NOWIKIEWICZ spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

lek. ANDRZEJ NOWOSAD spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

dr n. med. TADEUSZ OLEJARZ spec. chirurgii ogólnej

dr n. med. KRZYSZTOF PŁAWSKI spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

lek. MARTA SZKUDLIŃSKA spec. chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

ODDZIAŁ KLINICZNY ONKOLOGII

Koordynator dr n. med. EWA CHMIELOWSKA spec. onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów i chorób wewnętrznych

lek. RYSZARD CHABOWSKI spec. chorób wewnętrznych

lek. AGNIESZKA CHAMIER CIEMINSKA spec. onkologii klinicznej

lek. LUIZA GŁUSZEK-ORZECHOWSKA w trakcie specjalizacji

lek. KATARZYNA KALINOWSKA spec. onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów i radioterapii onkologicznej

lek. PAULINA KILIAN rezydent

lek. JAN KOPEĆ spec. onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów i chorób wewnętrznych

lek. ANNA KRAUSE spec. onkologii klinicznej

lek. MANUELA LAS-JANKOWSKA w trakcie specjalizacji

lek. MICHAŁ MARJAŃSKI rezydent

lek. MONIKA OLEJNICZAK spec. onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych

lek. MAGDALENA PARADOWSKA rezydent

lek. MATEUSZ PASZKIEWICZ rezydent

lek. KATARZYNA SZYMCZAK rezydent

lek. MARCIN ŚWIEŻYŃSKI spec. onkologii klinicznej

lek. KAROLINA WRÓBLEWSKA rezydent

ODDZIAŁ KLINICZNY RADIOTERAPII

Koordynator dr hab. n. med. KRZYSZTOF ROSZKOWSKI spec. radioterapii onkologicznej

lek. ANNA BĄK rezydent

dr n. med. PIOTR BŁASZCZYK spec. radioterapii onkologicznej

lek. JOANNA GUZIAŁEK spec. radioterapii onkologicznej

dr n. med. MACIEJ HARAT spec. radioterapii onkologicznej

lek. KARINA KORZYBSKA rezydent

lek. PAULINA MAKOWSKA spec. radioterapii onkologicznej

lek. GABRIELA MALAGA spec. radioterapii onkologicznej

lek. RADOSŁAW SITARZ spec. radioterapii onkologicznej

lek. PAWEŁ SZYMAŃSKI spec. radioterapii onkologicznej

lek. ROMAN SZYPOWSKI rezydent

ODDZIAŁ KLINICZNY UROLOGII ONKOLOGICZNEJ

Koordynator dr n. med. JERZY SIEKIERA spec. urologii

lek. PAWEŁ BARTOSZEWSKI spec. urologii

dr n. med. MIŁOSZ JASIŃSKI spec. urologii

lek. KRZYSZTOF KAMECKI spec. urologii

dr n. med. KRZYSZTOF KRAŚNICKI spec. urologii

lek. BARTŁOMIEJ MAŁKOWSKI rezydent

lek. PRZEMYSŁAW SKIMINA spec. urologii

lek. MACIEJ TWORKIEWICZ spec. urologii

lek. PRZEMYSŁAW WIŚNIEWSKI spec. urologii

lek. ANDRZEJ WRONCZEWSKI spec. urologii

lek. PAWEŁ WROŃSKI spec. urologii

POLIKLINIKA/PRZYCHODNIA

Koordynator dr n. med. PIOTR CIOSOWSKI spec. chirurgii onkologicznej

lek. ANNA ADAMCZYK spec. neurologii

dr n. med. MICHAŁ KAMIŃSKI spec. endokrynologii

dr n. med. TOMASZ KORNATOWSKI spec. otolaryngologii

dr n. med. MARIA MARTYŃSKA spec. otolaryngologii

lek. MAGDALENA SPYCHALSKA spec. chorób wewnętrznych

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ

Koordynator dr n. med. JADWIGA SZABO-MOSKAL spec. radiodiagnostyki

lek. PRZEMYSŁAW ANDRZEJEWSKI rezydent

dr n. med. EWELINA BŁASZCZYK spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. JOANNA JANISZEWSKA-STASIAK rezydent

lek. MARIA KLAIN rezydent

lek. MARCIN ŁADZIŃSKI spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. ADAM NOWAK spec. radiodiagnostyki

lek. MAGDALENA ORACZ spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. ROBERT PISKOW spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. PAULINA PRZYGODZIŃSKA spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. KATARZYNA PUCKOWSKA-MICHALSKA spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. MAREK SIELATYCKI spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. AGNIESZKA SKUTECKA spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. PAWEŁ STĘPNIEWSKI rezydent

dr n. med. MAŁGORZATA STUSIŃSKA spec. radiodiagnostyki

lek. SZAREK-KARPIŃSKA MARTA rezydent

lek. PRZEMYSŁAW SZLĘZAK spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. MATEUSZ SZYMAŃSKI rezydent

lek. BEATA TALAŚKA rezydent

lek. PIOTR WASILEWSKI spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. BEATA WOZIKOWSKA-BIAŁKOWSKA spec. radiodiagnostyki

lek. KAROL ZACZYŃSKI spec. radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. ADAM ZBOIŃSKI rezydent

ZAKŁAD ENDOSKOPII

Koordynator dr n. med. ZBIGNIEW KULA spec. gastroenterologii

lek. MARCIN SOBOŃ spec. gastroenterologii i chorób wewnętrznych

ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Koordynator dr n. med. BOGDAN MAŁKOWSKI spec. medycyny nuklearnej

lek. RITA ŁOPATTO spec. medycyny nuklearnej

lek. MARTA MARUSZAK rezydent

lek. TOMASZ PIETRZAK spec. medycyny nuklearnej

lek. JAROSŁAW SZEFER spec. medycyny nuklearnej

ZAKŁAD PATOLOGII NOWOTWORÓW I PATOMORFOLOGII

Koordynator dr hab. n. med. WOJCIECH JÓŹWICKI spec. patomorfologii

dr n. med. CEZARY JOCHYMSKI spec. patomorfologii

dr n. med. TADEUSZ SZYLBERG spec. patomorfologii

dr n. med. EWA ŚRUTEK spec. patomorfologii

ZAKŁAD PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

Koordynator dr n. med. TOMASZ MIERZWA spec. chirurgii onkologicznej

lek. JÓZEF DZIEDZIC spec. położnictwa i ginekologii

lek. HELENA MALESZEWSKA-ZABOJSKA  spec. chirurgii onkologicznej

lek. AGATA RUNGE spec. genetyki klinicznej

dr n. med. PIOTR SIWEK spec. położnictwa i ginekologii

ZAKŁAD RADIOTERAPII

Koordynator dr hab. n. med. KRZYSZTOF ROSZKOWSKI spec. radioterapii onkologicznej

lek. MAGDALENA ADAMCZAK-SOBCZAK rezydent

dr n. med. MAGDALENA BAŃKOWSKA-WOŹNIAK spec. radioterapii onkologicznej

dr n.med. MIESZKO BIAŁAS w trakcie specjalizacji

dr n. med. MARTA BIEDKA spec. radioterapii onkologicznej

lek. JOANNA BONDOS rezydent

lek. ARKADIUSZ BRĄSZEWSKI rezydent

dr n. med. JACEK FURTAK spec. neurochirurgii

dr n. med. MONIKA GRZELA spec. radioterapii onkologicznej

lek. KATARZYNA INDRAK-RAWICKA spec. radioterapii onkologicznej

lek. MARIA KUBIAK spec. radioterapii onkologicznej

dr n. med. GRAŻYNA KULIŃSKA spec. radioterapii onkologicznej

lek. TAMARA KUŹBA-KRYSZAK w trakcie specjalizacji

dr n. med. ALEKSANDRA LEWANDOWSKA spec. radioterapii onkologicznej

lek. ALEKSANDRA MELLER spec. radioterapii onkologicznej

lek. ANDRZEJ OSTROWSKI spec. radioterapii onkologicznej

lek. ANNA PARTYKA spec. radioterapii onkologicznej

dr n. med. JOANNA RESZKE spec. radioterapii onkologicznej

lek. ZYGMUNT SIEDLECKI spec. neurochirurgii

dr n. med. PAWEŁ SOKAL spec. neurochirurgii

dr hab. n. med. MACIEJ ŚNIEGOCKI spec. neurochirurgii

lek. IZABELA TESMER-LASKOWSKA spec. radioterapii onkologicznej

dr n. med. TOMASZ WIŚNIEWSKI spec. radioterapii onkologicznej

lek. WERONIKA ŻURAWSKA spec. radioterapii onkologicznej

dr n. med. AGNIESZKA ŻYROMSKA spec. radioterapii onkologicznej

ZAKŁAD REHABILITACJI

Koordynator lek. HANNA KOSTRZEWA-NOGAT spec. rehabilitacji medycznej

dr n. med. MAREK BALCERZAK spec. rehabilitacji kardiologicznej

lek. JOANNA KAMIŃSKA-MUCHA spec. rehabilitacji medycznej

lek. AGNIESZKA POŁOMSKA spec. rehabilitacji medycznej

lek. BARTOSZ TOPOLIŃSKI spec. rehabilitacji kardiologicznej

ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Koordynator dr n. med. BOŻENA KAWIECKA-DZIEMBOWSKA psycholog

mgr HANNA MATUSZCZAK psycholog

mgr RENATA PAŁASZYŃSKA psycholog

lek. MAŁGORZATA ZASĘPA spec. psychiatra

ZAKŁAD RADIOTERAPII WE WŁOCŁAWKU

Kierownik dr n. med. MAŁGORZATA ZARZYCKA spec. radioterapii onkologicznej

prof. dr hab. n. med. JACEK FIJUTH spec. radioterapii onkologicznej

lek. KATARZYNA KŁONOWSKA-MAJCHRZAK spec. gastroenterologii